Zakaj je 75.518 volivcev Šarcu in Bratuškovi kupilo ministrska položaja

Ljubljan, 22. maj 2022 – Na minulih državnozborskih volitvah si stranki Lista Marja Šarca (LMŠ) in Stranka Alenke Bratušek (SAB) nista uspeli zagotoviti dovolj glasov volivk in volivcev, da bi prestopili 4 odstotni volilni prag.

Znano je, da je Lista Marja Šarca (LMŠ) osvojila 44.401 glasov, kar je zadostovalo za NIČ poslanskih mest (v prejšnjem sklicu je LMŠ imela 13 poslanski mest). Še slabše pa se je odrezala Stranka Alenke Bratušek (SAB), ki je uspela zbrati le 31.117 glasov volivk in volivcev, kar ji je prav tako, kot Šarcu, zadostovalo za osvojitev NIČ poslanskih mest (v prejšnjem sklici je stranka SAB – stranka z imenom »velike« novodobne političarke, ki je bila celo predsednica vlade – imela 5 poslanskih mest).

Rekli boste, kaj pa je tu narobe? Stranki se pač nista uvrstili v Državni zbor, ker so tako odločili volivci.

Res je! Volivke in volivci so pač odločili, da t. i. »lastnika« strank Marjan Šarec in Alenka Bratušek nista dovolj dobra, da bi njunima strankama izrazili dovoljšno podporo, ki bi jima zagotavljajo vstop v Državni zbor oz. zagotovitev poslanskih sedežev. 

A zanimivo je, da sta tako poraženec Šarec kot poraženka Bratuškova, po veliki referendumski zmagi Gibanja Slovenija Dr. Roberta Goloba (Golob je »kupil« stranko Z.Dej Jureta Lebna, in sicer tri mesece pred volitvami ter jo nato preimenoval v Gibanje Svoboda – kako je z verodostojnostjo števila članov Gibanja Svoboda, na ustanovitvenem kongresu, se nikoli ni posebej razpravljalo)  jela zagotavljati, da sta tudi ona dva zmagovalca, saj sta Golobu pomagala,, da je ta premagal Janšo.  

Res zanimivo, če rezultat volitev, da naj bi Šarec in Bratuškova pomagala premagovati Janšo, tega ne bi demantiral z zmagovitim volilnim izidom Golobovega Gibanja Svoboda. Namreč Golobova stranka Gibanje Svoboda (tudi ob izjemni podpori nacionalne televizije, komercialne televizije POP TV, Odlazkovih medijev in osebnem angažiranju prvega predsednika država Slovenije in nekdanjega prvega partijskega šefa Milana Kučana ter kopice nevladnih organizacij, tistih NVO-jev, ki jih je Janševa vlada odganjala od državnih jasli) je prepričljivo porazila Janšo, saj je zbrala 410.769 glasov, kar ji je zagotovilo 41 poslanskih mest.

To pomeni, da Golob – Gibanje Svoboda, Kučan, RTV Slovenija, POP TV in vsi Odlazkovi mediji ter levo usmerjeni NVO-ji skupaj z volivkami in volivci, ki bi Janšo v žilici vode utopili, če bi bilo to možno, niso potrebovali, ne Liste Marjana Šarca in ne Stranke Alenka Bratušek. 

In zdaj!? Zdaj Šarec in Bratuškova, ki sta »izvisela« s svojimi ožjimi podaniki, sta zdaj dokončno jasno dala vedeti, tako javnosti, predvsem pa svojim volivkam in volivcem (teh je bilo skupaj 75.518), zakaj se njuni stranki imenujeta po njima. Namreč, odločila sta se svoji strani prodati Golobu, in sicer za nadomestilo, da ta njima zagotovi ministrski mesti, ožjim sodelavcem, njunih propadlih strank, pa dobro plačane položaje v državni upravi ali državnih podjetjih.  

