REFINE – »Nove finančne rešitve za evropske ponudnike energetskih storitev v času poglabljanja energetske krize«

Ljubljana, 8. maj 2023 – Za dosego ambicioznih podnebnih in energetskih ciljev Evropska unije (EU), bo do leta 2030 na letni ravni potrebnih približno 167 milijard evrov dodatnih investicij. Čeprav investicije v energetsko učinkovitost in obnovljive vire energije (OVE) pri tem predstavljajo izjemno pomemben delež, pa skoraj 70% ponudnikov energetskih storitev, ki prav tako zagotavljajo finančne vire za izvedbo investicij poroča, da je težko ali zelo težko pridobiti primerne vire financiranja.

In tu je, ko pomembno dopolnilo pri zagotavljanju energetskih storitev v času poglabljanja energetske krize projekt imenovan REFINE, ki ga financira EU. Z njim si EU prizadeva prispevati k zagotavljanju dovolj privlačnih finančnih virov za investicije v energetsko učinkovitost in OVE z razvojem shem refinanciranja, in s tem pospešiti tudi nujno rast trga energetskih storitev. Pri projektu sodeluje 11 partnerskih organizacij iz 10 držav EU, med katerimi je slovenski partner Institut »Jožef Stefan«, Center za energetsko učinkovitost (IJS CEU).

Projekt REFINE je doslej:

  • razvil ocenjevalni sistem za refinanciranje ter standardna pogodbena določila za refinanciranje investicij v energetsko učinkovitost;
  • opredelil potrebne podporne storitve za lažje financiranje oziroma refinanciranje investicij v energetsko učinkovitosti in poslovna modela za zagotovitev teh storitev;
  • oblikoval splošne koncepte shem refinanciranja ter strukturiral garancijski finančni instrument primeren za refinanciranje investicij v energetsko učinkovitost;
  • vzpostavil center za e-učenje.

mag. Damir Staničić, IJS CEU – »Sedaj smo v fazi posodobitve Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN) in izkazalo se je, da je trenutni obseg izvajanja potrebnih investicij v energetsko učinkovitosti in OVE nezadosten. Potrebno je zagotoviti dodatne finančne vire, javne in zasebne, ter ustrezne finančne instrumente in izvajalsko strukturo. Ponudniki energetskih storitev zagotavljajo pomemben delež zasebnih sredstev vendar je dostopnost in razpoložljivost teh sredstev omejena. Projekt REFINE je naslovil ta problem na evropskem nivoju in nadgradil okolje potrebno za učinkovito (re)financiranje tovrstnih investicij ter povečanje obsega financiranja.

Rešitve, razvite v okviru projekta smo pilotno testirali v sodelovanju s ponudniki energetskih storitev, finančnimi in javnimi institucijami po vsej Evropi, vključno s Slovenijo. Tako smo npr. prispevali k inovativnem poslovnem modelu za e-mobilnost podjetja Vizije mobilnosti, in sicer s pogodbenimi določili za refinanciranje. Z lokalno energetsko agencijo GOLEA smo testirali ocenjevalni sistem (re)financiranja projekta zasebno-javnega partnerstva. Na primeru namenske družbe ponudnika energetskih storitev RESALTA pa smo analizirali model za pospešeno financiranje manjših projektov OVE, ki je nastal kot odziv podjetja za energetske storitve na omejeno dostopnost finančnih virov v Sloveniji.«

Blaženka Pospiš Perpar, direktorica, Vizije Mobilnosti – »V projektih podjetja Vizije mobilnosti nadomeščamo prevožene kilometre z motorji z notranjim zgorevanjem s kilometri, prevoženimi z električnimi vozili. Uporabniku zagotovimo, da ima na voljo tako vozilo, kot ga za svoj namen potrebuje (osebno ali tovorno) takrat, ko ga potrebuje. Električno energijo, ki jo vozila letno porabijo, proizvajamo v lokalnih sončnih elektrarnah. V sistemu skupaj z baterijskimi hranilniki in pametnim upravljanjem dosegamo največji izkoristek. Z upravljanjem pametnih polnilnic preko platforme ViziDrive, ki je rezultat lastnega razvoja, poskrbimo, da je polnjenje e-vozil s prilagajanjem moči zahtevanim parametrom kar najmanj obremenjujoče za distribucijsko omrežje. Lastnikom polnilnic zagotovimo prihodek od polnjenja brez stroškov investiranja v programsko opremo, brez najemnin, po ceni, ki jo sami določijo, s tem, da polnilnico ponudijo v uporabo drugim v času, ko jo sami ne potrebujejo. Projekt izvajamo po poslovnem modelu zagotavljanja prihrankov, kar pomeni, da vse investicije (vozila, sončne elektrarne ter polnilnice) poleg izvedbe tudi financiramo. Uporabniki mesečno plačujejo storitev, za katere učinke jamčimo. Poslovni model zahteva visoka investicijska vlaganja, hkrati pa prinaša stabilne učinke skozi dolgo pogodbeno dobo, zato je zagotavljanje ustreznega financiranja zelo pomembno. Zelo hitro namreč pride do prezadolženosti oziroma kazalnikov poslovanja, ki otežujejo pridobivanje klasičnih načinov financiranja (bančna posojila). Poznavanje ključnih značilnosti poslovnega modela in možnosti refinanciranja so pri tovrstnih projektih po našem mnenju ena od najprimernejših rešitev.«

