Odlično leto 2018 za BKS Bank

Na današnji tiskovni konferenci se je BKS Bank ozrla nazaj na odlično leto 2018.
Letni dobiček se je povečal za 13,8 % na 77,4 milijona EUR, bilančna vsota pa za
11,3 % na 8,43 milijarde EUR. Tudi leto 2019 se je začelo z velikim uspehom: s
prenosom 25.000 portfeljev z družbe ALTA Invest, investicijske storitve d. d.,
je BKS Bank postala največji ponudnik poslov z vrednostnimi papirji v Sloveniji.
Za leto 2019 so si zadali obsežne investicije v mrežo poslovalnic, digitalizacijo in
področje nepremičnin. »V prihodnjih letih nas čaka izvajanje rekordnega investicijskega
programa v vrednosti 35,0 milijona EUR,« se veseli predsednica uprave BKS Bank Herta
Stockbauer. »S tem bomo tudi v tekočem poslovnem letu lahko marsikaj premaknili.«
»Leta 2018 nam je uspelo prav vse, kar smo načrtovali,« je zadovoljna predsednica
uprave Herta Stockbauer. »Z ekonomskega stališča smo zabeležili vrhunski rezultat,
poleg tega pa smo dosegli tudi številne strateške mejnike.«
Odobrili nove kredite v vrednosti 1,8 milijarde EUR
Cilj BKS Bank že vse od ustanovitve leta 1922 je podpreti gospodarstvo in prebivalstvo
držav, v katerih posluje. Tako je bilo v letu poročanja 96 % obsega financiranja podjetij in
prebivalstva odobrenega v državah, kjer je BKS Bank zastopana z bančnimi podružnicami.
Na presečni datum 31. 12. 2018 je BKS Bank zabeležila rekordni obseg kreditov pred
rezervacijami za tveganja v vrednosti 6,03 milijarde EUR (+ 9,4 %). »Posledica dobrega
gospodarskega stanja je bilo izredno veliko povpraševanje po kreditih. V Avstriji in na
tujih trgih smo odobrili za spoštljivih 1,8 milijarde EUR novih poslov,« poroča
Stockbauerjeva.
Vloge strank, ki niso banke, na rekordni ravni
Enako uspešno se je razvijalo depozitno poslovanje. »Stanje vlog strank, ki niso banke, je
doseglo 6,22 milijarde EUR, kar je nov rekord. V primerjavi z decembrom 2017 so se
vloge strank, ki niso banke, povečale za 9,7 %. V letu 2018 se je nadaljeval trend rasti
vezanih vlog in vlog na vpogled, medtem ko se je obseg hranilnih vlog nekoliko
zmanjšal,« je povedala Stockbauerjeva.
Bilančna vsota presegla prag osmih milijard
Dober poslovni razvoj je vodil k pomembni rasti bilančne vsote. »V letu poročanja smo prvič presegli prag osmih milijard,« je zadovoljna predsednica uprave. Na dan
31. 12. 2018 je BKS Bank zabeležila bilančno vsoto v vrednosti 8,43 milijarde EUR.
13,8-odstotna rast letnega dobička
Poslovno leto 2018 je BKS Bank tako zaključila z lepim dobičkom. Ta se je povečal za
dvomestno številko, in sicer za 13,8 % na 77,4 milijona EUR. Odličen rezultat je v enaki
meri posledica rasti čistih obresti kot tudi čistih opravnin. Kljub še vedno nizkim
obrestnim meram, ki so za banke obremenjujoče, so se čiste obresti povečale za 7,5 % in
znašajo 129,7 milijona EUR. Čiste opravnine so narasle za 11,2 % na 55,5 milijona EUR.
Boljši rezultati na vseh trgih
K pozitivnemu razvoju letnega dobička so močno prispevali mednarodni trgi BKS Bank.
»V Sloveniji smo na področju bančnega in lizinškega poslovanja dosegli letni dobiček
pred davki v vrednosti 6,4 milijona EUR (+ 60,0 %), na Hrvaškem pa izjemen rezultat v
vrednosti 4,3 milijona EUR (+ 47,7 %). Na našem najmlajšem, slovaškem trgu, smo prvič
dosegli uravnotežen rezultat,« je povedal Alexander Novak, član uprave BKS Bank. Od
skupno 63 poslovnih enot BKS Bank jih je 14 v Sloveniji, na Hrvaškem in na Slovaškem.
Od 1.119 zaposlenih jih je 258 zaposlenih na tujih trgih.
Slovenija je najpomembnejši mednarodni trg
Za BKS Bank je najpomembnejši mednarodni trg Slovenija, kjer so v letu 2018 svoj tržni
položaj še okrepili. Na dan 31. 12. 2018 je BKS Bank v Sloveniji zaposlovala
137 sodelavcev na področju bančnega in lizinškega poslovanja ter svoje storitve nudila v
osmih poslovnih enotah.
BKS Bank ima na slovenskem bančnem trgu odličen sloves, kar se med drugim odraža
tudi v velikem obsegu vlog strank, ki niso banke. V preteklem poslovnem letu je bančna