In zakaj naj bi Goloba ta »kupoprodajna« pogodba s Šarcem in Bratuškovo zanimala? Zato, ker Golobova stranka Gibanje Svoboda nima ustrezno urejene lokalne kadrovske in organizacijske strukture, no pa tudi kadrovsko je na lokalni ravni več, kot podhranjena (ne samo lokalni). Res pa je, da si Golob tudi z »kupljenima« strankama ne bo mogel veliko pomagati. Je pa res to, da bi lahko bila to osnova za začetek, če so tako rekli oni, ki so Golobu omogočili »polet«. 

Torej, če povzamemo! Ta manever poražencev Šarca in Bratuškove dokazuje, da imajo prav tisti, ki uporabljajo oni grdi izraz, da je politika k…a. Je pa res tudi to, taki pristopi dokazujejo, da so volivci ovce. Ali drugače, 75.518 naivnih volivcev je kupilo Šarcu in Bratuškovi ministrska položaja/Objavo pripravi. J. Temlin/Foto: arhiv LN/#ljnovice/

Vrednost kazalnika zaupanja potrošnikov v Sloveniji nižja na mesečni in na letni ravni

Ljubljana, 21. maj 2022 – Ko ugotavlja analitska raziskava Statističnega urada Republike Slovenije se je mnenje potrošnikov v maju poslabšalo tako na mesečni kot na letni ravni. Ob tem pa dodajo, da so se znižale vrednosti prav vseh kazalnikov.

Mnenje potrošnikov na mesečni ravni slabše – Vrednost kazalnika zaupanja potrošnikov je bila v maju za 4 odstotne točke nižja kot v prejšnjem mesecu in za 9 odstotnih točk nižja od dolgoletnega povprečja. Na mesečni ravni so se poslabšale vse štiri komponente tega kazalnika: pričakovanje glede finančnega stanja v gospodinjstvu za 5 odstotnih točk, pričakovanje glede večjih nakupov za 5 odstotnih točk, trenutno finančno stanje v gospodinjstvu za 3 odstotne točke, pričakovanje glede gospodarskih razmer v državi pa za 2 odstotni točki.

V primerjavi z aprilom 2022 so se sicer poslabšali tudi vsi preostali kazalniki, najizraziteje kazalnik primernost trenutka za večje nakupe, ki se je poslabšal celo za 12 odstotnih točk.

Poslabšanje tudi na letni ravni – Od vrednosti v maju 2021 je bila vrednost kazalnika zaupanja potrošnikov nižja za 13 odstotnih točk. Tudi na letni ravni so se poslabšale vse štiri komponente tega kazalnika: pričakovanje glede finančnega stanja v gospodinjstvu za 21 odstotnih točk, pričakovanje glede gospodarskih razmer v državi za 17 odstotnih točk, pričakovanje glede večjih nakupov za 10 odstotnih točk in trenutno finančno stanje v gospodinjstvu za 3 odstotne točke.

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat – aktivna povezava./Vir: SURS/

Skupina Krka je v prvem četrtletju 2022 ustvarila prodajo v višini 432,5 milijona evrov

Novo mesto, 21. maj 2022 – Skupina Krka je v prvem četrtletju 2022 ustvarila prodajo v višini 432,5 milijona EUR, kar je 9 % več kot v enakem lanskem obdobju, in ustvarila 90,7 milijona EUR čistega dobička, kar je 5 % več kot v enakem lanskem obdobju. Poročilo o poslovanju skupine Krka in družbe Krka v prvem četrtletju 2022 je nadzorni svet družbe Krka obravnaval na redni seji, 19. maja.

Predsednik uprave in generalni direktor družbe Jože Colarič je povedal: »V skupini Krka smo v prvem četrtletju letošnjega leta kljub zaostrenim razmeram poslovali uspešno in zabeležili 9-odstotno rast prodaje. Prodajo smo povečali v vseh šestih prodajnih regijah in na večini ključnih trgov ter v vseh skupinah izdelkov in storitev. Dobičkonosnost poslovanja ohranjamo na visoki ravni, saj smo dosegli do sedaj največji čisti dobiček v prvem četrtletju.

