Zgodovina, ki dokazuje, da imajo hrvaške laži kratke noge

Zemljevid Slovenije s spornimi točkami z Hrvaško
Jutri se v hrvaško prestolnico odpravlja na srečanje slovenski predsednik vlade Miro Cerar, ki naj bi se pogovarjal s svojim kolegom Adrejem Plenkovićem o mejnem vprašanju med državama. Sodeč po izraženih stališčih tako Cerarja kot Plenkovića je Cerarjev obisk v Zagrebu še ena izguba dneva.
O čem naj bi se predsednika vlad sploh pogovarjala, saj tako prvi kot drugi praktično nimata nikakršnih pooblastil.
Dr. Miro Cerar, predsednik slovenske vlade
Cerar natančno ne ve, kako bi prepričal Plenkovića, da se arbitražna razsodba uveljavi, ta, naj bi se začela uveljavljati 29. decembra. Medtem pa, Plenković, ki je brez vsakršnih pooblasti, (saj je “zacementiran” s sklepom hrvaškega Sabora hrvaški parlament) zdaj kolovrati z izjavo, da je zanj verodostojno stanje katastrska meja, in sicer na dan 25. junija 19991, to je, po osamosvojitvi obeh nekdanjih Jugoslovanskih republik.
Plenković
No, in kaj zdaj? Nič, čisto nič! Dejstvo je namreč, da slovenski predsednik vlade ne sodi med politika z jasnim stališčem, bolje rečeno gre za mečkača, ki bi se pogovarjal, a ne ve natančno, kako naprej s Hrvati. A tudi hrvaški premier, ki hitro izgublja podporo, predvsem zato, ker se je izkazal kot neodločen politik, se več čas izogiba jasnim odgovorom na številna občutljiva politična vprašanja, ki jih postavljajo mediji (tisti, ki si to upajo: Da pa bi Plenković kaj sam konkretno predlagal pa lahko pozabimo.
Ko Plenković govori, je zaznati veliko birokratskega jezika v njegovem izražanju, vsebine pa zelo malo. Bolje rečeno, Plenković je puhli samopašnež, ki javno deluje sorazmerno napadalno, a ko ga v sobane njegove stranke HDZ dobijo stari lisjaki, te skrajno desne hrvaške stranke, hitro popusti in se jim prilagodi. Še več! Plenković sodi med neodločnega politika, ki veliko govoriči, a malo naredi.
Pa si poglejmo zgodovino odnosov o reševanja mejnega vprašanja med Slovenijo in Hrvaško (vir: Vlada R. Slovenije) in spoznali boste, da zgodovina odnosov med Slovenijo in Hrvaško kaže, da imajo hrvaške laži kratke noge. Ob tem pa slovenskih politik svojim hrvaškim kolegom ne upajo jasno in glasno povedati to v obraz.
Dejstvo je namreč, da se je nemogoče pogovarjati s predstavniki države, ki ima politike brez etike in morale. Njihove dane, celo pisne obljube pa niso nikoli nič vredne.
Plenkovć in Cerar
Res nas zanima, kaj bo Cerar tvezil v Zagrebu in po vrnitvi iz Hrvaške prestolnice. Za Plenkovića pa je škoda besed, ker se že vnaprej ve, da bo veliko govoril in nič povedal
No in zdaj k prej omenjena kronologija z našimi, milo rečeno nepoštenimi, južnimi sosedi o mejnem vprašanju z njimi.

ZGODOVINA REŠEVANJA MEJNEGA SPORA

Reševanje mejnega spora med Slovenijo in Hrvaško lahko razdelimo na pet obdobij:

 1. obdobje 1992-2002, ki se je zaključilo s sporazumom Drnovšek – Račan,
 2. obdobje 2002 – 2008, ko sta se vladi dogovarjali za reševanje spora s pomočjo tretje strani,
 3. obdobje 2008-2009, ko je bil podpisan arbitražni sporazum,
 4. obdobje 2010 – 2014, ko je arbitražni sporazum začel veljati in je potekala vsebinska faza arbitražnega postopka,
 5. obdobje po juliju 2015, ko je Hrvaška po prisluškovalni aferi naznanila namero po enostranskem odstopu od arbitražnega sporazuma.

