A vsi enako razumejo pomen besede »prispévek«?

Ljubljana, 29. november 2021 – Prispévek je beseda, ki naj bi pomenila, da gre za dajatev za zadovoljevanje skupnih potreb. No, v Slovarju slovenskega knjižnega jezika pa se prispévek opredeljuje, da je to ” denarna vsota ali kaka stvar, ki se za kaj da, prispeva “.

Na RTV Slovenija pa definicijo te besede nekateri spreminjajo in pravijo, da je prispevek denarna vsota, ki jo državljani morajo “prispevati” za financiranje njihove dejavnosti, o kateri pa želijo le oni odločati, za kaj bodo denar, ki ga morajo po sili zakona prispevati državljani, namenili.

Zanimivo je, da na RTV (vsaj tisti, ki pripravljajo informativni program) nočejo prebrati zakona, ki opredeljuje kaj se od njih za prispévek, ki ga državljani prispevajo, mora istim, sklano z zakonom o Radioteleviziji Slovenija zagotavljati. Še več! Novinarji informativnega programa zakon razumejo po svoje in pravijo, da je predlog programsko-produkcijskega načrta, ki ga je pripravila vodilna garnitura, škodljiv in v nasprotju s poslanstvom javnega zavoda RTV Slovenija in je prav le tisto, kar oni menijo, da je skladno s programsko-produkcijskim načrtom.

Če novinarji informativnega programa zahtevajo programsko zasnovo, kot to predvideva zakon, na osnovi katerega dobivajo prispevek za svoje delovanje, s strani državljanov, ki morajo ta prispevek plačevati skladno z zakonom, jih velja podpreti. A pogoj je, da njihova programska vsebina res takšna, kot pravi zakon o Radioteleviziji Slovenija, kjer je med drugim v njem zapisano to:

4. člen – zakona pravi

(1) V programih iz prvega odstavka prejšnjega člena RTV Slovenija zlast

– zagotavlja verodostojne in nepristranske informativne oddaje, s katerimi celovito obvešča o političnem dogajanju doma in v zamejstvu, o pomembnih dogodkih v preostalih evropskih državah, zlasti članicah Evropske unije, in o pomembnih svetovnih temah tako, da posredovane vsebine omogočajo objektivno javno obveščenost državljanov Republike Slovenije, Slovencev po svetu, pripadnikov slovenskih narodnih manjšin v Italiji, Avstriji in Madžarski, avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji ter romske skupnosti, ki živi v Sloveniji;

–  zagotavlja kakovostne izobraževalne oddaje, v okviru katerih posreduje celoten spekter aktualnih vsebin od verskih in socialnih do naravoslovnih in tehnološko-informacijskih vsebin;

–  zagotavlja produkcijo igranega programa;

– zagotavlja oddaje, ki odražajo življenje in probleme različnih struktur prebivalstva, pri čemer izhaja iz načela enakopravnega obveščanja o dogajanjih v vseh delih Slovenije in zamejstva, zagotavlja ustvarjanje dokumentarnih oddaj nacionalnega pomena, ki predstavljajo dokument preteklega časa in časa, v katerem živimo;

–  zagotavlja visoko kakovostno lastno produkcijo, namenjeno otrokom, mladostnikom in starostnikom;

–  zagotavlja kakovostne razvedrilne vsebine za vse starostne skupine;

– zagotavlja kakovostne informacije o vseh pomembnih kulturnih, političnih, zgodovinskih, športnih, socialnih in ekonomskih dogodkih;

– zagotavlja uresničevanje ustavnih pravic madžarske in italijanske narodne skupnosti na področju radijskega in televizijskega javnega obveščanja in spodbuja povezovanje narodnih skupnosti z matičnim narodom in vključevanje kulturnih ter drugih dosežkov italijanskega oziroma madžarskega naroda v narodnostne programe;

– skladno z meddržavnimi pogodbami in v sodelovanju z javnimi radiotelevizijami sosednjih in drugih držav podpira nastanek in razvoj čezmejnih radijskih in televizijskih projektov;

– izvaja programske vsebine, namenjene slepim in slabovidnim ter gluhim in gluhonemim v njim prilagojenih tehnikah;

– posebno pozornost posveča invalidom in z njimi povezanim vsebinam;

– predstavlja in promovira slovensko kulturo, spodbuja kulturno ustvarjalnost ter svobodo umetniškega ustvarjanja in zagotavlja ustvarjanje, poustvarjanje ter posredovanje umetniških del;

