Z današnjim dnem, 28. septembrom, vstopa v veljavo še en »veleumni« odlok slovenske vlade za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19

Ljubljan, 28. september 2020 – Kot je zapisano in objavljano na spletni strani vlade Republike Slovenije je ta v soboto, 26. septembra, na dopisni seji izdala še en odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji (s tem je mislila vsa področja preko katerih državljani Slovenije, tujci, ki imajo urejeno bivališče v Sloveniji in državljani drugih držav vstopajo na uradnih kontrolnih točkah v notranjosti Republike Slovenije, kar pa ne velja za migrante, ki vstopajo v državo mimo vseh pravil, kar odlok sploh ne omenja) ter ga objavila v Uradnem listu Republike Slovenije.

Ko zapisano v novem odloku se tem spreminjajo pravila odrejanja karantene (doslej je bila ta 14 dnevna oziroma na to zmanjšana na deset dni) na podlagi priporočila Evropske komisije. Ziste, Evropske komisije, ki doslej, in tudi zdaj še ni za področje EU in njenih članic ter drugi držav, ki vstopajo v EU ni opredelila jasnih in nedvoumnih pogojev in kriterijev. Zdaj ta Evropska komisija priporoča uvedbo t. i. oranžni seznam držav (države s poslabšanimi epidemiološkimi razmerami), ki nadomešča dosedanji rumeni seznam. Države, ki niso uvrščene na zeleni (varne države) ali rdeči seznam (države s slabimi epidemiološkimi razmerami), so torej uvrščene na oranžni seznam.

Pravila vstop iz držav na zelenem seznamu  – Še vedno velja, da za vstop v Slovenijo iz države na zelenem seznamu ni karantene. Po novem pa se šteje tudi, da oseba prihaja iz države na zelenem seznamu, če je v tej državi prebivala neprekinjeno najmanj 14 dni pred vstopom v Slovenijo in to lahko izkaže z dokazilom (s kakšnimi dokazili in kadaj so ta verodostojna ni navedeno, kaj šele nedvoumno opredeljeno) .

Pravila vstopa iz držav na oranžnem in rdečem seznamu brez karantene po novem mogoč tudi le z negativnim testom – Osebi, ki vstopa v Republiko Slovenijo in ima prebivališče v državi na rdečem ali oranžnem seznamu ali prihaja iz te države, se zaradi morebitne okužbe z virusom SARS-CoV-2 odredi karantena za deset (10) dni. Karantena pa ne bo odrejena, če oseba ob prehodu meje predloži negativni izvid testa na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19), ki ni starejši od 48 ur in je bil opravljen v državi članici EU, državi članici schengenskega območja ali v Sloveniji, in sicer pri organizaciji ali posamezniku, ki sta ju Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano prepoznala za ustrezna in verodostojna ter sta navedena na seznamu na spletni strani Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano.

NO IN ZDAJ IZEME! Izjeme brez karantene in negativnega testa za vstop iz vseh držav na rdečem in oranžnem seznamu

Določenih je 12 izjem, ko karantena ne bo odrejena in oseba tudi ne potrebuje negativnega testa. Vstop iz katere koli rdeče in oranžne države se tako dovoli:

 1. čezmejnemu dnevnemu delovnemu migrantu, ki ima delovno razmerje v eni od držav članic EU ali drugi državi schengenskega območja, za kar ima dokazilo oziroma s podpisano izjavo utemelji razlog za prehajanje meje kot dnevni delovni migrant;
 2. osebi, ki je napotena na opravljanje nalog v sektorju mednarodnega prevoza ali z njega;
 3. osebi, ki izvaja prevoz blaga ali oseb v Republiko Slovenijo ali iz nje v gospodarskem prometu ter za tovorni in potniški promet v tranzitu in zapusti Slovenijo v 12 urah po prehodu meje;
 4. osebi, ki potuje v tranzitu čez Republiko Slovenijo in jo zapusti najpozneje v 12 urah po vstopu;
 5. osebi z diplomatskim potnim listom;
 6. članu tuje uradne delegacije, ki prihaja v Republiko Slovenijo na podlagi potrdila ali uradnega vabila pristojnega državnega organa, ali članu uradne delegacije Republike Slovenije, ki se vrača iz tujine;
 7. predstavniku tujega varnostnega organa (policije ali pravosodja), ki izvaja uradno nalogo in zapusti Republiko Slovenijo takoj, ko je po opravljeni nalogi to mogoče;
 8. pripadniku Slovenske vojske, policije ali uslužbencu državnega organa, ki se vrača z napotitve na delo v tujini, ter uslužbencu državnih organov na službeni poti v tujini (opraviti mora testiranje na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19) ob prihodu v Slovenijo);
 9. osebi, ki prehaja mejo (dnevno ali občasno) zaradi vključenosti v vzgojo in izobraževanje ali znanstveno raziskovanje v Republiki Sloveniji ali tujini in to izkazuje z ustreznimi dokazili, ter njenim staršem oziroma drugi osebi, ki jo prevažajo, in se vračajo čez mejo v 24 urah po prehodu meje;
 10. osebi, ki prehaja mejo zaradi nujnih neodložljivih osebnih opravkov ali nujnih poslovnih razlogov in to izkaže z ustreznim dokazilom ter se vrača čez mejo v najkrajšem času, ki je potreben za izvedbo opravila, vendar ne več kot 48 ur po prehodu meje (velja tudi za ožje družinske člane osebe);
 11. osebi, ki je bila prepeljana v Republiko Slovenijo z reševalnim ali sanitetnim vozilom, in spremljevalnemu zdravstvenemu osebju v tem vozilu;
 12. osebi, ki ima dokazilo o načrtovanem nujnem zdravstvenem pregledu ali posegu v državi članici EU ali schengenskega območja ter se vrača čez mejo takoj po končanem zdravstvenem pregledu ali posegu oziroma takoj, ko mu zdravstveno stanje to dopušča (skupaj z njenim spremljevalcem, kadar je ta zaradi zdravstvenega stanja nujno potreben).