Od pogajanj in mediacije do sporazuma Drnovšek – Račan

Leta 1992 je bila ustanovljena Strokovna delovna skupina za vprašanje meje. Na kopnem je bilo med letoma 1993 in 1994 kot eno od izhodišč za nadaljnje delo  identificiranih 53 katastrskih razhajanj, večjih od 50 metrov.

Med letoma 1993 in 1998 je delovala Mešana diplomatska komisija za ugotovitev in demarkacijo slovensko-hrvaške meje in končni sporazum o meji. Diplomatska komisija je v pogajanjih pripravila predlog rešitev za kopenski del razen štirih območij (Prekmurje, Sekuliči, Tomšičeva parcela – Snežnik in Dragonja) in razen morske meje.

Leta 1999 je posredoval nekdanji obrambni minister ZDA William Perry, vendar ta mediacija ni bila uspešna.

Leta 2001 so se zato nadaljevala dvostranska pogajanja na ravni Mešane diplomatske komisije in nato na ravni predsednikov vlad preko posebne pogajalske delegacije. Rezultat je bila  20. julija 2001  parafirana    Pogodba o skupni državni meji (617 KB), (t. i. sporazum Drnovšek-Račan), ki sta jo dan prej potrdili obe vladi.

Vlada RS je pobudo za sklenitev sporazuma Drnovšek – Račan sprejela 19. julija 2001, še isti dan pa jo je potrdil tudi odbor DZ za zunanjo politiko. V pobudi je bilo predsedniku vlade dr. Janezu Drnovšku dano tudi pooblastilo za podpis sporazuma. Dvostranska pogajanja o meji so bila s tem končana. Septembra 2002 pa je Hrvaška Sloveniji poslala pismo, da ne more sprejeti parafirane pogodbe.

Ponovni poskusi reševanja mejnega vprašanja (obdobje 2002 – 2008)

Zaradi pogostih mejnih incidentov je bila na skupni seji slovenske in hrvaške vlade 10. junija 2005 na Brionih sprejeta  Skupna izjava o izogibanju incidentom (73 KB), katere namen ni bil reševanje mejnega vprašanja med državama, temveč potrditi spoštovanje stanja na dan 25. junija 1991 z namenom izogibanja incidentom.

 

Julija 2007 je Slovenija hrvaški strani predlagala, naj državi mejni spor rešita preko spravnega postopka pred Sodiščem za spravo in arbitražo Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE). Hrvaška je to možnost zavrnila. 

 

V začetku avgusta 2007 je Hrvaška posredovala svoj predlog, po katerem naj bi za reševanje spora zaprosili Mednarodno sodišče za pomorsko mednarodno pravo (ITLOS) v Hamburgu. Ta predlog za Slovenijo ni bil sprejemljiv, saj je Slovenija vztrajala, da se celovito reši tako meja na morju kot tudi na kopnem.

 

Na podlagi omenjene izmenjave stališč glede možnega posredovanja tretje strani sta 27. avgusta 2007 predsednika vlad obeh držav Janez Janša in Ivo Sanader dosegla načelno soglasje (t. i.  Blejski dogovor (469 KB)), po katerem naj bi bil mejni spor rešen po sodni poti. Imenovana je bila Mešana slovensko-hrvaška skupina pravnih strokovnjakov, ki naj bi pripravila predlog takšnega posebnega sporazuma.

 

Aprila 2008 sta slovenska vlada in odbor DZ za zunanjo politiko sprejela izhodišča za pogajanja o    Posebnem sporazumu med Slovenijo in Hrvaško o predložitvi mejnega spora Meddržavnemu sodišču v Haagu ali arbitraži. (370 KB)  Septembra 2008 je svoj  predlog Posebnega sporazuma (124 KB) posredovala tudi Hrvaška in predlagala nadaljevanje pogajanj. Mešana skupina pravnih strokovnjakov je zasedala štirikrat, zadnjič 28. januarja 2009. Ker dogovora ni bilo možno doseči, je slovenski del skupine prenehal delovati marca 2009. 

  

Od Rehnovega procesa do sklenitve Arbitražnega sporazuma (2008-2009)

Jeseni 2008 je Vlada RS zaradi ugotovljenih hrvaških prejudicev meje v več pogajalskih poglavjih začasno zaustavila pogajanja Hrvaške z EU. Decembra 2008 je slovenska vlada  poskušala doseči umik omenjenih prejudicev s pomočjo francoskega posredovanja, vendar zadostnih zagotovil za njihovo odpravo Slovenija ni dobila.