podružnica v Sloveniji zabeležila rast vlog strank, ki niso banke, v obsegu 17,7 % na
937,6 milijona EUR.
Obseg kreditov v poslovanju BKS Bank v Slovenijise je povečal za 2,4 % na 610,3 milijona
EUR. »Našega strokovnega znanja na področju financiranja pa ne cenijo le podjetja in
prebivalstvo. Tudi pri financiranju občin smo si pridobili ugled zanesljive finančne
partnerice. Obseg kreditov slovenskim občinam je znašal okrog 90 milijonov EUR, kar je
približno 15,0 % skupnega obsega financiranja naših slovenskih poslovalnic,« pove
Alexander Novak.
Največji ponudnik poslov z vrednostnimi papirji v Sloveniji
»Naši načrti rasti v Sloveniji so v letu poročanja z nakupom portfeljev ponudnikov
vrednostnih papirjev pridobili močno dinamiko. Aprila 2018 smo prenesli okrog
9.000 portfeljev z Gorenjske borznoposredniške družbe, d. d. (GBD). Jeseni so sledila pogajanja z družbo ALTA Invest, investicijske storitve, d. d., ki smo jih prav tako uspešno
sklenili. Sredi marca 2019 smo uspešno zaključili prenos 25.000 portfeljev. BKS Bank je
tako zdaj največji ponudnik poslov z vrednostnimi papirji v Sloveniji,« je zadovoljen
Alexander Novak.
»V nasprotju s čistimi ponudniki poslovanja z vrednostnimi papirji lahko svojim strankam
ponudimo vse bančne storitve na enem mestu. Z odličnim svetovanjem, dobro
strukturo poslovnih enot ter sodobno digitalno ponudbo smo privlačna bančna
partnerica v Sloveniji,« Novak opisuje velik potencial za širitev poslovanja med skupno
34.000 novimi strankami. Tako je BKS Bank oktobra odprla novo poslovno enoto v
Kranju, da lahko tamkajšnjim nekdanjim strankam GBD nudi celotno paleto bančnih
storitev.
Rekordni rezultat BKS-leasing, d. o. o.
Poleg bančnega poslovanja pa BKS Bank v Sloveniji z BKS-leasing, d. o. o., deluje tudi na
področju lizinškega poslovanja. V letu poročanja je BKS-leasing v družbi dolgoletnih
strank, zaposlenih in poslovnih partnerjev proslavila že 20. obletnico svojega delovanja.
Je uspešnejša kot kdaj koli prej. »Ponosnismo, da smo v letu 2018 ponovno presegli svoj
rekordni rezultat iz predhodnega leta. Dosegli smo obseg lizinških poslov v višini
136,7 milijona EUR, kar je rast za spoštljivih 30,8 %,« pripoveduje Boštjan Dežman, vodja
bančne podružnice BKS Bank v Sloveniji in direktor BKS-leasing, d. o. o. Novi posli so
znašali skupno 86,2 milijona EUR. V ospredju poslovanja BKS-leasing, d. o. o., je lizing
vozil in premičnin.
Mojca Lazič okrepila poslovodstvo BKS-leasing, d. o. o.
Zaradi dobrega poslovnega razvoja se je poslovodstvu BKS-leasing, d. o. o.,
1. februarja 2019 pridružila Mojca Lazič. Svojo kariero pri BKS Bank je začela junija 2018. Pred tem je delovala kot vodja poslovalnic Ljubljana in Kranj v eni od slovenskih lizinških družb. Vodstvo BKS-leasing, d. o. o., tako zdaj sestavljajo Boštjan Dežman, Damjan Hempt in Mojca Lazič.
Odlični v trajnostni politiki
BKS Bank že vrsto let deluje po načelih trajnostne poslovne politike. Mednarodna
bonitetna agencija ISS-oekom je v letu 2018 za izvajanje dejavnosti programa
korporativne družbene odgovornosti BKS Bank podelila nagrado za odličnost, Prime
Standard. S tem nazivom je BKS Bank postala ena najbolj trajnostno naravnanih bank v
svetovnem merilu. Tudi v Sloveniji BKS Bank izvaja številne ukrepe programa
korporativne družbene odgovornosti. Letos marca je, na primer, na strehi sedeža BKS
Bank, Bančne podružnice, na Verovškovi 55a v Ljubljani začela obratovati sončna
elektrarna, ki z električno energijo oskrbuje centralo banke. S tem ukrepom BKS Bank
prispeva k preprečevanju podnebnih sprememb. Poleg navedenega se v programu korporativne družbene odgovornosti v BKS Bank osredotočajo tudi na številne ukrepe,
ki pomagajo zaposlenim pri usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja. Tako so v
2018 pridobili polni certifikat Družini prijazno podjetje. BKS Bank svojim strankam
ponuja tudi trajnostne bančne produkte. Stranke kažejo veliko zanimanje za Zeleni
kredit, ki je na voljo le Sloveniji, od leta 2018 pa imajo možnost odpreti tudi Zeleni osebni
račun.

