Skupina Krka je v prvem četrtletju 2022 ustvarila prodajo v višini 432,5 milijona evrov

Novo mesto, 21. maj 2022 – Skupina Krka je v prvem četrtletju 2022 ustvarila prodajo v višini 432,5 milijona EUR, kar je 9 % več kot v enakem lanskem obdobju, in ustvarila 90,7 milijona EUR čistega dobička, kar je 5 % več kot v enakem lanskem obdobju. Poročilo o poslovanju skupine Krka in družbe Krka v prvem četrtletju 2022 je nadzorni svet družbe Krka obravnaval na redni seji, 19. maja.

Predsednik uprave in generalni direktor družbe Jože Colarič je povedal: »V skupini Krka smo v prvem četrtletju letošnjega leta kljub zaostrenim razmeram poslovali uspešno in zabeležili 9-odstotno rast prodaje. Prodajo smo povečali v vseh šestih prodajnih regijah in na večini ključnih trgov ter v vseh skupinah izdelkov in storitev. Dobičkonosnost poslovanja ohranjamo na visoki ravni, saj smo dosegli do sedaj največji čisti dobiček v prvem četrtletju.

Pozorno spremljamo razmere v Ukrajini, kjer zagotavljamo vse potrebno za ohranjanje varnosti naših zaposlenih in za nemoteno oskrbo trga z zdravili. Ukrajini smo donirali humanitarno pomoč v obliki zdravil. Med prvimi ponudniki zdravil na trgu smo ponovno vzpostavili logistične poti v celotni distribucijski verigi. Tudi v Ruski federaciji skrbimo za nemoteno oskrbo z zdravili. Registracije izdelkov, proizvodnja, prodaja, distribucija in plačila potekajo nemoteno, transport pa traja nekoliko dlje. Razmere v regiji od nas zahtevajo nenehno prilagajanje na različnih področjih poslovanja. V teh okoliščinah je težko oceniti tok prihodnjih dogodkov in njihov vpliv na Krkino poslovanje na letni ravni, vendar so rezultati prvega četrtletja vzpodbudni. Krka ohranja močno kapitalsko strukturo, ustvarjamo robusten denarni tok. Zato sta uprava in nadzorni svet oblikovala predlog izplačila dividende za leto 2021 v višini 5,63 EUR bruto na delnico, kar predstavlja 12,6-odstotno rast, s čimer ohranjamo politiko stabilne rasti dividend.«

Pomembnejši podatki o poslovanju

 Skupina KrkaDružba Krka
v tisoč EUR1–3/20221–3/2021Indeks1–3/20221–3/2021Indeks
Prihodki od prodaje432.468395.797109408.840357.257114
– od tega prihodki od prodaje iz pogodb
s kupci izdelkov in storitev
430.648394.523109357.348307.264116
Bruto dobiček249.916228.022110234.615208.794112
Dobiček iz poslovanja
z amortizacijo (EBITDA)
133.582123.580108124.474108.411115
Dobiček iz poslovanja (EBIT)107.29996.260111104.02287.049119
Dobiček pred davkom (EBT)105.623101.147104102.89391.595112
Čisti dobiček90.71686.35510588.23179.495111
Efektivna davčna stopnja14,1 %14,6 % 14,2 %13,2 % 
Stroški razvijanja41.82539.09110741.75838.704108
Naložbe22.7099.77923214.7857.902187

 

Kazalniki poslovanja

 Skupina KrkaDružba Krka
 1–3/20221–3/20211–3/20221–3/2021
Bruto dobiček v prihodkih od prodaje57,8 %57,6 %57,4 %58,4 %
EBITDA v prihodkih od prodaje30,9 %31,2 %30,4 %30,3 %
EBIT v prihodkih od prodaje24,8 %24,3 %25,4 %24,4 %
EBT v prihodkih od prodaje24,4 %25,6 %25,2 %25,6 %
Čisti dobiček v prihodkih od prodaje21,0 %21,8 %21,6 %22,3 %
Donosnost kapitala (ROE)18,5 %19,2 %18,4 %17,4 %
Donosnost sredstev (ROA)14,0 %15,1 %14,2 %14,2 %
Obveznosti/kapital0,3210,2630,2890,220
Delež stroškov razvijanja v prihodkih od prodaje9,7 %9,9 %10,2 %10,8 %