Med ustrezna dokazila za dokazovanje nujnih neodložljivih opravkov iz 10. točke spadajo na primer sodne odločbe ali drugi podobni akti, s katerimi oseba uveljavlja pravice do stikov z otroki.

Osebe, ki so jim mednarodne organizacije izdale laissez-passer potovalni dokument, in z vabilom ali potrdilom, ki ga izda državni organ Republike Slovenije, ter izkažejo službeni namen svojega obiska v Sloveniji, se obravnavajo enako kakor imetniki diplomatskih potnih listov (5. točka).

Pogoji vstopa iz sosednjih oranžnih ali rdečih držav: Dodatno so določene še tri izjeme, ko karantena ne bo odrejena in oseba tudi ne potrebuje negativnega testa. Vstop iz sosednje države ne glede na to, ali je ta država na oranžnem ali rdečem seznamu, se tako dovoli:

 1. dvolastniku ali najemniku zemljišča v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje, ki prehaja državno mejo s sosednjo državo zaradi opravljanja kmetijsko-poljedelsko-gozdarskih del (velja tudi za ožje družinske člane osebe);
 2. državljanu Republike Slovenije ali tujcu s prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki je lastnik nepremičnine ali bivalnega plovila v sosednji državi ali ima na podlagi pogodbe o zakupu oziroma najemu ali drugi pogodbi pravico do uporabe nepremičnine, bivalnega plovila ali parcele v avtokampu v sosednji državi, iz katere vstopa v Republiko Slovenijo, in to izkaže z ustreznimi listinami, če se vrača v državo v 48 urah po izstopu (velja tudi za ožje družinske člane osebe);

NAŠ DODATEK – TO JE DOKAZ NELOGIČNE IZJEME, KI OMOGOČA, DA SE OKOŽENA ALI ZDRAVA OSEBE LAHKO MIRNO PREMIKA IZ DRŽAVE V DRŽAVO NE GLEDE NA NJEN STATUS. TA OSEBA PA IMA PRIVILIGIRAN STATUS, KI NIMA NIČ SKUPNEGA Z NJEGOVIM ZDRAVSTVENIM STANJEM POVEZANIM S  SARS-CoV-2 (COVID-19). TO JE DIKRIMINACIJI LJUDI, KI SO BREZ DEFINIRANE IN OPREDELJENE LASTNINE V TUJI DRŽAVI.

 • osebi, ki državljanu Republike Slovenije ali tujcu s prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki je lastnik ali najemnik kmetijske površine v sosednji državi, pomaga pri sezonskem pobiranju kmetijskih pridelkov in to izkaže z ustreznim dokazilom, če se vrača čez mejo v 24 urah po izstopu iz Republike Slovenije. TUDI V TEM PRIMERU TE OSEBE NIHŠČE NE SPRAŠUJE, KAJ ŠELE NADZIRA, ČE SO ZDRAVE.

Vstop iz oranžnih držav članic EU ali schengenskega območja

Dodatno velja še ena izjema brez karantene in negativnega testa, in sicer za:

 1. osebo, ki v Republiko Slovenijo prihaja iz države članice EU oziroma države članice schengenskega območja, ki je uvrščena na oranžni seznam.

Med karanteno je dovoljeno opraviti testiranje

Oseba, ki ji je bila z odločbo odrejena karantena, lahko v času trajanja karantene opravi testiranje na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19). Če je izvid testa negativen, pristojni organ odločbo odpravi.

Začetek veljavnosti odloka – Spremembe začnejo veljati v ponedeljek, 28. septembra 2020.

To je opredelitev novega Odloka, ki ga vlade Republike Slovenije sprejela v soboto, 26. septembra (v veljavi od danes 28. septembra), na dopisni seji in izdala še en odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji Sloveniji.

Če bodo ta odlok prebrali državljani in ga razumeli bodo dokazali, da so geniji. Namreč ta je tako nedefinirano opredeljen, da ga lahko razumejo le geniji.

Dejstvo je, da pisci odloka zagotovo tudi sami ne razumejo. Da ne bodo trdili, da ponižujemo njihovo veleumnost (beri vele neumnost) objavljamo povezano s tem stavkom uradno povezavo na stran, vlade, ki opredeljujejo različne njihove odloke, ki naj bi bili osnova za omejitev širjenja SARS-CoV-2 (COVID-19./Objavo priredil iz sporočila za javnost vlade RS – Janez Temlin/ Fotografije je ponazoritvene/

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s