Žaljiv, če že ne primitiven nastop predsednice DZ na proslavi ob dnevu državnosti

Ljubljana, 24. juniji 2022 – To je nastop predsednice Državnega zbora Republike Slovenije, ki predstavlja državni zbor in vodi njegovo delo. Po protokolu je drugi najpomembnejši človek v državi, takoj za predsednikom države.

In tako se obnaša predsednica Državnega zbora mag. Urška Klakočar Zupančič, ki je na proslavi ob Dnevu državnosti Republike Slovenije ponižala s svojim primitivnim prihodom našo vojsko.

To, kar se je zgodilo, je nedopustno in žaljivo tudi za vse državljane Slovenije. Ali na Državnem zboru nimajo ljudi za protokol, da bi predsednico podučili, kako se mora obnašati.

Dan državnosti je slovenski državni praznik, ki obeležuje spomin na 25. junij 1991, ko je Slovenija formalno postala neodvisna. Na ta dan sta bili sprejeti Deklaracija o neodvisnosti Slovenije in Temeljna ustavna listina o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije, sicer slavnostno razglašeni naslednji dan, 26. junija, na Trgu republike v Ljubljani./LN/Video povzet po FB/

Založba Rokus Klett prejela pomembno mednarodno priznanje Comenius-EduMedia za interaktivna gradiva IzziRokus za matematiko

Ljubljana, 24. junij 2022 – Založba Rokus Klett je za zbirko vrhunskih interaktivnih gradiv za matematiko od 6. do 9. razreda na digitalni platformi IzziRokus prejela plaketo in prestižno medaljo Comenius-EduMedia za najboljše gradivo v svoji kategoriji. Žirija je nagrado predala Založbi Rokus Klett na slavnostni podelitvi 23. junija v Berlinu.

Nemško združenje GPI (Gesellschaft für Pädagogik und Information) za pedagogiko in informatiko je prepoznalo visoko kakovost vsebinskega, metodično-didaktičnega, tehničnega in digitalnega vidika zbirke vrhunskih interaktivnih gradiv za matematiko IzziRokus 6–9, ki pomaga učencem doseči boljše razumevanje šolske snovi in lažje ter hitrejše učenje.

Nemško združenje GPI za pedagogiko in informatiko že od leta 1995 podeljuje priznanja Comenius-EduMedia, ki potrjujejo kakovost digitalnih izobraževalnih izdelkov, kot so izobraževalni portali, sistemi za upravljanje učenja (LMS), tečaji, pedagoške interaktivne igre in igričarsko oblikovane vsebine.

Prejeta plaketa predstavlja mednarodno potrditev in prepoznano kakovost zbirke vrhunskih interaktivnih gradiv za matematiko IzziRokus 6–9. Poleg plakete je omenjena zbirka interaktivnih učnih gradiv prejela tudi medaljo Comenius-EduMedia, ki predstavlja najvišje priznanje nemškega združenja za Založbo Rokus Klett.

»Zelo ponosni smo na prejeto plaketo, saj je le-ta priznanje in potrditev našega intenzivnega, inovativnega ter naprednega dela, na katerega prisegamo že 30 let. Digitalna platforma IzziRokus je rezultat intenzivnega razvoja Rokusove ekipe v času korone in je luč sveta ugledala na začetku pravkar zaključenega šolskega leta (2021/22). Dodala bi še, da so nagrajena interaktivna gradiva razvita na osnovi ene izmed največjih Rokusovih učbeniških uspešnic, Skrivnosti števil in oblik, kar je tudi svojevrstno priznanje avtorski in uredniški ekipi.« Maruša Dejak, glavna direktorica založb Rokus Klett in Modrijan izobraževanje

Lažje učenje z upoštevanjem učnega tipa učenca – Interaktivno digitalno platformo IzziRokus z najnovejšo zbirko vrhunskih interaktivnih gradiv za matematiko od 6. do 9. razreda odlikujejo odlični didaktični pristopi in prilagojenost vsebin različnim učnim stilom učencev. Interaktivna gradiva IzziRokus namreč temeljijo na različnih učnih tehnikah in so prilagojena različnim učnim tipom in specifičnim potrebam vsakega učenca posebej. Vsebujejo slušne posnetke teorije, videoposnetke s prikazi ter druge multimedijske vsebine za boljšo ponazoritev učne snovi. K vsaki učni enoti so dodane interaktivne naloge, ki ob reševanju uporabniku ponujajo takojšnjo povratno informacijo o uspešnosti reševanja. Tako omogočajo boljše razumevanje šolske snovi, lažje in hitrejše učenje, učiteljem pa lajšajo spremljanje napredka posameznega učenca ter tudi razumevanje njegovega učnega procesa.

Orodja za učence s posebnimi potrebami – Zbirke gradiv vsebujejo številna orodja in lastnosti, ki podpirajo delo učitelja in učence pri učenju – tudi učence s posebnimi potrebami ter učence s specifičnimi učnimi težavami. Posamezniku omogočajo menjanje zapisa črk v samo velike tiskane črke, menjanje v pisavo za osebe z disleksijo, menjanje prikaza v temni način in povečevanje velikosti pisave. V brskalniku Chrome na celotni publikaciji delujejo tudi Google orodja za prevajanje celotne vsebine v drug jezik, kar je odlična prilagoditev za učence tujce (v zadnjem času še posebej za učence iz Ukrajine, ki so v Sloveniji integrirani v slovenske javne šole).

Podpora učitelju – Učitelj ima vedno (na celotni platformi) na voljo osnovna orodja za rabo pri pouku (prilagoditve v velikosti teksta, pisanje z različnimi pisavami, markiranje teksta ali druge vsebine, ustvarjanje tabelske slike na prazni barvni podlagi ali v izbranem črtovju ali mreži ter posebna orodja, kot so prezentacijske oblike učne snovi za predvajanje vsebine v učilnici ter spremljanje napredka učencev: v razdelku moj razred lahko kreira svoj razred in s pomočjo LMS (Learning Management System) spremlja uspešnost reševanja nalog pri posameznem učencu svojega razreda).

Celotna platforma deluje na različnih velikostih ekranov, uporabna je tudi na mobilnih napravah, deluje pa celo brez stalne internetne povezave.

Več o digitalni platformi in zbirki interaktivnih gradiv za matematiko 6–9 si lahko ogledate na izziRokus.si in v priloženem predstavitvenem posnetku platforme./LN/Foto: press Rokus Klett

Slovenski raziskovalci in podjetniki predstavili uspešna medsebojna sodelovanja

Ljubljana, 24. junij 2022 – Na Institutu ”Jožef Stefan” je včeraj, 23. junij, potekala zaključna konferenca izredno uspešnega nacionalnega projekta Konzorcij za prenos tehnologij iz JRO v gospodarstvo (KTT), v okviru katerega se je med letoma 2017 in 2022 spodbujalo:

 • krepitev povezav in novih sinergij v inovacijskem sistemu,
 • krepitev sodelovanja med javnimi raziskovalnimi organizacijami (JRO) in gospodarstvom,
 • podporo komercializaciji že razvitih znanstvenih rešitev
 • krepitev razvojnih kompetenc pisarn za prenos tehnologij, raziskovalcev in podjetij.