Pozorno spremljamo razmere v Ukrajini, kjer zagotavljamo vse potrebno za ohranjanje varnosti naših zaposlenih in za nemoteno oskrbo trga z zdravili. Ukrajini smo donirali humanitarno pomoč v obliki zdravil. Med prvimi ponudniki zdravil na trgu smo ponovno vzpostavili logistične poti v celotni distribucijski verigi. Tudi v Ruski federaciji skrbimo za nemoteno oskrbo z zdravili. Registracije izdelkov, proizvodnja, prodaja, distribucija in plačila potekajo nemoteno, transport pa traja nekoliko dlje. Razmere v regiji od nas zahtevajo nenehno prilagajanje na različnih področjih poslovanja. V teh okoliščinah je težko oceniti tok prihodnjih dogodkov in njihov vpliv na Krkino poslovanje na letni ravni, vendar so rezultati prvega četrtletja vzpodbudni. Krka ohranja močno kapitalsko strukturo, ustvarjamo robusten denarni tok. Zato sta uprava in nadzorni svet oblikovala predlog izplačila dividende za leto 2021 v višini 5,63 EUR bruto na delnico, kar predstavlja 12,6-odstotno rast, s čimer ohranjamo politiko stabilne rasti dividend.«

Pomembnejši podatki o poslovanju

 Skupina KrkaDružba Krka
v tisoč EUR1–3/20221–3/2021Indeks1–3/20221–3/2021Indeks
Prihodki od prodaje432.468395.797109408.840357.257114
– od tega prihodki od prodaje iz pogodb
s kupci izdelkov in storitev
430.648394.523109357.348307.264116
Bruto dobiček249.916228.022110234.615208.794112
Dobiček iz poslovanja
z amortizacijo (EBITDA)
133.582123.580108124.474108.411115
Dobiček iz poslovanja (EBIT)107.29996.260111104.02287.049119
Dobiček pred davkom (EBT)105.623101.147104102.89391.595112
Čisti dobiček90.71686.35510588.23179.495111
Efektivna davčna stopnja14,1 %14,6 % 14,2 %13,2 % 
Stroški razvijanja41.82539.09110741.75838.704108
Naložbe22.7099.77923214.7857.902187

 

Kazalniki poslovanja

 Skupina KrkaDružba Krka
 1–3/20221–3/20211–3/20221–3/2021
Bruto dobiček v prihodkih od prodaje57,8 %57,6 %57,4 %58,4 %
EBITDA v prihodkih od prodaje30,9 %31,2 %30,4 %30,3 %
EBIT v prihodkih od prodaje24,8 %24,3 %25,4 %24,4 %
EBT v prihodkih od prodaje24,4 %25,6 %25,2 %25,6 %
Čisti dobiček v prihodkih od prodaje21,0 %21,8 %21,6 %22,3 %
Donosnost kapitala (ROE)18,5 %19,2 %18,4 %17,4 %
Donosnost sredstev (ROA)14,0 %15,1 %14,2 %14,2 %
Obveznosti/kapital0,3210,2630,2890,220
Delež stroškov razvijanja v prihodkih od prodaje9,7 %9,9 %10,2 %10,8 %

Prodaja

V skupini Krka smo v prvih treh mesecih leta 2022 ustvarili prihodke od prodaje v višini 432,5 milijona EUR, kar je 9 % več kot v enakem lanskem obdobju. Od tega znašajo prihodki iz pogodb s kupci iz naslova prodaje izdelkov in storitev 430,6 milijona EUR, razliko pa predstavljajo ostali prihodki od prodaje. Prodaja je bila večja v vseh regijah in na večini ključnih trgov ter pri vseh skupinah izdelkov in storitev. Količinsko se je povečala za 8 %.

Prodaja izdelkov in storitev po regijah

 Skupina Krka
v tisoč EUR1–3/20221–3/2021Indeks
Slovenija23.43218.270128
Jugovzhodna Evropa60.31053.276113
Vzhodna Evropa146.700132.122111
Srednja Evropa99.62097.805102
Zahodna Evropa84.59580.535105
Čezmorska tržišča15.99112.515128
Skupaj430.648394.523109

Po prodaji največja regija v skupini Krka je bila Vzhodna Evropa s 146,7 milijona EUR in 34,1-odstotnim deležem. Glede na enako lansko obdobje se je prodaja povečala za 11 %. V Ruski federaciji smo prodali za 83,6 milijona EUR izdelkov, kar je 5 % več kot v enakem lanskem obdobju, hkrati pa smo dosegli 10-odstotno količinsko rast prodaje. V Ukrajini smo prodali za 26,5 milijona EUR izdelkov, kar je 21 % več kot v enakem lanskem obdobju. Rast prodaje smo dosegli na večini regijskih trgov, največja relativna rast pa je bila v Kazahstanu in Moldaviji.