– predstavlja in promovira znanost;

– posebno pozornost posveča problematiki in zahtevam otrok ter družin, in skupin ljudi s posebnimi potrebami, ki so zaradi posebnih okoliščin bolj občutljive za dogajanje v družbi;

– posebno pozornost posveča položaju in delovanju registriranih verskih skupnosti;

– posebno pozornost posveča razvijanju splošne, jezikovne in politične kulture;

– širi razumevanje vseh ključnih vprašanj delovanja demokratične družbe;

– širi razumevanje slovenske zgodovine, kulture in identitete, tudi z vidika evropske zgodovine in mednarodnih povezav;

– spodbuja šport;

–  informira o vprašanjih zdravja, varstva okolja in varstva potrošnikov;

–  informira o pomembnejših vprašanjih varnosti ljudi, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambe države, vključno z vprašanji delovanja institucij mednarodne skupnosti, v katere je včlanjena Republika Slovenija, ter posreduje nujna obvestila v zvezi z ogroženostjo ljudi, premoženja, kulturne dediščine in okolja, upošteva interese posameznih skupin gledalk in gledalcev (v nadaljnjem besedilu: gledalci) ter poslušalk in poslušalcev (v nadaljnjem besedilu: poslušalci) v Republiki Sloveniji in v okviru možnosti omogoča njihov dostop v programe;

– spodbuja kulturo javnega dialoga ter omogoča širok prostor za javne razprave o problemih v družbi;

– obvešča slovenske narodne skupnosti v sosednjih državah, Slovence po svetu in tujo javnost o dogajanjih in dosežkih na kulturnem in drugih področjih v Republiki Sloveniji ter skrbi za uveljavljanje slovenske radijske in televizijske ustvarjalnosti v tujini;

– podpira razširjanje programskih vsebin, namenjenih gluhim ter slepim, v njim prilagojenih tehnikah;

– podpira širjenje vednosti o drugih kulturah, ki so zastopane v Sloveniji, in njihovih predstavnikih;

– zagotavlja produkcijo in predvajanje slovenskih avdiovizualnih del in avdiovizualnih del neodvisnih producentov;

– zagotavlja prometne informacije.

(2) V strukturi programov iz prvega odstavka prejšnjega člena mora RTV Slovenija zagotoviti večinski delež kulturnih, umetniških, informativnih, dokumentarnih in izobraževalnih vsebin.

5. člen – zakona pravi

Novinarke in novinarji (v nadaljnjem besedilu: novinarji), urednice in uredniki (v nadaljnjem besedilu: uredniki) RTV Slovenija in drugi, ki so neposredno udeleženi pri ustvarjanju ali pripravljanju RTV programov, morajo pri svojem delu še posebej:

–  spoštovati načelo resničnosti, nepristranskosti in celovitosti informacij;

–  spoštovati človekovo osebnost in dostojanstvo;

– spoštovati načelo politične uravnoteženosti ter svetovnonazorskega pluralizma;

– spoštovati načela ustavnosti in zakonitosti pri oblikovanju programov, vključno s prepovedjo spodbujanja kulturne, verske, spolne, rasne, narodne ali druge oblike nestrpnosti;

– zagotavljati nepristransko in celovito obveščenost, tako da imajo državljani možnost svobodnega oblikovanja mnenj;

– spoštovati načelo politične neodvisnosti in avtonomnosti novinarjev;

– uveljavljati profesionalno etiko poročevalcev, dosledno razločevanje informacij in komentarjev v novinarskih prispevkih;

– varovati otroke in mladino pred vsebinami, ki bi lahko škodljivo vplivale na njihov duševni in telesni razvoj, ter spoštovati obče človeške vrednote.

Kako kdo razume pomen beseda »prispevek« je njegova stvar. A dejstvo je, da je nacionalna medijska hiša dolžna za »prispevek«, ki ji je namenjen z zakonom za njeno delovanje, pripravljati tak program, ki bo državljanom zagotavljal, da si na tej osnovi lahko oblikujejo lastno mnenje, oziroma program, kot to določata omenjena člena zakona o Radioteleviziji Slovenija. Kaj počnejo komercialni mediji, ki živijo od komercialnih nadomestil, takšnih in drugačnih, je njihova stvar. Vsi pa vemo, da ni čisto!/J.T./Foto:LN

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s