ENERFUND – spletna aplikacija za oceno financiranja energetskih prenov prispeva tudi k varnosti naložb in ciljno usmerjenim ukrepom

Prikaz pristota ernergetske sanacije stavb

V Sloveniji je pri energetskih sanacijah stavb delež celovitih prenov, ki občutneje zmanjšujejo rabo energije, sorazmerno majhen. Čeprav so se po podatkih poročila Podnebnega ogledala 2018 v Sloveniji emisije na področju stavb v obdobju 2005–2014 zmanjšale, se zadnji dve leti ponovno povečujejo. Zaostanek je posledica manjših vlaganj v letih 2015 in 2016, zato bo za doseganje cilja (zmanjšanje emisij TGP za 53 % do leta 2020 glede na leto 2005) v sektorju potrebno zmanjšanje emisij za 12 odstotnih točk v obdobju 2017–2020. Povečanje naložb financiranja celovitih obnov stavb je cilj evropskega projekta ENERFUND, v okviru katerega je razvita istoimenska aplikacija, za oblikovanje naprednih odločitev na področju strategij energetskih prenov in financiranja celovitih prenov stavbnega fonda. Projektni konzorcij koordinira Ciprska tehnološka univerza (CUT) in je sestavljen iz 15 interdisciplinarnih organizacij, med katerimi je slovenski partner Institut Jožef Stefan (IJS).

Cilj evropskega projekta ENERFUND, financiranega s strani programa Evropske unije – Obzorje 2020, je povečanje naložb financiranja celovitih obnov stavb s poudarkom na treh področjih: javna ozaveščenost in zaupanje, sheme financiranj in spodbud, ter možnosti zanesljivih obnov. Projekt se je uradno pričel februarja 2016 in traja 36 mesecev. Vodja projekta, Dr. Alexandros CHARALAMBIDES: »Z zagotavljanjem ocen možnosti celovitih obnov stavb – za zasebnike ali stavbe v javni lasti – lahko finančni akterji zagotavljajo ciljno usmerjena posojila, gradbena podjetja lahko zagotovijo varne naložbe, občine lahko spodbujajo ciljno usmerjene ukrepe s čimer se bo okrepilo zaupanje širše javnosti v postopke

Vodja projekta, Dr. Alexandros CHARALAMBIDES:
V Sloveniji so se vlaganja v prenove v letu 2016, zlasti v javnem sektorju, občutno zmanjšala, kar je povzročilo povečanje zaostankov pri doseganju ciljev zlasti pri zmanjšanju rabe energije za ogrevanje in tudi emisij CO2. Mag. Jure ČIŽMAN, iz Centra za energetsko učinkovitost na IJS zato izpostavlja, da je izbira ustreznih strategij in prioritet pri obnovah stavb ključnega pomena za učinkovito zmanjševanje rabe energije in izpustov CO2. »Kot podpora pri tem se ponuja spletna aplikacija ENERFUND, ki je nastala v okviru istoimenskega evropskega projekta. Njen namen je podpreti obseg naložb v celovite prenove stavb, tako da ponudi informacije iz energetskih izkaznic v strukturirani kartografski obliki in obenem prikaže potencial za prenovo. Spletna aplikacija ENERFUND (http://app.enerfund.eu) že nudi del predvidenih funkcionalnosti, ki bodo omogočile lažje in centralizirano pridobivanje informacij o energetski učinkovitosti stavb v več evropskih državah in tudi v Sloveniji, ocenah možnih prihrankov energije, boljše prepoznavanje naložbenih priložnosti ter določanje prioritet za energetske

dr. Laura Soto Francés, Institut za stavbe v Valencii (Španija)
Kot izpostavlja dr. Laura Soto Francés, Institut za stavbe v Valencii (Španija), mora Evropa izboljšati energetsko učinkovitost svojih stavb, da bo dosegla energetske cilje za leto 2020 in hkrati uspešno stopila na pot prihodnje energetske politike do leta 2030. »Da lahko dosežemo pravi napredek na tem področju, se je potrebno lotiti izziva in prenoviti obstoječi stavbni fond z racionalnim upoštevanjem nizkoenergijskih standardov. Spletna aplikacija ENERFUND na tem področju predstavlja obetavno orodje, ki z geografskim prikazom kazalnikov energetske učinkovitosti ponuja hitrejšo identifikacijo stavb z večjim potencialom za energetske prenove.«

Projekt ENERFUND

Projektni konzorcij katerega koordinira Ciprska tehnološka univerza (CUT) je sestavljen iz 15 interdisciplinarnih organizacij, ki zastopajo 12 držav EU, vključno z dvema univerzama (CUT in Univerzo Aalborg na Danskem), dvema podjetjema z referencami na področju podatkovnih baz in kartiranja (ENERMAP iz Cipra in Energy Action iz Irske), Ministrstvom za regionalni razvoj in javno upravo v Romuniji kakor tudi deset energetskih agencij, nevladnih organizacij, MSP in podobnih institucij: Center za energetsko učinkovitost stavb (Romunija), Ciprska energetska agencija, SERA energy & resources E.U. (Avstrija), Energetski center Bratislava (Slovaška), Center za obnovljive vire energije in varčevanje (Grčija), Severn Wye energetska agencija (Anglija), Institut za stavbe v Valencii (Španija), Agencija za trajnostni razvoj (Bolgarija), Institut Jožef Stefan (Slovenija) ter ENERGIES 2050 (Francija).

Omenjene organizacije so združene v skupnem namenu, da se hitreje prepoznajo in spodbudijo naložbe v ciljnih trgih, ki ponujajo široke možnosti prenov stavb. ENERFUND temelji zlasti na znanju in izkušnjah partnerjev s področja energetske učinkovitosti in obnov za vzpostavitev in promocijo orodja, ki se nahaja na spletni strani http://app.enerfund.eu in poenostavlja odločitve zainteresiranih akterjev glede strategij obnov, tudi preko uporabniku prijaznih vsebin, kot je interaktivni zemljevid možnosti celovitih prenov, ki se uporablja v državah projektnih partnerjev.

Spletno orodje je zasnovano za naslednje tri ciljne skupine:
⇨ finančne institucije, da lažje pridobijo zanesljive informacije in bolje prepoznajo nove naložbene priložnosti pri prenovi stavb;
⇨ podjetja za energetske storitve kot podporo pri ugotavljanju novih poslovnih priložnosti in ocenjevanju možnih prihrankov energije v posameznih stavbah;
⇨ občine in lokalne skupnosti, da enostavneje ocenijo energetsko učinkovitost svojih stavb in določijo prioritete za energetske prenove.

Spletna stran projekta: http://www.enerfund.eu
Spletno mesto aplikacije: http://app.enerfund.eu

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Google photo

Komentirate prijavljeni s svojim Google računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s