Sledila je regija Srednja Evropa, ki jo sestavljajo države višegrajske skupine in pribaltske države. V njej smo prodali za 99,6 milijona EUR izdelkov, kar je 2 % več kot v enakem lanskem obdobju, in ustvarili 23,1 % prodaje skupine Krka. Vodilni trg v regiji ostaja Poljska, kjer smo prodali za 46 milijonov EUR izdelkov oziroma 3 % manj kot v enakem lanskem obdobju, količinsko pa smo prodali 2 % več. Rast smo dosegli na vseh trgih v regiji, razen na Poljskem in Slovaškem.

Tretja po velikosti prodaje je bila regija Zahodna Evropa s 84,6 milijona EUR in 19,7-odstotnim deležem prodaje v skupini Krka. Glede na enako lansko obdobje je bila prodaja 5 % večja. Prodajno vodilni trgi so bili Nemčija, skandinavske države, Francija in Italija. V Nemčiji smo prodali za 23,2 milijona EUR izdelkov, kar je 3 % več kot v enakem obdobju lani.

V regiji Jugovzhodna Evropa, ki predstavlja 14-odstotni delež v prodaji skupine Krka, smo prodali za 60,3 milijona EUR izdelkov, kar je 13 % več kot v enakem lanskem obdobju. Največ smo prodali v Romuniji in na Hrvaškem, rast prodaje pa smo zabeležili na vseh regijskih trgih. Največjo absolutno rast prodaje smo dosegli v Romuniji, na Hrvaškem in v Bolgariji.

V Sloveniji smo dosegli 23,4 milijona EUR prodaje, kar predstavlja 5,4-odstotni delež prodaje skupine Krka. Največ, 15,1 milijona EUR, smo ob 12-odstotni rasti dosegli s prodajo izdelkov. Prodaja zdraviliško-turističnih storitev je znašala 8,4 milijona EUR in je bila 72 % večja kot v enakem lanskem obdobju.

Na trgih regije Čezmorska tržišča smo prodali za 16 milijonov EUR izdelkov, kar je 28 % več kot v enakem lanskem obdobju. Ta regija predstavlja 3,7-odstotni delež v prodaji skupine Krka./Vir: Sporočilo za javnost – Krka/

Mladinske knjige je svoje knjižne police že pripravila za…

Ljubljana, 20. maj 2022 – Pri založbi Mladinska knjiga so v zbirkah Nova slovenska knjiga, Premiki in Prvenci izšla tri nova izvirna književna dela in en prevod, ki so jih uredniki in ustvarjalci to sredo, 18. maja, predstavili v knjigarni Konzorcij.

Tudi mi smo bili zraven in z zanimanjem, tako zase, predvsem pa za ljubitelje knjig, prisluhnili urednikom, avtorjem in soustvarjalcem, ki so predstavili, kaj vse, ob prihajajočih poletnih dneh morate dodati – lahko dodate – med svojo prtljago.

Zakaj ne bomo posebej razpredali ali so izbori pravi? In sicer zato, ker se praviloma ve, če omenimo največjo založbo, da se bodo na knjižnih policah pojavile knjige, ki zagotavljajo nekaj zanimivega za vse okuse pisane besede.

Da se boste lažje odločili, smo ob pripravi prispevka pripravili tudi video prispevek s predstavitve, in sicer zato, da boste iz prve roke slišali, zakaj so uredniki izbrali, kako so ustvarjalci ustvarjali in kako so soustvarjalci sodelovali.

No pa pojdimo po vrsti…

Novosti v zbirki Nova slovenska knjiga sta leposlovni prvenec Mete Hočevar in nova pesniška zbirka Iva Svetine.