V konzorciju so sodelovale pisarne za prenos tehnologij Instituta ”Jožef Stefan” (koordinator projekta), Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru, Univerze na Primorskem, Kemijskega inštituta, Kmetijskega inštituta Slovenije, Nacionalnega inštituta za biologijo in Fakultete za informacijske študije v Novem mestu.

Uvodoma sta udeležence konference nagovorila prof. dr. Boštjan Zalar, direktor Instituta ”Jožef Stefan”, in dr. Špela Stres, LLM, MBA, vodja konzorcija KTT (Institut ”Jožef Stefan”). Mag. Marjeta Trobec (Institut ”Jožef Stefan”) je podrobneje predstavila projekt in ključne dosežke projekta KTT, pri katerem so bili vsi zastavljeni cilji preseženi.

O vzpostavljenih sodelovanjih so na okrogli mizi spregovorili tako podjetniki kot raziskovalci:

 • asist. Lucijano Berus, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Mariboru
 • mag. Tomaž Bizjak, strokovnjak za prenos znanja in zagonska podjetja, Kemijski inštitut, soustanovitelj podjetja ReCatalyst d.o.o.
 • dr. Matija Gatalo, Odsek za kemijo materialov, Kemijski inštitut, soustanovitelj podjetja ReCatalyst d.o.o.
 • dr. Polona Kogovšek, Nacionalni inštitut za biologijo & Niba Labs d.o.o.
 • doc. dr. Janez Kolar, SinhroCenter d. o. o., Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici
 • prof. dr. Boštjan Markoli, Naravoslovnotehniška fakulteta, prorektor za internacionalizacijo in kakovost, Univerza v Ljubljani
 • prof. dr. Gregor Papa, Vodja Odseka za računalniške sisteme, Institut ”Jožef Stefan”
 • prof. dr. Miran Mozetič, Odsek za tehnologijo površin, Institut ”Jožef Stefan”
 • dr. Matej Stopar, Oddelek za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo, Kmetijski inštitut Slovenije
 • g. Bogdan Vrtovec, MAHLE Electric Drives Slovenija d.o.o.

Ključno spoznanje okrogle mize, ki jo je vodila dr. Vojka Žunič, vodja pisarne za prenos znanja na Kemijskem inštitutu, je bilo, da slovenski raziskovalci lahko s svojim strokovnim znanjem uspešno rešujejo tehnološke izzive podjetij ter na ta način prispevajo h gospodarskemu razvoju Slovenije in napredku znanosti. Omenjeno je že v izhodišču izvajanja projekta KTT kot ključni element za gospodarski preboj prepoznalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), ki je projekt finančno podprlo skupaj s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Predstavniki v projekt vključenih pisarn za prenos tehnologij so predstavili ključne dosežke in poglede na izvajanje projekta. Mag. Damjana Karlo in ga. Živa Kink z Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport sta udeležencem predstavili pogled ministrstva na izvajanje projekta ter njegovo vlogo na področju raziskovalnega prostora in prispevka k znanosti. V izteku konference so predstavniki pisarn za prenos tehnologij, ministrstva, raziskovalnih organizacij, in podjetniki na neformalnem druženju spregovorili o dosedanjem sodelovanju in o načrtih sodelovanja za prihodnost. Sodelujoči partnerji, raziskovalci in predstavniki podjetij so se strinjali, da je bil projekt izrednega pomena za področje prenosa znanja in tehnologij, saj se je z njim vzpostavila trajna vez med sodelujočimi in dvignil pomen zavedanja področja.

Udeleženci se izjemno veselijo nadaljnjega tvornega sodelovanja in skupnih aktivnosti./LN/Foto: press Institut ”Jožef Stefan”

Huawei v Istanbulu predstavil nove naprave

Istanbul/Tur/, 24. junij 2022 – Na dogodku v Istanbulu je Huawei predstavil težko pričakovane nove vrhunske naprave. Med slednjimi izstopajo naslednja generacija zložljivega pametnega telefona Huawei Mate Xs 2, prenosnika z velikim zaslonom MateBook D 16 in 16s, ki spreminjata definicijo sodobnih delovnih okolij ter izjemni tablični računalnik MatePad Paper.

Huawei vedno v središče svojega dela postavlja potrebe in želje uporabnikov. Njegova strategija je zato osredotočena na šest glavnih področij. Inovacije v segmentu pametnih telefonov, na druge mobilne in nosljive naprave, na ekosistem mobilnih storitev HMS, na elektronsko poslovanje (B2B) ter na rešitve za avtomobilsko industrijo in pametne domove. Na podlagi tega je Huaweiu uspelo vzpostaviti raznovrsten ekosistem izdelkov, ki zagotavljajo brezhibno z umetno inteligenco podkrepljeno življenjsko izkušnjo.

Na dogodku 23. junija so predstavniki podjetja Huawei predstavili ključna področja in strategije v tem zahtevnem času in napovedali vrsto vrhunskih izdelkov. Novi zložljivi pametni telefon Mate Xs 2, 16-palčna (40,46-centimetrska) prenosna računalnika MateBook D 16 in 16s, prvi tablični računalnik z zaslonom na elektronsko črnilo (e-ink) MatePad Paper, nova pametna telefona Huawei nova Y70 in Huawei nova Y90 ter dodatek seriji brezžičnih slušalk FreeBuds Pro 2.

Huawei je zavezan nenehnim inovacijam in omogočanju dostopa do novih digitalnih tehnologij ljudem, organizacijam in družbam. Da je to mogoče, podjetje ohranja visoke naložbe v raziskave, razvoj in trženje. »Uporabnikom želimo zagotoviti revolucionarne inovacije in nenehno voditi razvoj industrije,« je dejal Derek Yu, predsednik podjetja Huawei Consumer BG za Srednjo in Vzhodno Evropo, Skandinavijo, Kanado ter Turčijo.

HUAWEI Mate Xs 2: Huaweiev najlažji zložljivi pametni telefon

Povsem novi zložljivi pametni telefon Huawei Mate Xs 2 z izjemno lahkim in tankim ohišjem predstavlja mejnik v zgodovini Huaweia, saj ima podjetje po njegovi zaslugi najbolj popolno ponudbo tovrstnih naprav. Od telefonov z zlaganjem zaslona po zunanji ali notranji strani, do tako imenovanih »flip« naprav. Ko je zaslon novega pametnega telefona Mate Xs razprt, je popolnoma gladek, s čimer nudi poglobljeno uporabniško izkušnjo kot nalašč za zabavo in delo. Poleg tega so vanj vgradili tudi druge vodilne zmogljivosti, kot je na primer kamera True-Chrome s 50 MP tipalom in optiko Huawei XD. Novinec še odpravlja pomisleke glede življenjske dobe z zmogljivo baterijo kapacitete 4600 mAh in izjemnim 60 W hitrim polnjenjem SuperCharge.

