Stališče Komisije glede javnih nastopov funkcionarjev v predvolilnem času

Ljubljana, 10. 1. 2022 – Ob začetku leta, v katerem se bomo večkrat podali na volišča, Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) v okviru svoje vloge krepitve integritete in delovanja pravne države podaja stališče glede javnih nastopov funkcionarjev, tako tistih s politično funkcijo kot tudi funkcionarjev iz neodvisnih institucij, v predvolilnem obdobju.


Glede na trenutno stanje precejšnje politične polarizacije slovenske družbe in ob dejstvu, da je obenem velik del državnih funkcij in visokih položajev v državi političnih, Komisija poudarja, da mora – ob upoštevanju ustavno zagotovljene pravice do svobode izražanja, zbiranja in združevanja – vsak funkcionar, ne glede na politično pripadnost ali simpatiziranje z določeno politično opcijo, pri opravljanju funkcije in javnem nastopanju ves čas opravljanja funkcije ravnati profesionalno, odgovorno, transparentno in v javno korist ter tako prispevati h krepitvi lastnega ugleda, ugleda organa, v katerem opravlja funkcijo, in ugleda Republike Slovenije.

Pomembno ohranjanje (videza) neodvisnosti institucij

Taka drža velja tudi za funkcionarje neodvisnih institucij. V obdobjih pred volitvami, ko je javnost posebej občutljiva na politično pripadnost in okoliščine, ki bi lahko vzbujale dvom v nepristranskost, ima funkcionar neodvisne institucije še posebej veliko odgovornost za ohranjanje ne samo dejanske neodvisnosti, ampak tudi videza neodvisnosti funkcionarja samega in institucije, v kateri opravlja funkcijo. V tem smislu mora vsakokrat oceniti, ali lahko njegovo ravnanje, na primer udeležba na nekem dogodku, negativno vpliva na prej omenjeni videz neodvisnosti.Pri odločanju o tovrstnem javnem udejstvovanju mora vedno tehtati, ali je njegova udeležba na dogodku dejansko v javnem interesu ali prevladuje njegov zasebni interes.

Predstavljanje poslanstva in zastopanje vrednot institucije, v kateri opravlja funkcijo, je sicer neodtujljiv del opravljanja funkcije vsakega funkcionarja, tudi funkcionarjev neodvisnih institucij. Z izjemo tehtnih primerov – ko gre za izvajanje poslanstva institucije, ki je transparentno in enakopravno vključuje vse – pa lahko aktivna udeležba in sodelovanje funkcionarjev neodvisnih institucij na dogodkih političnih strank nedvomno ogroža vsaj videz neodvisnosti funkcionarja in institucije, ki jo predstavlja. V občutljivem predvolilnem obdobju pa je lahko videz neodvisnosti okrnjen tudi pri sodelovanju na dogodkih v organizaciji civilne družbe, a je v teh primerih za presojo negativnih učinkov treba pretehtati več dejavnikov in tovrstnega sodelovanja ni mogoče vnaprejoznačiti kot problematičnega.

Vsi funkcionarji odgovorni za krepitev zaupanja v delovanje javnega sektorja

Komisija poziva tudi funkcionarje, katerih funkcije so že v osnovi politične, da skrbijo za ustrezno raven politične debate in se vzdržijo ravnanj, ki bi dodatno krnila ugled – tako osebni kot ugled institucije – in poglabljala nezaupanje javnosti v delovanje javnega sektorja. Tudi ti funkcionarji namreč v predvolilnih aktivnostih predstavljajo ne le sebe kot političnega kandidata, pač pa tudi institucijo, v kateri opravljajo funkcijo. Hkrati je pomembno, da izvajanje aktivnosti v svojstvu opravljanja funkcije ustrezno ločijo od aktivnosti, povezanih s politično kampanjo, in zasebnih interesov ne vpletajo v opravljanje javne funkcije.

Vsi funkcionarji, tako tisti s politično funkcijo kot tisti iz neodvisnih institucij, so namreč dolžni ravnati in se vesti tako, da krepijo zaupanje javnosti v lastno integriteto in v integriteto institucij, ki jih predstavljajo, ter prispevajo h krepitvi integritete javnega sektorja. Ugled in integriteta javnega sektorja ne smeta biti vsakokratna žrtev predvolilnih bojev.

Upati je, da je Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) v okviru svoje vloge krepitve integritete in delovanja pravne države ob tem pozivi mislila tudi na javne nastope predsednika Računskega sodišča, ki se kljub funkciji, ki je in mora biti neodvisen organ, ki pa se zadnje čase vse pogosteje pojavlja v javnosti, kot komentator političnih dogajanj in ne področja, ki sodi v njegovo domeno. No, pa ne samo on! Zadnji odstavek smo dodali mi!/LN/Komisija/

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s