Drobnarijah Mete Hočevar, ki je letos dopolnila 80 let, je Matej Bogataj zapisal, da »so očarljiv, spravljiv in hudomušen, z otroškim pogledom prestreljen in mestoma lirično izpisan spomin na prehojeno pot«.

Ivo Svetina, ki v ljubezenski in erotični liriki spaja evropsko in orientalsko tradicijo, je v zbirki Méle nanizal kar 371 ljubezenskih pesmi. Njegova tehnika tkanja čutnih podob učinkuje neverjetno sveže, lahkotno in zapeljivo.

V zbirki Prvenci je založba tokrat omogočila izdajo prvenca z naslovom Roža za konfliktno osebo, ki jo je napisala avtorica Nina Majer. Da je bila izbrana in je pripravljena za branje, pa je poskrbela urednica Nela Malečkar.

Naj vam izdamo le to, da gre za zgodbo, ki se odvija v treh okoljih: družinskem, šolskem in futurističnem. Kot je zapisala Desa Muck, je knjiga »na videz nedolžna in neškodljiva, v svojem bistvu surovo odkrita, polna presenečenj in nepričakovano zadene tja, kjer smo najbolj občutljivi«. A je res tako, pa boste morali prikimati tudi vi!

V zbirki Premiki je v prevodu Neže Božič izšla nova knjiga avtorja uspešnice Popolna omama Normana Ohlerja. Velja vedeti, da je Norman Ohler nemški avtor uspešnic New York Timesa, romanopisec in scenarist, najbolj znan po svoji knjigi Blitzed: Droge v nacistični Nemčiji, ki je izšla v več kot 30 jezikih. No, tudi tokrat še naprej raziskuje obdobje nacizma, pri čemer pa je Harro in Libertas literarni portret ljubezenskega para in hkrati resnična zgodba dveh idealistov, okoli katerih se je oblikovala mreža upornikov, srčnih berlinskih boemov, ki so se postavili po robu nasilju nacistične države.

To knjigo priporočamo, in sicer iz dveh razlog. Prvi je ta, ker živimo v času, ko se po svetu pojavlja spet nekaj takšnih, ki bi se želeli zgledovati po Hitlerju in drugi, ker je branje zgodbe o svobodomiselnem načinu zanimiva za razmislek. Kateri razmislek pa boste izvedeli, ko boste v knjigi Harro in Libertas 360 stran zaprli s platnico knjige./Objavo pripravila: Alenke T. Seme, ki je tudi avtor fotografij in video posnetka/

ZPS o tem kako se izogniti prevelikemu vnosu kadmija

Ljubljana, 20. maj 2022 – Kadmij je naravno prisotna kovina v zemeljski skorji, ki se v industriji uporablja v različne namene. Kot onesnaževalec okolja prehaja v prehransko verigo iz naravnih virov ter iz industrijske in kmetijske dejavnosti. Za ljudi je strupen in je dokazano rakotvoren. Kopičenje kadmija v ledvicah povzroči okvaro ledvic, kopičenje v drugih delih telesa pa povzroča motnje v metabolizmu kalcija in vitamina D.

Kadmij je v zraku, vodi in zemlji, tudi v cigaretnem dimu. V okolje se širi z vulkanskimi izbruhi, požari v naravi ter z erozijo in preperevanje kamnin.

K okoljskemu onesnaževanju s kadmijem pa največ prispevajo industrijske dejavnosti, kot so rudarstvo, kovinska industrija, industrija plastike in premazov, sežigalnice (najdemo ga v premogu in nafti, lesu) in odlagališča odpadkov. Uporaba umetnih fosfatnih gnojil v kmetijstvu še dodatno onesnažuje zemljo. Je tudi stranski proizvod pri pridobivanju cinka.

Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) je 2009 preučila vsebnost kadmija v približno 140.000 vzorcih živil, odvzetih v EU. Kot navajajo pri ZPS je bila količina kadmija nad najvišjo dovoljeno mejo v manj kot 5% pregledanih vzorcev, kljub temu pa je skrb vzbujajoča razpršenost majhnih koncentracij te kovine v številnih živilih, ki jih uživamo vsak dan (morske alge, ribe (predvsem morske) in morski sadeži, čokolada oziroma kakav, divje gobe, oljnice, užitna drobovina živali; žita in žitni izdelki, zelenjava, oreški, zrna stročnic, škrobaste korenovke ali krompir, meso in mesni proizvodi.

