Ali na Upravnih enotah na področju prijav začasnih in stalnih bivališč delajo nevedneži ali še kaj hujšega?

Primeri množice stalnih iz začasnih bivališč na enem naslovu, ki se pojavljajo v Sloveniji, nedavno so jih v Mariboru samo na enem naslovi našli 157 (po drugih UP je tudi veliko tovrstnih primerov, predvsem v Ljubljani), dokazuje, da na Upravnih enotah delajo nesposobneži ali pa ljudje, ki svojega dela, za kar jih plačujemo, ne opravljajo skladno z veljavno zakonodajo.

Ne bomo zapisali, da so podkupljivi, ker zato nimamo dokazov, a je dejstvo, da je na naših Upravnih enotah nekaj hudo narobe. Znano je, da je prijava stalnega prebivališča v Sloveniji naslov, na katerem posameznik stalno ali začasno prebiva, kar urejajo zakonska določila in ne uradniki, ki to dejanje morajo na ustrezen način evidentirati in tudi nadzirati in nič drugega. Da pa ob vpisu v bazi ne opazijo (upamo, da ne namerno), da je na enem naslovu več deset različno prijavljenih oseb to dokazuje milo rečeno njihovo nevestno delo.

Znano je, da mora stalno prebivališče prijaviti vsak v osmih dneh od naselitve oziroma od vročitve dovoljenja za stalno prebivanja, kar mora storiti tudi tujec (ko dobi dovoljenje za začasno ali stalno bivanje), in sicer na upravni enoti ali krajevnem uradu, kjer bom imel stalno ali začasno bivališče.

IN KAJ POTREBUJETE ZA ODDAJO VLOGE – Dokazilo, da imate pravico do prebivanja na naslovu, ki ga prijavljate. Kot dokazilo, da ima posameznik pravico do prebivanja na naslovu, šteje izjava o njegovem lastništvu oziroma solastništvu, najemna ali podnajemna pogodba, soglasje lastnika, enega solastnika ali stanodajalca (se razume vse v pisni obliki).

No, ko prijavite stalno ali začasno bivališče morate pristojnemu organu na kateri koli Upravni enoti (računalniška baza je po vezano za področje celotne Slovenije) priložiti ustrezno dokumentacijo s katero dokazujete, da izpolnjujete predpisane pogoje za stalno ali začasno bivališče. A kot kaže je na naših upravni enota baza podatkov tako »neustrezno« (je urejena) urejena, da uslužbenec ali uslužbenka UE ne vidi (morda noče videti), da je na istem naslovu, pri istem ponudniku stanovanjske enote že vpisana množica ljudi na tem istem naslovu.

Seveda to ni res, da naš računalniški sistem za obdelavo podatkov ni ustrezen! Nasprotno! Ustrezen je! A kot kaže, so krivi pristojni organi, ki so nedosledni, saj si drugače ni moč razlagati, da lahko na enem naslovu vpišejo in odobrijo vpis stalnega ali začasnega bivališča za množico slovenskih državljanov ali tujcev, ki po zakonu fizike na tem naslovu ne bi mogli živeti skupaj, glede na število prijavljenih na enem naslovu.

Tako piše na uradni strani eUprave za prijavo začasnega prebivališča – Začasno prebivališče je prebivališče, kjer začasno prebivate zaradi dela, šolanja ali drugih razlogov.

Če imate veljavno dovoljenje za začasno ali stalno prebivanje v Republiki Sloveniji, morate sami prijaviti začasno prebivališče v 3 dneh od dneva naselitve, kadar se začasno nastanite v objektih, kot so počitniške hiše, stanovanja in drugi objekti, in nameravate v tem naselju prebivati več kot 60 dni.

Če ste nastanjeni v objektih, kot so samski domovi, dijaški in študentski domovi, domovi za ostarele, socialnovarstveni zavodi, zavodi za prestajanje kazni, dislocirani oddelki zavoda oziroma prevzgojni domovi in drugi objekti, prijavno-odjavno obveznost prebivališča izvrši stanodajalec, in sicer v 3 dneh po vaši nastanitvi, ne glede na čas trajanje nastanitve.

Več informacij o prijavi in odjavi prebivališča in možnosti elektronske prijave in odjave dobite na upravnih enotah ali na spletnem portalu eUprava.

Prijava stalnega prebivališča pa se opredeljuje tako – Stalno prebivališče je naselje, kjer se naselite z namenom, da v njem stalno prebivate.

Stalno prebivališče ali spremembo naslova stanovanja morate prijaviti v 8 dneh od vročitve dovoljenja za stalno prebivanje na katerikoli upravni enoti na območju Slovenije. Kot tujec lahko prijavite stalno prebivališče samo, če vam je bilo izdano dovoljenje za stalno prebivanje v Sloveniji.

Na naslov stalnega prebivališča je vezano gospodinjstvo. To je skupnost posameznikov, ki izjavijo, da stalno prebivajo skupaj in skupaj porabljajo dohodke za zagotavljanje osnovnih življenjskih potreb, na primer za stanovanje, hrano, šolanje otrok. Za gospodinjstvo se šteje tudi posameznik, ki izjavi, da prebiva sam v ločeni stanovanjski enoti, ali kot podnajemnik v delu te enote in sam porablja dohodke za zagotavljanje osnovnih življenjskih potreb, zato je potrebno ob prijavi stalnega prebivališča navesti, kdo je nosilec gospodinjstva.

Več informacij o prijavi in odjavi prebivališča in možnosti elektronske prijave in odjave dobite na upravnih enotah ali spletnem portalu eUprava.

Ob objavljenem se sprašujemo, kako je mogoče, da Upravne enote – njihovi delavci delaj toliko napak. Zato bi veljalo povprašati predstojnike UE, ali tudi njim ni jasno, kaj delajo delavci, ki so izdali nelogično število dokumentov za začasno ali stalno bivališče na istem naslovu. Da bi veljalo takšne uradnike postaviti na cesto, je jasno. In ne samo to! Veljalo bi njihova dejanja analizirati in takšna njihova dejanja tudi kazensko preganjati.

No, treba pa bi bilo tudi odstaviti predstojnike UE, ki so nedvoumno odgovorni za tovrstno kršenje pravil, kar je dokaz absurdnega nereda. In kaj pravijo na pristojnem ministrstvu? Stanje bomo proučili! Komentar ni potreben./LN

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s