SPIRIT Slovenija nudi podporo družinskim podjetjem pri prenosu lastništva na naslednike

Ljubljana, 22. junija 2022 – Na SPIRIT Slovenija že vse od leta 2015 dalje ponujajo aktivno podporo slovenskim družinskim podjetjem pri prenosu lastništva na mlajše generacije. Gre za zahteven in dlje časa trajajoč proces, zato je agencija v letu 2019 vzpostavila Nacionalno točko za prenos lastništva. Njen namen je ozaveščanje o pomenu pravočasnega postavljanja nasledstva v podjetjih in spodbujanje podjetnikov, da se na prenos lastništva skrbno pripravijo.

Družinsko podjetje kot oblika lastništva je pomemben element trajnostnega gospodarskega razvoja, h kateremu se je v svoji razvojni strategiji zavezala tudi Slovenija.

Prenos lastništva je zahteven proces – »Prenos lastništva podjetja je ena od izjemno pomembnih faz v življenjskem ciklu podjetja. Ta faza je za večino podjetij zelo zahtevna, zato želimo na SPIRIT Slovenija podjetnike ozaveščati o pomenu pravočasnega postavljanja nasledstva in priprav na prenos lastništva v podjetju. V ta namen sofinanciramo aktivnosti, kjer podjetja in prevzemniki dobijo zunanjo strokovno podporo in ustrezne kompetence za uspešno izpeljavo prenosa,« pravi Rok Capl, v. d. direktorja SPIRIT Slovenija. V ta namen je bila konec leta 2019 na agenciji vzpostavljena nacionalna točka za prenos lastništva, preko katere s pomočjo podpornih institucij izvajajo predavanja in izmenjavo dobrih praks, da bi podjetja spodbudili k pravočasni pripravi na prenos lastništva. »To dopolnjujemo z diagnostičnimi svetovanji in nepovratnimi sredstvi za izpeljavo postopka prenosa lastništva.«

Številni izzivi podjetij pri prenosu – Številna podjetja se pri prenosu lastništva soočajo z različnimi izzivi, kot so denimo neustrezna postavitev finančne in lastniške strukture, manko jasnih pravil (družinska ustava), ki so jasna in redno komunicirana med člani družine, postavljanje in urejanje družinskih razmerij, ki nastanejo ob prenosu lastništva na mlajšo generacijo, kot so načrtovanje nasledstva, učinkovito davčno upravljanje in vzpostavitev nove poslovodne strukture. Izzivi so tudi pri upravljanju s kapitalom, zagotavljanju rasti in trajnostnega razvoja podjetja, vodenju in ohranjanju odličnih kadrov, ohranjanju ali vzpostavitvi poslovne kulture in odgovornemu upravljanju s tveganji.

OKVIR

Nacionalna točka za prenos lastništva – SPIRIT Slovenija preko Nacionalne točke za prenos lastništva ozavešča, informira, usposablja in svetuje podjetnikom v želji, da se ti pravočasno pripravijo na prenos lastništva. Posebno pozornost namenjajo promociji in podpori slovenskim družinskim podjetjem tako v Sloveniji kot v tujini. Podjetjem, ki so se znašla pred izzivom prenosa lastništva, so se tega že lotila ali podjetje že predala nasledniku/prevzemniku, agencija ponuja:

1. podrobne informacije, kako se lotiti prenosa lastništva,

2. usposabljanja za naslednike in lastnike podjetij, ki jih financira agencija, izvajajo pa partnerske institucije (CEED, GEA Inkubator, OZS in OOZ Maribor). Na delavnicah se podjetniki usposobijo za prenos lastništva podjetja, si izmenjajo izkušnje ter dobijo pomoč pri ovirah na poti rasti in razvoja ter re-pozicioniranja podjetja na trgu,

3. predavanja o različnih oblikah prenosa lastništva in finančnih spodbudah, ki jih ponuja država,

4. svetovalni/diagnostični intervju, na katerem se seznanijo z možnimi izzivi in pastmi pri prenosu lastništva ter dobijo informacije o finančni spodbudi preko vavčerja za prenos lastništva,

5. pomoč, spremljanje in potrjevanje izvajanja vavčerja za prenos lastništva, ki ga lahko podjetje uporabi za pripravo podjetja na prenos lastništva; njegovo izvedbo (prodajo podjetja, prenos na družinskega člana ali na notranji odkup) in usposabljanje prevzemnikov družinskih podjetij. Spodbude ponuja SPS.

6. evidenco zunanjih strokovnjakov za podporo pri prenosu lastništva, med katerimi lahko podjetnik izbira ob prijavi na vavčer za prenos lastništva.