 

Januarja 2009 se je na pobudo takratnega komisarja za širitev EU Ollija Rehna začel tako imenovani Rehnov proces, ki se je končal 18. junija 2009, ko je Hrvaška v Bruslju izstopila iz procesa pogajanj.

 

Komisar za širitev EU Olli Rehn se je januarja 2009 zavzel za hkratno reševanje vprašanja meje med Slovenijo in Hrvaško ter vprašanja hrvaškega zastoja v pristopnih pogajanjih z EU. Najprej je predlagal mediacijo, ki jo je Hrvaška zavrnila.

 

Marca 2009 je komisar Rehn predlagal, naj se spor reši s pomočjo arbitraže, s čimer se je Slovenija načeloma strinjala, vendar pod naslednjimi pogoji: upoštevanje stanja na dan 25. junij 1991 in načela pravičnosti oz. upoštevanje vitalnih interesov in pomembnih okoliščin. Hrvaška je tudi ta predlog zavrnila in vztrajala na reševanju spora pred Meddržavnem sodiščem v Haagu.

 

 1. aprila 2009je bil predlagan osnutek Sporazuma o reševanju spora (t. i. prvi Rehnov predlog). Hrvaška je tokrat predlog sprejela, Slovenija pa je k predlaganemu osnutku dala amandmaje.

 

 1. i. drugi Rehnov predlogje bil predstavljen 15. junija 2009.V besedilu so bili upoštevani slovenski amandmaji k prvemu Rehnovemu predlogu, s čimer se Hrvaška ni strinjala in 18. junija 2009 v Bruslju odstopila od nadaljnjih pogovorov.

 

 1. julija 2009sta se na gradu Trakošćan srečala takratna predsednika vlad Borut Pahor in Jadranka Kosor in se dogovorila glede nadaljevanja pogovorov na podlagi treh načel (t. i. dogovor Pahor-Kosor na Trakošćanih):
 • ustrezne odprave hrvaških prejudicev,
 • slovenskega soglasja k nadaljevanju hrvaških pogajanj z EU, kjer so razlog za pridržke hrvaški prejudici, in
 • dogovora glede rešitve mejnega vprašanja.

Po srečanju Pahor-Kosor 11. septembra 2009 v Ljubljani je hrvaška predsednica vlade Kosor dala pisno izjavo švedskemu predsedstvu Sveta EU, da noben dokument, stališče, zakon, zemljevid ali katerikoli drug enostranski akt ali dejanje po 25. juniju 1991 ne bo prejudiciral končne rešitve mejnega spora. Zato je Slovenija na naslednji medvladni pristopni konferenci Hrvaške z EU oktobra 2009 umaknila svoje zadržke do tistih pogajalskih poglavjih, pri katerih so bili razlog zanje izključno hrvaški prejudici meje. Dosežen je bil tudi dogovor, da se bodo pogajanja o reševanju mejnega spora nadaljevala na podlagi drugega Rehnovega predloga.

 Sklenitev Arbitražnega sporazuma

Arbitražni sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške (1.7 MB) je bil podpisan v Stockholmu 4. novembra 2009. Podpisala sta ga predsednika vlad obeh držav Borut Pahor in Jadranka Kosor ter švedski predsednik vlade kot priča v imenu Predsedstva Sveta EU.

4. novembra 2009 sta slovenski premier Borut Pahor in hrvaška premierka Jadranka Kosor v Stockholmu podpisala arbitražni sporazum.

Postopek pred arbitražnim sodiščem (obdobje 2010 – 2014)

Arbitražni sporazum je začel veljati 29. novembra 2010. 25. 5. 2011 sta ga obe državi skupaj registrirali pri Sekretariatu OZN  (v skladu s členom 102 Ustanovne listine OZN).

Slovenija in Hrvaška sta se s sporazumom dogovorili, da odprto mejno vprašanje preneseta pred arbitražno sodišče. Po sporazumu se v primeru, da sporazum ne določa drugače, uporabljajo  Izbirna pravila Stalnega arbitražnega sodišča za razsojanje v sporih med dvema državama (148 KB). Državi sta se tudi dogovorili, da bo tajništvo arbitražnega sodišča opravljalo Stalno arbitražno sodišče (SAS) v Haagu.

