Odprt razpis za pridobitev štipendije za deficitarne poklice

Ljubljana, 15. junij 2021 – Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije sporoča, da bo do vključno petka, 24. 9. 2021, lahko dijaki, ki bodo v šolskem letu 2020/2021 obiskovali 1. letnik srednjega poklicnega izobraževanja, oddajali vloge za pridobitev štipendije za deficitarne poklice, ki so opredeljeni v nadaljevanju.

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije vsako leto januarja, ko se mladi dokončno odločajo o nadaljnji poklicni poti, objavi javni razpis za štipendije za deficitarne poklice, ko je znan nabor le-teh. To je storil tudi letos ( 29. januarja 2021), ko je na svoji spletni strani objavil javni razpis za pridobitev štipendije za deficitarne poklice za šolsko leto 2021/2022, in sicer v vrednosti 3,5 milijona evrov.

Kot sporočajo je vsakoletni razpis namenjen spodbujanju k vpisu v izobraževalne programe za deficitarne poklice, za katere na trgu dela ni dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev, in s tem zagotoviti ustrezno število mladih z znanji, potrebnimi za obstoj in razvoj posameznih gospodarskih panog.

Dijaki 1. letnikov, ki so prvič vpisani v izobraževalne programe za pridobitev deficitarnega poklica iz nabora deficitarnih poklicev za šolsko leto 2021/2022 in bodo s tem pridobili višjo izobrazbo od že pridobljene, se pa lahko za dosego svojega cilja potegujejo za štipendijo za deficitarne poklice.

Štipendijo bodi izbrani prejemali za celotno obdobje trajanja izobraževalnega programa in sicer mesečno po 102,40 evrov.

Vlogo lahko bodoči dijaki, ki želijo pridobiti dodatno štipendijo, oddajo do vključno petka, 24. 9. 2021, priporočeno po pošti ali osebno v vložišču sklada.

Nabor deficitarnih poklicev za katere je možno pridobiti štipendijo v šolskem letu 2021/2022 pa je naslednji:

1. kamnosek

2. mehatronik operater

3. inštalater/inštalaterka strojnih inštalacij

4. oblikovalec kovin orodjar/orodjarka

5. elektrikar/elektrikarka

6. avtokaroserist/avtokaroseristka

7. pek/pekarka

8. slaščičar/slaščičarka

9. mesar/mesarka

10. tapetnik/tapetničarka

11. mizar/mizarka

12. zidar/zidarka

13. tesar/tesarka

14. klepar-krovec/kleparka-krovka

15. izvajalec/izvajalka suhomontažne gradnje

16. slikopleskar-črkoslikar/slikopleskarka-črkoslikarka

17. pečar-polagalec keramičnih oblog/pečarka-polagalka keramičnih oblog

18. gozdar/gozdarka

19. dimnikar/dimnikarka

20. steklar/steklarka

21. tehnik/tehnica steklarstva

Dvojezični izobraževalni programi:

22. ekonomski tehnik/ekonomska tehnica (IS), ki se izvaja v italijanskem jeziku

23. avtoserviser/avtoserviserka (IS), ki se izvaja v italijanskem jeziku

24. predšolska vzgoja (IS), ki se izvaja v italijanskem jeziku

25. mehatronik operater/operaterka (DV), ki se izvaja v madžarskem jeziku

26. strojni tehnik/strojna tehnica (DV), ki se izvaja v madžarskem jeziku

27. kemijski tehnik/kemijska tehnica (DV), ki se izvaja v madžarskem jeziku

28. ekonomski tehnik/ekonomska tehnica (IS), ki se izvaja v madžarskem jeziku

Seznam nabora poklicev, ki veljajo za deficitarne, se spreminja. Letos tako med poklici ni več izdelovalca/izdelovalke kovinskih konstrukcij, saj se program ne bo izvajal (ne bo vpisa v prvi letnik).

Izpostaviti velja tudi druge pomembne informacije, da:

  • prejemanje štipendije za deficitarne poklice ne vpliva na višino otroškega dodatka;
  • ravno tako ne vpliva na višino plačila dohodnine;
  • dijak lahko istočasno prejema državno štipendijo in štipendijo za deficitarne poklice;
  • v primeru, če dijak ponavlja isti letnik oz. ne izpolnjuje pogojev za napredovanje v višji letnik, lahko štipendijsko razmerje miruje, vendar ne več kot eno leto;
  • je v zaključnem letniku izobraževanja zadnje izplačilo štipendije za mesec junij.

Merila in izbirni postopek:

Vlagatelji, katerih vloge bodo izpolnjevale pogoje javnega razpisa, bodo za dosego zastavljenega cilja tega javnega razpisa (tj. dodelitev 1000 štipendij) izbrani po naslednjih merilih:

  • višja povprečna ocena v zaključnem razredu osnovne šole/nižje poklicne šole,
  • višja povprečna ocena izbirnih predmetov v zaključnem razredu osnovne šole oz. strokovnih predmetov v zaključnem razredu nižjega poklicnega izobraževanja.

Več informacij o štipendijah za deficitarne poklice zainteresirani najdete na spletni strani sklada (aktivna povezava – tu). Za dodatne informacije za prijavitelje pa so dosegljivi tudi po e-pošti: deficitarne@sklad-kadri.si in na telefonski številki 01/ 43 45 897 v poslovnem času sklada./LN/Fotografije le ponazoritvene

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s