HUAWEI nova Y70 in HUAWEI nova Y90: super baterija, super polnjenje in super zaslon

Na dogodku je Huawei prestavil tudi nova pametna telefona srednjega cenovnega razreda – Huawei nova Y70 in Huawei nova Y90. Pametni telefon Huawei nova Y70 preseneča z zmogljivo baterijo kapacitete kar 6000 mAh, ki jo zlahka polnite samo dvakrat na teden, medtem ko Huawei nova Y90 odlikuje 40 W hitro polnjenje SuperCharge, ki baterijo do 50 odstotkov napolni v le 30 minutah. Oba po zaslugi izredno velikega 6,75 (17,16) oziroma 6,7-palčnega (17-centimetrskega) zaslona zagotavljata udobno uporabo in poglobljeno zabavo. 6,7-palčni zaslon Huawei Edgeless FullView na telefonu Huawei nova Y90 krasijo izredno tanki robovi, medtem ko ima Huawei nova Y70 za odtenek večji zaslon. V kombinaciji z izjemnimi fotografskimi zmogljivostmi, elegantno zasnovo in velikim pomnilnikom, sta oba nova pametna telefona po izredno konkurenčnih cenah odlična za različne primere rabe.

HUAWEI MateBook D 16 in 16s: popolna 16-palčna prenosnika za delo in zabavo

Nova prenosna računalnika sta popolna za vse, ki delate na daljavo, a pogrešate udobje pisarniškega dela na velikem monitorju. Huawei je opazil potrebo po večjih zaslonih in željo po prilagodljivosti pri delu in temu primerno predstavil novo serijo 16-palčnih prenosnih računalnikov. Huawei MateBook D 16 in 16s nudita 40,46-centimetrski zaslon z veliko zaslonsko površino za preprosto opravljanje več nalog hkrati. Poganjajo ju procesorji Intel Core 12. generacije serije H s skupno termično močjo (TDP) do 40 W, dvokanalnim delovnim pomnilnikom RAM in hitrimi bliskovnimi pogoni, da brezhibno in učinkovito obvladujeta večopravilnost in kompleksne primere rabe, kot so analiza podatkov, programiranje in pregledovanje zahtevnih dokumentov. Poleg tega Huawei z modeloma D 16 in 16s poenostavlja brezhibno izkušnjo sodelovanja med različnimi napravami in iskanja s pomočjo umetne inteligence. S tem še dodatno izboljšujejo sodelovanje med napravami in preprosto prenašanje datotek med pametnimi telefoni, tabličnimi, namiznimi in prenosnimi računalniki. Ker je velik zaslon po zaslugi tankih robov v kovinskem ohišju, ki ga imajo tekmeci s 15,6-palčnimi zasloni, Huawei Matebook D 16 in 16s zagotavljata tudi izredno prenosljivost.

HUAWEI MatePad Paper: Prvi tablični računalnik z elektronskim črnilom za poglobljeno beleženje in branje

Udeležence predstavitvenega dogodka je Huawei presenetil s prvim tabličnim računalnikom, ki je opremljen za zaslonom tehnologije elektronskega črnila (e-ink). Huawei MatePad Paper je kot nalašč za vse, ki delajo v ustvarjalni industriji in cenijo svobodo dela praktično kjerkoli. Naprava je zasnovana kot prenosni računalnik, da s tankostjo in nizko težo vsega 360 gramov omogoča udobno branje med držanjem v dlani. MatePad Paper je opremljen z 10,3-palčnim (16,6-centimetrskim) zaslonom Huawei FullView za poglobljeno in očem prijazno bralno izkušnjo. Je tudi prvi tovrstni zaslon, ki je prejel certifikat TÜV Rheinland Paper Like Display. Edinstvena kombinacija zaslona in revolucionarnega elektronskega pisala omogoča enakovredno izkušnjo pisanju po papirju. Vključno s prijetnim zvokom »šumenja«, ki ga uporabnik sliki, ko se s konico pisala dotika površine. Znan občutek, ki uporabniško izkušnjo dvigne na novo raven.

HUAWEI FreeBuds Pro 2: prve prave stereo slušalke (TWS) z zvokom visoke ločljivosti

V kategoriji zvočnih naprav je Huawei predstavil slušalke, ki bodo razveselile ljubitelje kristalno čiste glasbe in govora. Nove slušalke FreeBuds Pro 2 imajo dvojni zvočni sistem z dvema digitalno-analognima pretvornikoma (DAC) ter dinamičnima gonilnikoma s štirimi magneti in napredno tehnologijo digitalnega frekvenčnega križanja. S tem je omogočeno razlikovanje med visokimi in nizkimi frekvencami, kar skupaj s kodekom visoke ločljivosti LDAC zagotavlja najvišjo možnost kakovost zvoka. Kot prve prave brezžične stereo slušalke (TWS) so opremljene s trojnim sistemom mikrofonov za aktivno zmanjševanje hrupa, zato v primerjavi s predhodnim modelom zagotavlja 15 % učinkovitejše delovanje. V nekaterih primerih rabe to pomeni zmanjšanje hrupa za 47 dB. Slušalke Huawei FreeBuds Pro 2 so opremljene tudi s tremi algoritmi za dinamično optimizacijo poslušanja zvoka, ki v realnem času zaznajo spremembe glasnosti, razlike v strukturi sluhovoda in spremembe v nošenju. Obenem jih je mogoče preprosto povezati z vsemi operacijskimi sistemi pametnih telefonov in uporabljati v vseh primerih rabe.

Razpoložljivost in cene

Predstavljene naprave bodo v Sloveniji predvidoma na voljo v prihodnjih tednih po naslednjih priporočljivih maloprodajnih cenah:

 • Huawei nova Y70 po 199 €
 • Huawei nova Y90 po 269 €
 • Huawei Mate Xs 2 po 1999 €
 • Huawei FreeBuds Pro 2 po 199 €
 • Huawei Matebook D 16 po 899 €
 • Huawei MateBook 16s po 1699 €
 • Huawei MatePad Paper po 499 €

Povezan ekosistem naprav

Poleg novih telefonov, prenosnikov, tabličnih računalnikov in slušalk, Huawei že zdaj ponuja bogat nabor raznovrstnih naprav. Najprej sta tu premijska pametna telefona Huawei P50 Pro in Huawei P50 Pocket, njima pa se pridružujejo še druge pametne naprave, ki olajšajo vsakdanje življenje, od pametnih ur Huawei Watch GT 3 Pro, Huawei Watch GT 3 in Huawei Watch GT Runner do monitorjev MateView in MateView GT.