 1. februarja 2013 se je začel pisni del postopkas predajo memorandumov arbitražnemu sodišču, v katerem sta državi predstavili svoja stališča glede poteka meje. Vsebina dokumentov sicer ni javna (ker je arbitražni postopek v skladu s členom 6/5 arbitražnega sporazuma zaupne narave). Slovenski memorandum obsega preko 650 strani, okoli 5200 strani prilog in 250 strani zemljevidov, hrvaški memorandum pa obsega skupaj nekaj več kot 3600 strani.

 

Z izmenjavo memorandumov se je začel nov krog postopka – priprava protimemorandumov, tj. odgovorov na dejanska in pravna stališča druge strani.

 1. novembra 2013 so bili predani protimemorandumi.

  

Pravila SAS omogočajo arbitrom, da dopustijo še tretji krog pisnega postopka, tj. odgovor na protimemorandum. Na predlog Slovenije je arbitražno sodišče odobrilo pripravo odgovora, ki je bil namenjen dodatni razjasnitvi  dejstev in na novo predloženih dokumentov. Tako sta Slovenija in Hrvaška 26. marca 2014 izmenjali še odgovora na protimemoranduma.

Ustna obravnava pred arbitražnim sodiščem je potekala v Haagu v Palači miru na sedežu Stalnega arbitražnega sodišča (SAS) med 2. in 13. junijem 2014.

Povzetek stališč obeh strani je razviden iz sporočila za javnost SAS z dne 17.6.2014 .

 

Obdobje po 22. juliju 2015

 1. julija 2015srbski časnik Kurir in hrvaški časnik Večernji list objavita novico in kasneje tudi zvočne posnetke domnevnih telefonskih pogovorov med slovensko agentko Simono Drenik in arbitrom Jernejem Sekolcem.

 

 1. julijaje Stalno arbitražno sodišče sporočilo, da je dr. Jernej Sekolec odstopil z mesta člana arbitražnega sodišča in Slovenijo pozvalo, da v skladu z določbami arbitražnega sporazuma imenuje novega člana sodišča.

  

 1. julijaHrvaška piše Arbitražnemu sodišču in na podlagi prisluhov zahteva najprej suspenz procesa.

  

 1. julijaSlovenija odgovori arbitražnemu sodišču in sporoči, da bo novega arbitra imenovala v 15 dneh. Hkrati izrazi obžalovanje za dogodke, o katerih poročajo hrvaški mediji.

  

 1. julija predsednik Vlade RS dr. Miro Cerar v pismu hrvaškemu kolegu Milanoviću opozori, da je izvedba arbitražnega postopka edina pot za pravično rešitev vprašanja o meji in temelj nadaljnjih dobrih sosedskih odnosov. Istega dne Slovenija arbitražnemu sodišču sporoči, da se ne strinja s suspenzom arbitražnega postopka. 

  

 1. julijaSlovenska vlada za novega člana arbitražnega sodišča imenuje francoskega pravnika, predsednika Meddržavnega sodišča, Ronnyja Abrahama. Arbitražno sodišče sporoči, da bo odločilo o hrvaški zahtevi z dne 24. julija ter da bo glede tega organiziralo ustno obravnavo.

  

 1. julijaEvropska komisija izrazi popolno podporo arbitražnemu postopku ter sporoči, da se postopek nadaljuje, tudi če Hrvaška enostransko odstopi od sporazuma. Hkrati poziva Hrvaško, da naj postopek nadaljuje.

  

 1. julijaMZZ Hrvaške v Ljubljano pošlje noto, s katero sporoča, da so izpolnjeni pogoji za prenehanje veljavnosti Arbitražnega sporazuma. Istega dne Budislav Vukas odstopi kot hrvaški član arbitražnega sodišča.

  

 1. julijaHrvaška pisno obvesti sodišče, da želi odstopiti od arbitražnega sporazuma.

Hrvaški premier Milanović o odstopu od Arbitražnega obvesti tudi slovenskega premierja dr. Cerarja.

Slovenski premier dr. Cerar isti dan odgovori , da je arbitražni sporazum edina veljavna pravna podlaga za reševanje vprašanja meje med državama in izrazi pričakovanje, da bo arbitražno sodišče kmalu odločalo o nadaljnjem poteku arbitražnega postopka.

  

 1. avgusta MZZ RS z diplomatsko noto zavrne hrvaško notifikacijo odstopa od Arbitražnega sporazuma.