BKS Bank Slowenien 2019/Fotografija: Gernot Gleiss - press za BKS Bank
Na fotografiji: od leve proti desni: Damjan Hempt, namestnik vodje BKS Bank, Bančne podružnice v Sloveniji, Boštjan Dežman, vodja BKS Bank, Bančne podružnice v Sloveniji, Herta Stockbauer, predsednica uprave BKS Bank, Alexander Novak, član uprave BKS Bank, in Dimitrij Pregelj, vodja BKS Bank, Bančne podružnice v Sloveniji

Ambiciozni načrti za 2019
Ob koncu se Herta Stockbauer na kratko ozre še v leto 2019: »V tekočem poslovnem
letu imamo v načrtu precej ambicioznih projektov. Z že omenjenim investicijskim
proračunom v obsegu približno 35 milijonov EUR bomo svojo mrežo poslovalnic
preoblikovali v ‘poslovalnice prihodnosti’. Na področju digitalizacije bomo v Avstriji
zagnali novo digitalno spletno platformo za stanovanjsko kreditiranje. Ponujala bo
enkratne možnosti za hitro izvedbo vloge in obdelave stanovanjskih financiranj. Na
področju poslovanja z vrednostnimi papirji pričakujemo povečanje dobička, zlasti kot
posledico korakov, ki smo jih v Sloveniji storili v letu 2018. Še naprej bomo povečevali
svoje tržne deleže, zlasti v avstrijskih pokrajinah Dunaj, Spodnja Avstrija in Gradiščanska ter na tujih trgih. Z rekordnim investicijskim proračunom bomo na svojih trgih postavili pomembne poudarke, ki bodo poživili gospodarsko rast.«/LN

 

 

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Google photo

Komentirate prijavljeni s svojim Google računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s