O podjetju Huawei Consumer BG – Huaweievi izdelki in storitve so na voljo v več kot 170 državah in jih uporablja tretjina svetovnega prebivalstva. Huawei je po svetu vzpostavil že 14 raziskovalnih in razvojnih centrov, vključno v Nemčiji, na Švedskem, v Rusiji, Indiji in na Kitajskem. Huawei Consumer BG je ena od Huaweievih treh poslovnih enot in ima pod okriljem pametne telefone, tablične računalnike, osebne računalnike, nosljive naprave, storitve v oblaku in drugo. Huaweieva globalna mreža je zgrajena na več kot 30 letih strokovnega znanja in izkušenj v telekomunikacijski industriji in je posvečena zagotavljanju najnovejših tehnoloških rešitev uporabnikom po celem svetu./LN/Foto: press Huawei

OZS podelila 215 diplom novim mojstrom in mojstricam

Celje, 24. junij 2022 – Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije je po dveh letih premora včeraj, 23. junija, v Celju podelila mojstrske diplome 215 novim mojstricam in mojstrom kar treh generacij.

Zbornica že od leta 2000 vzorno skrbi, da mojstrstvo ne zamre ter da se vez med tradicijo in prihodnostjo ne pretrga. Novodobne mojstrice in mojstri namreč združujejo tradicionalne veščine in znanja s sodobnimi tehnologijami in pristopi v obrtnih dejavnostih, kar jim zagotavlja boljše priložnosti za zaposljivost v izbranem poklicu, podjetjem pa konkurenčno prednost v posamezni dejavnosti.

»Skrb za razvoj ter dvig konkurenčnosti obrtništva in podjetništva je ena ključnih nalog Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. Trdno verjamem, da to nalogo izredno dobro opravljamo tudi s tem, da skrbimo za nove generacije mojstrov in mojstric obrtnih poklicev. Pridobiti naziv mojster je resda osebni uspeh posameznika in izpolnitev pomembnega življenjskega cilja, a je mojstrstvo hkrati izjemno pomembno tudi za celotno obrt in podjetništvo ter slovenski izobraževalni sistem,« je na nocojšnji slavnostni podelitvi mojstrskih diplom med drugim poudaril predsednik OZS Branko Meh ter novim mojstricam in mojstrom zaželel obilo poguma, vztrajnosti in uspeha na njihovi poslovni poti.

Novim mojstricam in mojstrom sta čestitala tudi predsednik Državnega sveta RS Alojz Kovšca in državni sekretar na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Matevž Frangež.

Alojz Kovšca je nove mojstrice in mojstre nagovoril z besedami: »Danes besedi mojstrstvo vračamo staro slavo in veljavo. Biti mojster ni dano vsakemu. Mojstrstvo je življenjska odličnost, ki jo moramo spoštovati in vrednotiti. Ostanite zvesti visokim merilom in bodite ponosni, da ste dosegli tisto, kar mnogim ni dano. Bodite delavni in uspešni ter soustvarjajte skupen razvoj družbe, v kateri živite. Ponosno obesite svoje diplome v obratovalnice in delavnice ter jih vsak dan opravičujte s kakovostjo svojih izdelkov in storitev.«

Državni sekretar pa je mojstricam in mojstrom čestital in jim zaželel, da uspejo doseči ideal mojstrstva – biti najboljši, vsem obrtnikom in podjetnikom pa je zagotovil tvoren dialog pri sprejemanju vladnih odločitev, ki zadevajo slovensko gospodarstvo. »Z dialogom mislimo resno. Nobene odločitve ne bomo sprejeli brez vas. To je še posebej pomembno v časih, ki prinašajo številne izzive, pa tudi priložnosti. Če se bomo izzivov lotili prav in v sodelovanju, bomo prispevali k razvoju celotne družbe, razvoju obrti in podjetništva, višji dodani vrednosti in posledično blaginji vseh nas,« je še dejal Frangež.

Mojstrske diplome sta podelila predsednik OZS Branko Meh in generalni direktor OZS Danijel Lamperger. Prejelo jih je 215 mojstric in mojstrov, ki so izpit uspešno opravili v letih 2020, 2021 in 2022. Med novimi mojstri je daleč največ mojstrov strojnih instalacij, kar 80, sledijo jim mojstri avtomehaniki in elektroinštalaterski mojstri z nekaj več kot 20 predstavniki, tesarski mojstri, zidarski mojstri, mojstri kleparji-krovci, frizerske mojstrice, slikopleskarski mojstri in čebelarski mojstri z okrog 10 predstavniki, po nekaj predstavnikov je avtokleparskih mojstrov, mojstrov preoblikovalcev kovin, pekovskih mojstrov, avtoličarskih mojstrov in pečarskih mojstrov, diplome pa so prejeli tudi mojster elektronik, mojster oblikovalec kovin, mojster telekomunikacij, fotografski mojster, kamnoseški mojster, mojster polagalec keramičnih oblog, vrtnarski mojster in  kuharski mojster.

O mojstrskih izpitih – Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije izvaja mojstrske izpite od leta 2000, in sicer za 52 mojstrskih nazivov, katerim se bosta jeseni pridružila še dva nova (mojster suhomontažne gradnje in mojster polagalec talnih oblog). Do danes je izpit uspešno opravilo že 3.019 obrtnikov oziroma pri njih zaposlenih. Z diplomo mojstri pridobijo peto stopnjo strokovne izobrazbe, diploma jim omogoča izobraževanje vajencev, lahko pa postanejo tudi zapriseženi sodni izvedenci in cenilci na področju obrti.

Pomembno je omeniti še, da se mojstrski izpiti izvajajo tudi za večino deficitarnih poklicev, za katere vpis v redne izobraževalne programe ni možen. 

Prednosti mojstrskega izpita:

 • mojster si pridobi srednjo strokovno izobrazbo,
 • ob opravljeni razliki do poklicne mature lahko mojster nadaljuje izobraževanje na višjih strokovnih šolah,
 • mojster je lahko mentor dijakom in študentom pri praktičnem usposabljanju z delom,
 • mojster izpolnjuje izobrazbene pogoje za opravljanje določenih obrtnih dejavnosti skladno z Uredbo o obrtnih dejavnostih,
 • mojster je lahko vodja gradbenih del in omogoča vpis v imenik Vodij del, skladno z Gradbenim zakonom, za dela, za katera ima pridobljen mojstrski naziv (npr. zidarski mojster, tesarski mojster, mojster strojnih instalacij, elektroinštalaterski mojster, itd.),
 • mojstrski naziv je časten,
 • mojster je blagovna znamka, ki na trgu pomeni znak za odličnost izdelkov in storitev,   
 • mojster je lahko član Kluba mojstrov Slovenije (KMS)./LN/Foto: press OZS        

Ob dnevu državnosti SURS pripravil pregled statističnih podatkov o stanju v Sloveniji

Ljubljana, 23. junij 2022 – Ob dnevu državnosti, 25. junija, so pri SURS pripravili pregled statističnih podatkov o stanju v Sloveniji, in sicer stanje zadnjih let na trgu dela, inflaciji, BDP in naraščanju javnega dolga. Pa tudi vrednost pregled glede uvoza in izvoza.