Rajko Leban, direktor, GOLEA – »Goriška lokalna energetska agencija (GOLEA) že vrsto let pomaga lokalnim skupnostim načrtovati, financirati, izvajati in spremljati projekte energetske učinkovitosti in OVE. Tako je v okviru tehnične pomoči Evropske investicijske banke ELENA v obdobju 2016 – 2020 pripravila preko 50 mio € trajnostnih investicij v 26 občinah, od tega skoraj za 40 mio € celovitih prenov stavb v lasti sodelujočih občin. Eden od teh projektov je celovita prenova Šolskega Centra Nova Gorica, ki se izvaja kot javno-zasebno partnerstvo v obliki energetskega pogodbeništva, pogodbenega zagotavljanja prihrankov. Letni prihranki energije znašajo 22,3 GWh/leto oziroma prihranek 8.172 tCO2/leto. Skozi projekt pa se je nadomestilo tudi fosilna goriva z OVE in sicer za 13,4 GWh/leto. Projekt REFINE nam je pomagal nadgraditi znanja, ki so potrebna pri naših storitvah pospeševanja financiranja ter refinanciranja projektov v energetsko učinkovitost in OVE.«

Luka Komazec, direktor, RESALTA – »Ena ključnih prednosti inovativnih poslovnih modelov je njihova prilagodljivost glede na specifične potrebe in okoliščine projektov. Z naprednimi poslovnimi modeli tako lahko zagotovimo, da se projekti učinkovito financirajo in po potrebi refinancirajo, hkrati pa lahko prilagodimo financiranje in refinanciranje glede na različne potrebe projektnih deležnikov. Poleg tega pa so inovativni poslovni modeli pomembni tudi zaradi svojega prispevka k trajnostnemu razvoju, saj s svojo prilagodljivostjo omogočajo hitro prilagajanje novim zahtevam, ciljem in tehnologijam, kar prispeva k večji konkurenčnosti in razvoju novih poslovnih priložnosti za ponudnike storitev energetske učinkovitosti in OVE. Takšen je tudi RESALTIN model financiranja sončnih elektrarn, ki temelji na dolgoročnem najemu sončne elektrarne, kar zmanjšuje stroške projektnega financiranja in omogoča dostop do OVE tudi manjšim podjetjem. Takšen način financiranja naših projektov prispeva tudi k neprekinjenem razvoju naših celovitih energetskih rešitev ter organski rasti družbe RESALTA.«

Projekt REFINE – Cilj projekta REFINE je prispevati k zagotavljanju zadostnih in privlačnih finančnih virov za naložbe v energetsko učinkovitost in OVE ter okrepiti uporabo shem refinanciranja v poslovni praksi finančnih institucij, podjetij za energetske storitve ter pospeševalcev projektov energetske učinkovitosti. Projekt je prejel financiranje iz okvirnega programa EU za raziskave in inovacije Obzorje 2020 (Horizon 2020) na podlagi sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev št. 894603.

V okviru projekta REFINE pod izrazom refinanciranje razumemo model v katerem ponudnik storitev energetske učinkovitosti proda ter institucija, ki refinancira projekt, pridobi terjatve, ki jih je dolžan plačati naročnik storitev. Refinanciranje vodi do prestrukturiranja prvotnega financiranja projekta, ki je lahko zagotovljeno z lastnimi sredstvi ponudnika storitev energetske učinkovitosti, kreditnim financiranjem, leasingom ali drugimi finančnimi sredstvi./LN/Vir: Inspirata/

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s