Prodaja

V skupini Krka smo v prvih treh mesecih leta 2022 ustvarili prihodke od prodaje v višini 432,5 milijona EUR, kar je 9 % več kot v enakem lanskem obdobju. Od tega znašajo prihodki iz pogodb s kupci iz naslova prodaje izdelkov in storitev 430,6 milijona EUR, razliko pa predstavljajo ostali prihodki od prodaje. Prodaja je bila večja v vseh regijah in na večini ključnih trgov ter pri vseh skupinah izdelkov in storitev. Količinsko se je povečala za 8 %.

Prodaja izdelkov in storitev po regijah

 Skupina Krka
v tisoč EUR1–3/20221–3/2021Indeks
Slovenija23.43218.270128
Jugovzhodna Evropa60.31053.276113
Vzhodna Evropa146.700132.122111
Srednja Evropa99.62097.805102
Zahodna Evropa84.59580.535105
Čezmorska tržišča15.99112.515128
Skupaj430.648394.523109

Po prodaji največja regija v skupini Krka je bila Vzhodna Evropa s 146,7 milijona EUR in 34,1-odstotnim deležem. Glede na enako lansko obdobje se je prodaja povečala za 11 %. V Ruski federaciji smo prodali za 83,6 milijona EUR izdelkov, kar je 5 % več kot v enakem lanskem obdobju, hkrati pa smo dosegli 10-odstotno količinsko rast prodaje. V Ukrajini smo prodali za 26,5 milijona EUR izdelkov, kar je 21 % več kot v enakem lanskem obdobju. Rast prodaje smo dosegli na večini regijskih trgov, največja relativna rast pa je bila v Kazahstanu in Moldaviji.

Sledila je regija Srednja Evropa, ki jo sestavljajo države višegrajske skupine in pribaltske države. V njej smo prodali za 99,6 milijona EUR izdelkov, kar je 2 % več kot v enakem lanskem obdobju, in ustvarili 23,1 % prodaje skupine Krka. Vodilni trg v regiji ostaja Poljska, kjer smo prodali za 46 milijonov EUR izdelkov oziroma 3 % manj kot v enakem lanskem obdobju, količinsko pa smo prodali 2 % več. Rast smo dosegli na vseh trgih v regiji, razen na Poljskem in Slovaškem.

Tretja po velikosti prodaje je bila regija Zahodna Evropa s 84,6 milijona EUR in 19,7-odstotnim deležem prodaje v skupini Krka. Glede na enako lansko obdobje je bila prodaja 5 % večja. Prodajno vodilni trgi so bili Nemčija, skandinavske države, Francija in Italija. V Nemčiji smo prodali za 23,2 milijona EUR izdelkov, kar je 3 % več kot v enakem obdobju lani.

V regiji Jugovzhodna Evropa, ki predstavlja 14-odstotni delež v prodaji skupine Krka, smo prodali za 60,3 milijona EUR izdelkov, kar je 13 % več kot v enakem lanskem obdobju. Največ smo prodali v Romuniji in na Hrvaškem, rast prodaje pa smo zabeležili na vseh regijskih trgih. Največjo absolutno rast prodaje smo dosegli v Romuniji, na Hrvaškem in v Bolgariji.

V Sloveniji smo dosegli 23,4 milijona EUR prodaje, kar predstavlja 5,4-odstotni delež prodaje skupine Krka. Največ, 15,1 milijona EUR, smo ob 12-odstotni rasti dosegli s prodajo izdelkov. Prodaja zdraviliško-turističnih storitev je znašala 8,4 milijona EUR in je bila 72 % večja kot v enakem lanskem obdobju.

Na trgih regije Čezmorska tržišča smo prodali za 16 milijonov EUR izdelkov, kar je 28 % več kot v enakem lanskem obdobju. Ta regija predstavlja 3,7-odstotni delež v prodaji skupine Krka./Vir: Sporočilo za javnost – Krka/

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s