Dan državnosti je slovenski državni praznik, ki zaznamuje spomin na 25. junij 1991, ko je Slovenija uradno postala neodvisna. Na ta dan sta bili sprejeti Deklaracija o neodvisnosti Slovenije in Temeljna ustavna listina o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije. Kaj ob 31. obletnici samostojne Slovenije kažejo nekateri statistični podatki?

Število prebivalcev naraslo skoraj za Maribor

Na začetku leta 2022 je v Sloveniji živelo 2.107.180 prebivalcev; to je nekaj več kot 107.000 več kot na začetku leta 1991 ali skoraj toliko, kolikor prebivalcev živi v občini Maribor. 91,8 % prebivalcev Slovenije je leta 2021 imelo slovensko državljanstvo, sledili pa so prebivalci z državljanstvom ene izmed drugih držav, nastalih po razpadu Jugoslavije, bilo jih je 6,5 %. Med njimi je bilo največ državljanov Bosne in Hercegovine (skoraj 82.000 ali 3,9 % prebivalcev Slovenije). 
Izboljšuje se izobrazbena raven prebivalcev Slovenije. Od leta 2011 naprej je delež prebivalcev Slovenije s končano srednjo šolo (starih 15 ali več let) ostal precej stabilen, gibal se je med 52,3 % in 53,3 %. Večje razlike so med prebivalci z doseženo osnovnošolsko in terciarno izobrazbo. Delež prvih je 2011 znašal 29,2 %, v 2021 pa 22,2 %, zmanjšal se je torej za 7 odstotnih točk. Ravno obrnjeno velja za prebivalce Slovenije z doseženo terciarno izobrazbo: v 2011 jih je bilo 17,5 %, v 2021 pa 25,0 %. 

Stanje na trgu dela dobro

Razmere na trgu dela so bile v letu 2021 ugodne, delovno aktivnih prebivalcev (900.262) je bilo največ od leta 1991. Stopnja anketne brezposelnosti je bila med najnižjimi, odkar izvajamo raziskovanje (4,7 %). Stopnja prostih delovnih mest je bila v 1. četrtletju 2022 najvišja po letu 2008, znašala je 3,0 odstotka. Najvišja je bila v gradbeništvu (7,6 %) in gostinstvu (6,6 %), najnižja pa v dejavnostih oskrba z električno energijo, plinom in paro (0,5 %) in javne uprave, obrambe in obvezne socialne varnosti (0,3 %). 

Trg dela v Sloveniji se spreminja, med drugim narašča delež delovno aktivnih tujcev. Leta 2010 jih je bilo med vsemi delovno aktivnimi 7 %, 2021 pa 12 %. V vseh letih so med delovno aktivnimi tujci v Sloveniji prevladovali moški. V 2021 je bilo med delovno aktivnimi tujci, ki so v Slovenijo prišli iz drugih držav članic EU, 71 % moških, med tistimi iz preostalih držav pa 81 %. Med delovno aktivnimi tujci iz EU jih je največ delalo v predelovalnih dejavnostih (30 %), med tistimi iz preostalih držav pa v gradbeništvu (30 %).

S povprečno mesečno plačo lahko kupimo več dobrin

Primerjati plače skozi daljše časovno obdobje ni preprosto; pri primerjavi cen in plač od leta 1991 do danes je treba vedeti, da smo v Sloveniji v tem obdobju prešli iz dinarjev na uporabo bonov, nato tolarjev in nazadnje evrov. Razliko v višini povprečne plače zato najbolje ponazorimo s tem, koliko neke dobrine smo lahko s tem denarjem kupili v letu 1991 in koliko danes. Leta 2021 smo tako v primerjavi s 1991 lahko kupili, na primer, 1.068 kg več belega sladkorja, 139 kg več kruha ali 19 več moških kavbojk.

BDP višji

Bruto domači proizvod na prebivalca v tekočih cenah je leta 2021 znašal 24.678 EUR, kar je skoraj petkrat toliko kot ob osamosvojitvi Slovenije, ko je znašal 5.131 EUR. Od prvih let po osamosvojitvi se je BDP realno najbolj zmanjšal na začetku velike gospodarske krize leta 2009 (–7,5 %) in leta 2020, ko nas je zajela pandemija covida-19 (–4,2 %). Najvišjo rast smo zaznali v letih 2021 (8,1 %) in 2007 (7,0 %).

Vrednost uvoza višja od izvoza

Po začasnih podatkih je bil v 2021 uvoz v Slovenijo vrednostno za 6,3 % višji od izvoza; uvozili smo za 42,0 mrd. EUR blaga, izvozili pa za 39,5 mrd. EUR. Največjo vrednost je dosegel uvoz blaga iz Nemčije (14,9 % skupne vrednosti uvoza), sledili sta Italija (11,4 %) in Švica (10,2 %). Tudi pri izvozu so bile te tri države najpomembnejše trgovinske partnerice Slovenije: v Nemčijo smo vrednostno izvozili za 17,3 % vsega blaga, v Švico 13,3 %, v Italijo pa 10,7 %. 
Najpomembnejši uvozni in izvozni proizvodi so bili kemični proizvodi (vrednostno so predstavljali 29,0 % vsega uvoza in 27,7 % izvoza), stroji in transportne naprave (27,3 % uvoza in 32,6 % izvoza) ter izdelki, razvrščeni po materialu (16,8 % uvoza in 18,1 % izvoza).

47 % energije uvožene

V zadnjem času v ospredje prihaja oskrba z energijo. Skupna količina domačih virov energije v letu 2021 je bila 3,3 mio. toe (= 140 PJ), kar je bilo za 9 % manj kot leto prej. Z domačimi viri energije je Slovenija v letu 2021 zadovoljila 53 % potreb po energiji, preostalo količino pa je uvozila. Oskrba z naftnimi proizvodi je bila v celoti zagotovljena iz uvoza.
Za oskrbo države z energijo je bilo v letu 2021 na voljo 6,4 mio. toe (= 267 PJ) oz. za 0,2 % več kot leto prej. V strukturi oskrbe z energijo so – tako kot v prejšnjih letih – prevladovali naftni proizvodi (31 %), najmanjši delež pa je imel zemeljski plin (12 %)./LN/SURS/
 

ZPS: V EU kot doma, v ostalih državah brez komunikacije?

