ZPIZ bo skupaj z julijskimi pokojninami izplačal v sredo, 31. julija 2019 tudi »kvazi« letni dodatek

Kot je zapisano na spletni strani Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ) bo ta t.i. letni dodatek za leto 2019 izplačal skupaj z julijskimi pokojninami, in sicer v sredo, 31. julija 2019.

Letni dodatek bo izplačal v skupnem znesku 136.267.699 evrov, prejelo pa ga bo 609.468 uživalcev, od tega 594.071 uživalcev pokojnin in 15.397 uživalcev nadomestil iz invalidskega zavarovanja. Prejemnikom, ki prebivajo v Republiki Sloveniji, bomo na domači naslov poslali obvestilo o izplačilu julijskih pokojnin s pojasnilom o zakonskih podlagah ter pogojih za izplačilo letnega dodatka.

Letni dodatek bo izplačan skladno z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 83/2018; ZIPRS1819-A).

Tudi v letu 2019 se za obračun višine letnega dodatka pri posameznem prejemniku poleg seštevka zneskov osebne pokojnine in dela vdovske pokojnine oziroma seštevkov zneskov družinske pokojnine po prvem in po drugem roditelju upošteva znesek pokojnine, prejete od tujega nosilca pokojninskega oziroma invalidskega zavarovanja.

Letni dodatek bo ZPIS izplačal 594.071 uživalcem pokojnin v skupnem znesku 132.662.346 evrov v naslednjih višinah, ob upoštevanju novodoločenih zneskov v letošnjem letu, in sicer:

Višina pokojnine (v evrih) Znesek letnega dodatka (v evrih) Število upravičencev
do 470,00 437,00 126.347
od 470,01 do 570,00 297,00 116.897
od 570,01 do 670,00 237,00 94.841
od 670,01 do 810,00 187,00 94.998
nad 810,01 127,00 160.988

Pri tem poudarjajo, da bo izmed zgoraj navedenih prejemnikov letnega dodatka v 76.964 primerih letni dodatek obračunan in izplačan v sorazmernem delu, ker imajo ti uživalci tudi pokojnino odmerjeno v sorazmernem delu.

Letni dodatek bo 15.397 prejemnikom nadomestila iz invalidskega zavarovanja izplačan v skupnem znesku 3.605.352 evrov, in sicer:

Višina invalidskega nadomestila (v evrih) Znesek letnega dodatka (v evrih) Število upravičencev
do 670,00 237,00 15.138
od 670,01 do 810,00 187,00 185
nad 810,00 127,00 74

Upoštevajoč ZIPRS1819-A so 128.751 uživalce pozvali, da posredujejo dokazilo o višini tuje pokojnine. Do 17. julija so prejeli 105.847 izjav, med katerimi je 13.618 uživalcev izjavilo, da ne prejemajo tuje pokojnine. Večini uživalcem, ki so posredovali izjave (103.657), bodo v juliju 2019 izplačali letni dodatek v skupni višini 16.881.468 evrov.

Pa še to! Če bodo na zavodu dokazilo o višini tuje pokojnine prejeli do 30. septembra 2019, bodo uživalcem, ki jim bodo podatke o višini tuje pokojnine do julija še niso posredovali, letni dodatek izplačali septembra ali novembra 2019. Če podatka o višini tuje pokojnine ne bodo prejeli do 30. septembra 2019, bodo letni dodatek izplačali v višini 127,00 evra oziroma v pripadajočem sorazmernem delu v mesecu novembru 2019.

Upravičencem do letnega dodatka, ki bodo pravico do pokojnine ali ustreznega nadomestila iz invalidskega zavarovanja pridobili po juliju letos, bodo letni dodatek izplačali skupaj z izplačilom prve pokojnine ali prvega nadomestila.

Tako ZPIZ na svoji spletni strani obvešča upokojence in prejemnike nadomestila iz invalidskega zavarovanja kako jim bo skupaj z julijskimi pokojninami izplačal v sredo, 31. julija 2019 tudi letni dodatek.

Mi pa dodajamo tej korektni informaciji Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ) na katere višini ta nima posebnega vpliva, in sicer tistim, k uporabljajo izraz »regres«, da so cepci. No, cepci pa so tudi tisti, ki so si ta dodatek spomnili, da gre za sramotenje državljanov. Namreč, to je metanje peska v oči ljudem, ki so korektno opravili svojo pokojninsko dobo in je žalitev brez primera. Bolje zapisano, gre za sramoto neurejeno države.

Ta dodatek dokazuje da, že zgoraj objavljena tabela, kakšne pokojnine in po število prejemajo naši upokojenci.

Višina pokojnine (v evrih) Znesek letnega dodatka (v evrih) Število upravičencev
do 470,00 437,00 126.347
od 470,01 do 570,00 297,00 116.897
od 570,01 do 670,00 237,00 94.841
od 670,01 do 810,00 187,00 94.998
nad 810,01 127,00 160.988

Morda bo komentar, pa ne samo ona, dodala Lidia Glavina nekdanja predsednica uprave SDH, ki »dela od doma in dobiva plačo v vrednosti 11.000 evrov bruto«. Podatek je za tiste iz te tabele, ki prejemajo pokojnino iz prvih treh vrstic./Pripravil: J. Temlin

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Google photo

Komentirate prijavljeni s svojim Google računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s