ALI STE VEDELI, da

  • je 83 % podjetij v Sloveniji v družinski lasti,
  • zaposlujejo 70 % delovno aktivnega prebivalstva v Sloveniji,
  • prispevajo 67 % dodane vrednosti slovenskih podjetij,
  • je le 9 % potomcev zainteresiranih za prenos lastništva,
  • 2/3 podjetij pri prenosu na naslednike propade?

Številke same po sebi pričajo o pomenu družinskih podjetij za gospodarstvo, saj ta ustvarijo več novih delovnih mest, so inovativna in usmerjena v rast. Slovijo po tem, da vodijo svoje poslovanje z zaposlenimi in okoljem po visokih standardih družbene odgovornosti, imajo svoje vrednote ter ustvarjajo ugodne pogoje za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja.

Aktivna podpora podjetjem

Od leta 2019, ko je bila vzpostavljena Nacionalna točka za prenos lastništva je SPIRIT Slovenija uspešno izvedel številna predavanja za ozaveščanje o možnostih prenosa lastništva, usposabljanja naslednikov na delavnicah in spremljal ter nudil pomoč podjetnikom pri vavčerski podpori:

  • izvedenih 248 uvodnih diagnostičnih svetovalnih intervjujev,
  • 76 podjetij podpisalo pogodbo o sofinanciranju vavčerja za prenos lastništva,
  • 35 usposabljanj naslednikov in lastnikov podjetij,
  • 335 podjetnikov vključenih v usposabljanja,
  • 1532 podjetnikov na predavanjih o pomenu prenosa lastništva.

Podpora podjetjem zagotovljena tudi v prihodnje

Družinska podjetja so močna, prodorna in uspešna ter predstavljajo temelj slovenskega gospodarstva, saj prispevajo pomemben del k njegovi stabilnosti in rasti. Zato si bo agencija tudi v prihodnje prizadevala nuditi podporo podjetjem pri prenosu lastništva. »Aktivnosti, ki jih izvajamo v sklopu Nacionalne točke za prenos lastništva, bomo še okrepili. Za podjetja bomo tudi v prihodnje organizirali predavanja o pomenu pravočasnega prenosa lastništva in strokovne delavnice, na katerih bodo podjetniki izmenjavali izkušnje in nadaljevali prenose dobrih praks,« pravi Rok Capl. Podjetjem bo še naprej na voljo tudi finančna podpora pri prenosu lastništva, kjer bodo svetovalci, pooblaščeni s strani agencije, spremljali, svetovali in potrjevali vavčer za prenos lastništva. »Z našimi aktivnostmi želimo podjetjem olajšati prenos lastništva, predvsem pa jih spodbuditi, da se nanj pravočasno pripravijo.« Nacionalni kontaktni točki z prenos lastništva  

Dva primera dobre prakse uspešnega prenosa lastništva:

Sabina Sobočan, direktorica VARIS Lendava, d. o. o.:

»Prenos lastništva in vodenja podjetja na mlajšo generacijo je vse prej kot enostaven. A naj bo to tema pogovorov že veliko prej, preden do tega vprašanja res pride. Najbolje se je v družini odprto pogovarjati o željah, pričakovanjih in zmožnostih vseh družinskih članov. Morda mlajši nimajo želje voditi podjetja, bili pa bi dobri lastniki. Morda bi radi prevzeli podjetje, a se bojijo stopiti v velike čevlje uspešnih staršev, ker jim primanjkuje znanja, izkušenj in kompetenc. Morda jih nič od tega ne zanima. V družinsko-podjetniških zgodbah je vedno veliko čustev in strahov, ki v obdobju prenosa pridejo na plano. Zato je dobro dobiti zunanjo strokovno podporo usposobljenih svetovalcev, ki analizirajo situacijo v družini in podjetju, dobijo vpogled v kompetence in psihologijo družinskih članov ter se pogovorijo z vsemi akterji.«

Marko LOTRIČ, izvršni direktor, LOTRIČ Meroslovje d. o. o.:

»Družinsko podjetje je preplet vrednot, pri čemer se zavedamo tako emocionalne kot tudi racionalne podlage, ki nas pri tem usmerjata. Pomembno je, da se procesa prenosa lastništva lotimo pravočasno, ko se dobro razumemo in smo še zdravega uma. Snovanje družinske ustave predstavlja odlično priložnost za odkrit in poglobljen pogovor med vsemi člani družine. To je kompleksen proces, kjer ni prostora za hitenje, ključ za uspeh pa je odkrita komunikacija. Gre za precej zahteven proces, ki ga mora voditi strokovnjak. Rezultat procesa je družinska ustava – pisni dogovor, v katerem so navedene vrednote, smernice, zaveze in procesi odločanja. Podpisali smo jo vsi člani družine ter se tako zavezali, da bomo sledili smernicam tako pri delu kot izven njega.«/LN/SPIRIT/

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s