Ljubljana/Bruselj, 23. junij 2022 – Državljani Evropske unije smo zdaj že kar navajeni, da z mobilnim telefonom v drugi državi skupnosti komuniciramo na praktično enak način in z enakimi stroški kot doma.

Nekaj manjših omejitev je ostalo le pri prenosu podatkov, a tudi, ko zakupljeno količino presežemo, nas ne udari močno po žepu. Sploh, če cene primerjamo z državami izven EU, kjer so stroški uporabe mobilnega telefona še naprej – oderuški. Cena prenosa podatkov je lahko tudi 5000-krat (!) višja kot v EU. Preverili so cene gostovanja v Slovencem najbolj priljubljenih počitniških državah. V tabeli na povezavi je podan interval cen, v katerega je zajeta ponudba vseh operaterjev.

Izven EU izključite prenos podatkov!

Na ZPS potrošnikom svetujejo, da ob potovanju v katero koli državo izven EU pravočasno izključijo prenos podatkov. To pomeni že na letališču pred vkrcanjem v letalu oziroma vsaj nekaj deset kilometrov pred mejo, če potujejo z vlakom, avtobusom ali avtomobilom. Le tako se bodo lahko izognili strošku v višini 61 evrov, kar je največ, kar lahko zaračuna operater za prenos podatkov med gostovanjem izven EU. »Do tega stroška boste večinoma prišli zelo hitro, saj pomeni zgolj pet do sedem megabajtov prenesenih podatkov. Za primerjavo povejmo, da bi v EU, če bi vam zaračunali količino podatkov izven politike poštene uporabe, za ta denar lahko prenesli 20 gigabajtov podatkov! Kako ekscesne cene zaračunavajo nekateri operaterji v drugih državah, pove tudi podatek, da bi za en sam gigabajt podatkov (če ne bi bilo omejitve, ki jo je postavila Evropska unija) lahko plačali tudi več kot 15 tisoč evrov,« pojasnjuje Boštjan Okorn iz Zveze potrošnikov Slovenije.

Telefonirajte le po podatkovnih omrežjih!

Pri ZPS pojasnjujejo, da s podatkovnimi omrežji ne mislijo mobilnih omrežij, pač pa omrežja Wi-Fi, pri čemer se zaradi varnosti izogibajte odprtim javnim omrežjem. Za telefoniranje nato uporabite znane aplikacije, kot sta, denimo WhatsUp ali Skype, pri svojem operaterju lahko tudi povprašate, ali omogoča storitev Voice over Wi-Fi, oziroma klice preko omrežij Wi-Fi, kot da bi bili priključeni na domače mobilno omrežje. Običajni klici, po mobilnem omrežju, vas bodo stali nekaj evrov za vsako minuto, pri tem pa je treba vedeti, da v neEU tujini plačujemo tudi za dohodne klice, nekje do dva evra na minuto. Torej plačate tudi, ko vas kliče nekdo drug, opozarjajo pri ZPS.

Ko SMS postane najdražji način komunikacije

Eno samo poslano kratko sporočilo (SMS) lahko stane tudi 75 centov, pri čemer velja, da je treba toliko plačati za vsakih 140 znakov, lahko pa tudi manj, če uporabljate, denimo, slovenske posebne znake (č. š. ž). Sodobni telefoni nas pri pisanju ne omejujejo. Do 560 znakov dolgo sporočilo pošljejo kot eno kratko sporočilo – a zanj plačamo kot za štiri sporočila (torej do treh evrov za sporočilo). Daljša sporočila telefoni pretvorijo v večpredstavno sporočilo (MMS), kar pomeni, da moramo k ceni prišteti še prenos podatkov. Če boste tega izključili, se takšno sporočilo (k sreči) ne bo poslalo.

Posebnosti v EU

Na reguliranem trgu v Evropski uniji (in na Islandiji, v Liechtensteinu in na Norveškem) velja, da je uporaba mobilnega telefona med gostovanjem v grobem enaka kot v domačem omrežju. Za večino uporabnikov to pomeni, da ne plačujejo za klicanje ali pošiljanje sporočil, na voljo pa jim je določena količina podatkov, ki je odvisna od cene paketa. Gre za takoimenovano politiko poštene uporabe, ki bi morala zadostovati za občasno gostovanje v državah EU. Operater mora uporabnika ob prehodu v drugo državo obvestiti o razpoložljivih količinah. Kršenje politike poštene uporabe se zgodi v primeru, ko uporabnik v štirih zaporednih mesecih več storitev opravi v tujem kot v domačem omrežju. Operater mu v takšnem primeru lahko zaračuna poseben pribitek, katerega cena pa je v primerjavi z gostovanje v neEU omrežjih pravzaprav smešno nizka.

Še to: evrotarifa, torej regulacija storitev mobilne telefonije v EU, ne velja v ladijskih in letalskih mobilnih omrežjih. Pred izplutjem oziroma pred poletom zato izključite prenos podatkov.

Previdno z opcijami 

Operaterji za gostovanje v tujini ponujajo različne opcije z zakupljenimi količinami minut klicev, sporočil in/ali prenosa podatkov. V Evropski uniji tovrstnih opcij praktično ne boste rabili, tudi prenos podatkov ni tako drag, da bi ga morali plačevati vnaprej, navsezadnje imate veliko količin že vključenih. Za potovanja izven EU se zdijo nekatere opcije morda primerne, a vseeno svetujemo previdnost. Razmisliti je treba, ali boste res porabili vse v opcijo vključene količine, plačali boste namreč tudi za neporabljene. Druga past se skriva v dejstvu, da so opcije običajno vezane na zgolj enega operaterja v državi, kar seveda nujno pomeni, da morate ob vstopu ročno izbrati njegovo omrežje. Med uporabo spremljajte preostale količine, saj boste po njihovi porabi morali plačati običajno ceno.

Nakup kartice SIM v tujini

Številne države gostujočim uporabnikom omogočajo nakup predplačniških kartic SIM, ki naj bi omogočale uporabo telefona brez neprijetnih stroškovnih presenečenj. Takšna rešitev je lahko ugodna predvsem za prenos podatkov, medtem ko boste za klicanje s takšne kartice še vedno odšteli veliko denarja (morda celo več, kot bi ga ob uporabi svoje kartice). Pred nakupom se zato prepričajte o vključenih količinah in ostalih podrobnostih. Omenimo še, da nekateri telefoni omogočajo uporabo dveh kartic SIM istočasno, v tem primeru dobro preverite nastavitve in izključite prenos podatkov pri svoji kartici. Kdor možnosti dveh kartic SIM nima, na svojo telefonsko številko seveda ne bo dosegljiv.