Arbitražno sodišče sporoči, da je sodnik Abraham odstopil kot arbiter. 

  

 1. avgustaSlovenija zaprosi predsednika arbitražnega sodišča, da imenuje člana sodišča, ki bo zamenjal sodnika Ronnyja Abrahama. 

 

ločenem pismu arbitražnemu sodišču Slovenija tudi odgovori na pismo Hrvaške  in zavrne hrvaško namero po enostranski odpovedi arbitražnega sporazuma. Po mnenju Slovenije ima sodišče pooblastila in dolžnost arbitražni postopek nadaljevati. Slovenija je tudi poudarila, da je Hrvaška dosegla izpolnitev svojega vitalnega interesa in se je pridružila EU v skladu s členom 9 arbitražnega sporazuma, od katerega pa sedaj želi odstopiti. Po mnenju Slovenije lahko vsako sodišče samo odloči o svoji pristojnosti; to je splošno načelo mednarodnega prava glede arbitražnih postopkov.

  

 1. avgustaEvropska komisija po odločitvi Slovenije, da naj predsednik arbitražnega sodišča imenuje arbitra, ki bo zamenjal Ronnyja Abrahama, ponovno izrazi popolno podporo arbitražnemu postopku.

  

 1. avgustaStalno arbitražno sodišče sporoči, da bo arbitražno sodišče, potem ko bo vnovič sestavljeno, skrbno preučilo stališča obeh strani, tudi upoštevaje učinek hrvaške namere, da odstopi od arbitražnega sporazuma, in morebitne posledice, ki bi jih na trenutne postopke lahko imeli dogodki, ki naj bi botrovali hrvaški odločitvi.

  

 1. septembra predsednik arbitražnega sodišča imenuje dva nova arbitra, veleposlanika Rolfa Fifeja (Norveška) in profesorja Nicolasa Michela (Švica).

  

 1. septembrapredsednik Evropske komisije Juncker in prvi podpredsednik Timmermans v skupnem pismu premierjema dr. Cerarju in Milanoviću pozdravita ponovno vzpostavitev arbitražnega sodišča ter državi pozoveta  k spoštovanju odločitev sodišča. V pismu še poudarita, da je treba odprte spore glede meje med članicami rešiti hitro, saj lahko vplivajo na uporabo zakonodaje EU.

  

 1. oktobrapredsednik Vlade RS dr. Cerar odgovori na pismo predsednika in prvega podpredsednika Evropske komisije. Poudari, da arbitraža temelji na arbitražnem sporazumu, pri sklenitvi katerega je Evropska komisija odigrala aktivno vlogo. Sporazum je bil podpisan v prisotnosti predsedstva EU in bil pogoj za to, da je Slovenija lahko umaknila svoje zadržke glede hrvaškega pristopa k EU.

  

 1. decembraarbitražno sodišče sporoči, da bo odločilo o vprašanjih, ki izhajajo iz pisem Hrvaške in Slovenije iz julija in avgusta 2015, ter določi roke za nadaljevanje postopka, in sicer 15.januar 2016 za pisno vlogo Hrvaške in 26. februar za pisno vlogo Slovenije.Ustno predstavitev stališč držav napove za marec 2016.

  

 1. januarja 2016 Hrvaška preko medijev sporoči, da ne bo odgovorila arbitražnemu sodišču.

 

 1. februarja2016Slovenija pošlje svoj odgovor. Vsebina pisma je v skladu s 6.(5). členom arbitražnega sporazuma zaupna.

 

 1. marca2016Vlada Republike Slovenije na pobudo slovenske agentke Mirjam Škrk in slovenskega zunanjega ministrstva imenuje Natašo Šebenik za soagentko v arbitražnem postopku.

 

 1. marca 2016 Na arbitražnem sodišču poteka ustna obravnava, na kateri Slovenija predstavi svoja stališča. Povzetki stališč obeh držav.

 

 1. junija 2016 arbitražno sodišče sporoči, da se arbitraža med Hrvaško in Slovenijo nadaljujeDelna razsodba je v celoti dostopna na spletni strani Arbitražnega sodišča.

  19. junija 2017 arbitražno sodišče sporoči, da bo sodbo o meji med Slovenijo in Hrvaško javno objavilo 29. junija 2017 .

 

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Google photo

Komentirate prijavljeni s svojim Google računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s