Za zmanjšanje obremenitve zdravstvenemu osebju, ki skrbi za covid, se je odzvalo že 215 zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov

Ljubljana, 20. november 2021. Kot so sporočili iz Zdravniške zbornice, se je preko njihovega elektronskega obrazca za mobilizacijo kadra na najbolj obremenjena delovišča, ki je nastal v okviru Odbora za zasebno dejavnost Zdravniške zbornice Slovenije, v pomoč v obliki kadrov do včeraj, 20. novembra, ponudilo 215 pretežno zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov. Poleg zdravnikov in zobozdravnikov so zasebni izvajalci, ponudili pomoč tudi s svojimi kadri, in sicer s sodelovanjem diplomiranih in srednjih medicinskih sester, administrativnega osebja ter pomožnega osebja.

Zobozdravniki pa so izrazili veliko pripravljenost za vključevanje v delo na cepilnih centrih in na točkah za jemanje brisov.

»Vsi zasebni zdravniki in zobozdravniki se zavedamo izjemne resnosti  stanja in želimo pomagati po najboljših močeh,« odziv komentira mag. Matej Beltram, predsednik Odbora za zasebno dejavnost (OZD) pri zdravniški zbornici Slovenije.

Prav OZD je Ministrstvu za zdravje že 5. novembra podal pobudo, da so zasebni zdravniki in zobozdravniki pripravljeni pomagati in ponuditi pomoč. Takoj v ponedeljek, 8. novembra  je nato stekel prvi koordinativni sestanek z državno sekretarko na Ministrstvu za zdravje Alenko Forte in OZD, na katerega so bili vabljeni vsi zasebni zdravniki in zobozdravniki ter koncesionarji. Nato so ti koordinativni sestanki tekli vsak dan z namenom, da se sproti razrešujejo vsa morebitna vprašanja, ki nastajajo pri vključevanju dodatnega kadra. 

Ker so se v nekaterih zdravstvenih domovih pojavljala vprašanja pri vključevanju zobozdravnikov, na katera delovišča se jih lahko vključuje, predvsem ali se jih lahko vključi v cepljenje in na točke za jemanje brisov, je Odbor za zobozdravstvo (OZB) pri Zdravniški zbornici Slovenije potrdil kompetence zobozdravnikov, da so usposobljeni opravljati cepljenje in PCR-teste. S sklepom je OZB seznanil tudi Ministrstvo za zdravje (tukaj), ki vključevanje zobozdravnikov v delo na cepilnih točkah in točkah za jemanje brisov zelo pozdravlja.

V torek, 16. 11. 2021, pa je zbornica za vse zobozdravnike in druge zainteresirane (zdravnike) pripravlja tudi strokovni seminar za delo v cepilnih centrih. Na njem je prim. Simona Repar Bornšek, vodja organizacije in koordinacije cepilnega centra Zdravstvenega doma Ljubljana, predstavila, kako poteka delo v cepilnem centru in med drugim izpostavila, da so zobozdravniki v delo v njihovem cepilnem centru vključeni že ves čas.

Ko je Ministrstvo za zdravje z dopisom 10. novembra 2021 vse izvajalce zdravstvene dejavnosti pozvalo, da pomagajo z dodatnimi kadri po svojih najboljših močeh najbolj obremenjenim deloviščem, je izvajalce seznanilo tudi s pravnimi podlagami za to vključevanje in vzorci pogodb, ki so podlaga za tako vključevanje.

Podpis pogodbe za delo v drugem zdravstvenem zavodu je obvezna pravna podlaga za delo. Kolikor je Zdravniška zbornica Slovenije seznanjena s strani članov, podpisovanje pogodb večinoma poteka zgledno. Smo pa bili obveščeni, da so nekateri direktorji Zdravstvenih domov zahtevali kadrovsko pomoč od koncesionarjev tudi brez plačila in brez urejenih pogodb.

Zbornica je zato na javne zavode naslovila dopis in v njem zavode pozvala, da aktivno pristopijo k sklenitvi ustreznih pogodb za vključitev kadrov, ki so izkazali pripravljenost za delo v njihovih javnih zavodih. Zbornica je zavode tudi opozorila, da delo brez ustrezno sklenjene pogodbe ni dopustno in predvsem ni zakonito. Hkrati je Zbornica zavode pozivala, da ustrezno uredijo tudi razmerja z izvajalci in njihovimi delavci, ki se že vključujejo v delo njihovih zavodov (kot so vstopne točke za testiranje, cepljenje) ter jim zagotovijo ustrezno plačilo za njihovo delo za ves čas njihovega vključevanja.

Tudi Ministrstvo za zdravje je v navedenem dopisu iz 10. decembra 2021 poslovodstvo javnih zavodov zaprosilo za dosledno upoštevanje veljavne zakonodaje, saj je v skladu z 31. členom Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) za organiziranje, vodenje in zakonitost dela zavoda odgovorno njegovo poslovodstvo.

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s