Več informacij na tej aktivni POVEZAVI./LN/ZPS/Foto: arhiv LN/

Cena dizelskega goriva enaka, za vse, tako na AC kot na črpalkah zunaj avtocest

Ljubljana, 23. junij 2022 – Na posebni novinarski konferenci je infrastrukturni minister Bojan Kumer predstavil sprejeti uredbi s katerima se ta odpoveduje dajatvam za dizel na bencinskih servisih na avtocestah. To pa pomeni, da bo cena dizelskega goriva enaka tako na AC kot na servisih zunaj avtocest. Cena 95 oktanskega bencina se ne bo spremenila saj bodo prispevki za bencin ostali isti.

Po predlogu ministrstva za finance se bo medtem neobdavčen znesek povračila stroškov za prevoz na delo zvišal z zdajšnjih 0,18 evra na 0,21 evra na kilometer, znesek kilometrine za povračilo stroškov na službenem potovanju pa za šest centov na 0,43 evra.

Kot je povedal minister Kumer naj bi se sprejeti uredbi uveljavili takoj po objavi v Uradnem listi, kot pričakuje, na bi se to zgodilo – uveljavitev- že z jutrišnjem dnem.  

Torej, če bo napovedano izvedeno, bo trenutna cena dizelskega goriva znašala 1.848 evra za liter in liter 95-oktanskega bencina 1.755 evra.

Da se ve! Cena litra 95-oktanskega bencina in dizla se od 21. junija znova določa vsak drugi torek. 

V ostalih evropskih državah pa so cene – podatek AMZS – TAKŠNE/LN/Foto: arhiv LN/

ZPS: Pomembni pomisleki ostajajo nerešeni tudi po zaključku preiskave TikToka

Ljubljana, 22. junij 2022 – Evropska komisija in nacionalni potrošniški organi, povezani v Mrežo CPC (Consumer protection cooperation), so danes objavili konec dialoga z družbenim omrežjem TikTok, ki je potekal več kot leto dni, ter zaključek preiskave njegovega delovanja. Kljub nekaj dobrodošlim izboljšavam politike TikToka, ostajajo nekatera zaskrbljujoča vprašanja nerešena.

Potrošniške organizacije, tudi ZPS, izpostavljajo, da na primer  klavzula o avtorskih pravicah TikToka tej platformi še vedno daje zelo široko dovoljenje za uporabo vsebine, ki jo ustvarijo in objavijo njeni uporabniki. Zaskrbljeni so tudi zaradi odsotnosti mehanizma, ki bi mlade potrošnike ob nakupu TikTikovih »virtualnih kovancev« zaščitil pred zlorabami vplivnežev. Prav tako se TikTok ni zavezal, da bo prenehal s profiliranjem in ciljanjem na otroke s prilagojenim oglaševanjem.

Objava je rezultat procesa, ki se je začel februarja 2021, ko so BEUC in 18 potrošniških organizacij po Evropi opozorili oblasti na številne kršitve, s katerimi je TikTok ogrozil zlasti otroke in mladostnike, ki predstavljajo njegove osrednje uporabnike. Več o vloženi prijavi februarja 2021 zoper družbeno omrežje TikTok najdete na povezavi. V začetku tega meseca je BEUC na Mrežo CPC naslovil pismo, v katerem je izrazil zaskrbljenost zaradi nedoseganja želenih rezultatov ter omejenega obsega in nejasnosti napovedanih sprememb politike TikToka.

Kot poudarjata Komisija in Mreža CPC v svojem sporočilu, bodo zaveze, ki jih je sprejel TikTok (zlasti preglednost oglasov, politika virtualnih izdelkov), zahtevale našo stalno pozornost.

TikTok se je na primer zavezal izboljšati preglednost trženja na svoji platformi, vendar je vpliv takšnih zavez na potrošnike zelo negotov.

Potrošniške organizacije tudi skrbi, da TikTok ne bo ustavil profiliranja in ciljanja otrok s prilagojenim oglaševanjem. Kot poudarjajo, je to je v nasprotju s petimi načeli oglaševanja otrokom, ki so jih prejšnji teden sprejeli organi za varstvo podatkov in potrošnikov. Zato ponovno pozivamo oblasti, naj pozorno spremljajo dejavnosti TikToka in sprejmejo nacionalne izvršilne ukrepe, če zaveze ne bodo izpolnjene. To ne sme biti konec zgodbe. ZPS bo tako ponovno poslal poziv Informacijskemu pooblaščencu in Tržnemu inšpektoratu RS./LN/ZPS/

SPIRIT Slovenija nudi podporo družinskim podjetjem pri prenosu lastništva na naslednike

Ljubljana, 22. junija 2022 – Na SPIRIT Slovenija že vse od leta 2015 dalje ponujajo aktivno podporo slovenskim družinskim podjetjem pri prenosu lastništva na mlajše generacije. Gre za zahteven in dlje časa trajajoč proces, zato je agencija v letu 2019 vzpostavila Nacionalno točko za prenos lastništva. Njen namen je ozaveščanje o pomenu pravočasnega postavljanja nasledstva v podjetjih in spodbujanje podjetnikov, da se na prenos lastništva skrbno pripravijo.

Družinsko podjetje kot oblika lastništva je pomemben element trajnostnega gospodarskega razvoja, h kateremu se je v svoji razvojni strategiji zavezala tudi Slovenija.

Prenos lastništva je zahteven proces – »Prenos lastništva podjetja je ena od izjemno pomembnih faz v življenjskem ciklu podjetja. Ta faza je za večino podjetij zelo zahtevna, zato želimo na SPIRIT Slovenija podjetnike ozaveščati o pomenu pravočasnega postavljanja nasledstva in priprav na prenos lastništva v podjetju. V ta namen sofinanciramo aktivnosti, kjer podjetja in prevzemniki dobijo zunanjo strokovno podporo in ustrezne kompetence za uspešno izpeljavo prenosa,« pravi Rok Capl, v. d. direktorja SPIRIT Slovenija. V ta namen je bila konec leta 2019 na agenciji vzpostavljena nacionalna točka za prenos lastništva, preko katere s pomočjo podpornih institucij izvajajo predavanja in izmenjavo dobrih praks, da bi podjetja spodbudili k pravočasni pripravi na prenos lastništva. »To dopolnjujemo z diagnostičnimi svetovanji in nepovratnimi sredstvi za izpeljavo postopka prenosa lastništva.«

Številni izzivi podjetij pri prenosu – Številna podjetja se pri prenosu lastništva soočajo z različnimi izzivi, kot so denimo neustrezna postavitev finančne in lastniške strukture, manko jasnih pravil (družinska ustava), ki so jasna in redno komunicirana med člani družine, postavljanje in urejanje družinskih razmerij, ki nastanejo ob prenosu lastništva na mlajšo generacijo, kot so načrtovanje nasledstva, učinkovito davčno upravljanje in vzpostavitev nove poslovodne strukture. Izzivi so tudi pri upravljanju s kapitalom, zagotavljanju rasti in trajnostnega razvoja podjetja, vodenju in ohranjanju odličnih kadrov, ohranjanju ali vzpostavitvi poslovne kulture in odgovornemu upravljanju s tveganji.

OKVIR

Nacionalna točka za prenos lastništva – SPIRIT Slovenija preko Nacionalne točke za prenos lastništva ozavešča, informira, usposablja in svetuje podjetnikom v želji, da se ti pravočasno pripravijo na prenos lastništva. Posebno pozornost namenjajo promociji in podpori slovenskim družinskim podjetjem tako v Sloveniji kot v tujini. Podjetjem, ki so se znašla pred izzivom prenosa lastništva, so se tega že lotila ali podjetje že predala nasledniku/prevzemniku, agencija ponuja:

1. podrobne informacije, kako se lotiti prenosa lastništva,

2. usposabljanja za naslednike in lastnike podjetij, ki jih financira agencija, izvajajo pa partnerske institucije (CEED, GEA Inkubator, OZS in OOZ Maribor). Na delavnicah se podjetniki usposobijo za prenos lastništva podjetja, si izmenjajo izkušnje ter dobijo pomoč pri ovirah na poti rasti in razvoja ter re-pozicioniranja podjetja na trgu,

3. predavanja o različnih oblikah prenosa lastništva in finančnih spodbudah, ki jih ponuja država,

4. svetovalni/diagnostični intervju, na katerem se seznanijo z možnimi izzivi in pastmi pri prenosu lastništva ter dobijo informacije o finančni spodbudi preko vavčerja za prenos lastništva,

5. pomoč, spremljanje in potrjevanje izvajanja vavčerja za prenos lastništva, ki ga lahko podjetje uporabi za pripravo podjetja na prenos lastništva; njegovo izvedbo (prodajo podjetja, prenos na družinskega člana ali na notranji odkup) in usposabljanje prevzemnikov družinskih podjetij. Spodbude ponuja SPS.

6. evidenco zunanjih strokovnjakov za podporo pri prenosu lastništva, med katerimi lahko podjetnik izbira ob prijavi na vavčer za prenos lastništva.

ALI STE VEDELI, da

 • je 83 % podjetij v Sloveniji v družinski lasti,
 • zaposlujejo 70 % delovno aktivnega prebivalstva v Sloveniji,
 • prispevajo 67 % dodane vrednosti slovenskih podjetij,
 • je le 9 % potomcev zainteresiranih za prenos lastništva,
 • 2/3 podjetij pri prenosu na naslednike propade?

Številke same po sebi pričajo o pomenu družinskih podjetij za gospodarstvo, saj ta ustvarijo več novih delovnih mest, so inovativna in usmerjena v rast. Slovijo po tem, da vodijo svoje poslovanje z zaposlenimi in okoljem po visokih standardih družbene odgovornosti, imajo svoje vrednote ter ustvarjajo ugodne pogoje za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja.

Aktivna podpora podjetjem

Od leta 2019, ko je bila vzpostavljena Nacionalna točka za prenos lastništva je SPIRIT Slovenija uspešno izvedel številna predavanja za ozaveščanje o možnostih prenosa lastništva, usposabljanja naslednikov na delavnicah in spremljal ter nudil pomoč podjetnikom pri vavčerski podpori:

 • izvedenih 248 uvodnih diagnostičnih svetovalnih intervjujev,
 • 76 podjetij podpisalo pogodbo o sofinanciranju vavčerja za prenos lastništva,
 • 35 usposabljanj naslednikov in lastnikov podjetij,
 • 335 podjetnikov vključenih v usposabljanja,
 • 1532 podjetnikov na predavanjih o pomenu prenosa lastništva.

Podpora podjetjem zagotovljena tudi v prihodnje

Družinska podjetja so močna, prodorna in uspešna ter predstavljajo temelj slovenskega gospodarstva, saj prispevajo pomemben del k njegovi stabilnosti in rasti. Zato si bo agencija tudi v prihodnje prizadevala nuditi podporo podjetjem pri prenosu lastništva. »Aktivnosti, ki jih izvajamo v sklopu Nacionalne točke za prenos lastništva, bomo še okrepili. Za podjetja bomo tudi v prihodnje organizirali predavanja o pomenu pravočasnega prenosa lastništva in strokovne delavnice, na katerih bodo podjetniki izmenjavali izkušnje in nadaljevali prenose dobrih praks,« pravi Rok Capl. Podjetjem bo še naprej na voljo tudi finančna podpora pri prenosu lastništva, kjer bodo svetovalci, pooblaščeni s strani agencije, spremljali, svetovali in potrjevali vavčer za prenos lastništva. »Z našimi aktivnostmi želimo podjetjem olajšati prenos lastništva, predvsem pa jih spodbuditi, da se nanj pravočasno pripravijo.« Nacionalni kontaktni točki z prenos lastništva  

Dva primera dobre prakse uspešnega prenosa lastništva:

Sabina Sobočan, direktorica VARIS Lendava, d. o. o.:

»Prenos lastništva in vodenja podjetja na mlajšo generacijo je vse prej kot enostaven. A naj bo to tema pogovorov že veliko prej, preden do tega vprašanja res pride. Najbolje se je v družini odprto pogovarjati o željah, pričakovanjih in zmožnostih vseh družinskih članov. Morda mlajši nimajo želje voditi podjetja, bili pa bi dobri lastniki. Morda bi radi prevzeli podjetje, a se bojijo stopiti v velike čevlje uspešnih staršev, ker jim primanjkuje znanja, izkušenj in kompetenc. Morda jih nič od tega ne zanima. V družinsko-podjetniških zgodbah je vedno veliko čustev in strahov, ki v obdobju prenosa pridejo na plano. Zato je dobro dobiti zunanjo strokovno podporo usposobljenih svetovalcev, ki analizirajo situacijo v družini in podjetju, dobijo vpogled v kompetence in psihologijo družinskih članov ter se pogovorijo z vsemi akterji.«

Marko LOTRIČ, izvršni direktor, LOTRIČ Meroslovje d. o. o.:

»Družinsko podjetje je preplet vrednot, pri čemer se zavedamo tako emocionalne kot tudi racionalne podlage, ki nas pri tem usmerjata. Pomembno je, da se procesa prenosa lastništva lotimo pravočasno, ko se dobro razumemo in smo še zdravega uma. Snovanje družinske ustave predstavlja odlično priložnost za odkrit in poglobljen pogovor med vsemi člani družine. To je kompleksen proces, kjer ni prostora za hitenje, ključ za uspeh pa je odkrita komunikacija. Gre za precej zahteven proces, ki ga mora voditi strokovnjak. Rezultat procesa je družinska ustava – pisni dogovor, v katerem so navedene vrednote, smernice, zaveze in procesi odločanja. Podpisali smo jo vsi člani družine ter se tako zavezali, da bomo sledili smernicam tako pri delu kot izven njega.«/LN/SPIRIT/