Kako se izogniti prevelikemu vnosu kadmija?

  1. Na teden ni priporočljivo pojesti več kot 200 gramov rib.
  2. Večkrat posezimo po gojenih ribah in morskih sadežih, ker je njihovo okolje nadzorovano in rezultati monitoringov kažejo, da je v njih manj kadmija.
  3. Ribe in morske sadeže dobro očistimo drobovine, ker je v njej največ kadmija./LN/ZPS/

Vredno pohvale! JYSK nadaljuje s prenovo slovenskih letovišč

Dolenjske Toplice, 20.05.2022. – JYSK mednarodna maloprodajna veriga, ki prodaja “vse za dom” je včeraj predstavil nadaljevanje družbeno odgovornega projekta, ki so jo poimenovali »JYSK zgodba za lahko noč«. JYSK je z donacijo Taboru mladih Mojca v Dolenjskih Toplicah, kjer je v celoti opremil 10 hišk z vrhunskimi izdelki za spanje. Tabor mladih Mojca vsako leto obišče 1500 otrok in vse od ustanovitve leta 1976 večina hišk ni bila temeljito obnovljena, zdaj so.

»Hvala JYSK-u za vzmetnice, vzglavnike, posteljnino in ostale izdelke za spanje! Po igrivem dnevu bodo sedaj otroci in mladostniki še bolj spočiti vstopili v nov dan. V Taboru Mojca že več kot 30 let gostimo otroke iz socialno ogroženih družin, v okviru zdravstvenih letovanj, iz različnih vzgojno-varstvenih zavodov, v sodelovanju s Centrom za socialno delo, z Varno hišo, s svetovalno službo v šolah in vrtcih. Vidi se, kako zelo otroci potrebujejo druženje, kako jim manjka sprostitve, prostega gibanja, igre, zaupnega pogovora, varnega okolja brez napetosti in stisk. In kot vemo, je kakovosten počitek zelo pomemben.

Tabor Mojca ponuja čudovit prostor v naravi, ki nudi sprostitev, obilo športnih in družabnih aktivnosti ter stik z naravo in z živalmi, obenem pa ponuja varnost (ograjen z vseh strani) in sprejetost drug drugega. V taboru se trudimo otrokom zagotoviti vse, kar potrebujejo, pristopamo tudi individualno z različnimi strokovnjaki in vsakemu otroku poskušamo pomagati ter ga opolnomočiti,« pove Marjeta Ferkolj Smolič, predsednica DPM Mojca Novo mesto.

Ivan Protega, Retail manager ter član Uprave podjetja JYSK, je spomnil na raziskavo Zveze prijateljev mladine Slovenije. Ta ocenjuje, da kar polovica otrok v Sloveniji med počitnicami ostane doma, zato se potreba po organiziranih potovanjih povečuje. Letovišča, ki jih v sklopu projekta obnavlja JYSK, pogosto brezplačno sprejemajo otroke iz socialno ogroženih družin in otroke s posebnimi potrebami. »V podjetju JYSK menimo, da je izredno pomembno, da imajo vsi otroci že od zgodnjega otroštva možnost, da čim več časa preživijo v naravi, saj tako postanejo odgovorni ljudje, ki spodbujajo trajnostni razvoj. Zato smo še posebej veseli tega projekta, saj prispevamo k ustvarjanju lepih spominov. Veliko otrok bo poleg raziskovanja narave in druženja s prijatelji dobilo priložnost, da se dobro naspijo na novo opremljenih posteljah, vsi pa vemo, kako pomemben je spanec za kakovosten razvoj.«

Breda Krašna, generalna sekretarka ZPMS, je o nadaljevanju sodelovanja z JYSK-om komentirala: »Podjetje JYSK nas je že drugo leto zapored razveselilo z donacijo, ki v naših letoviščih izboljšuje kakovost spanca naših otrok in s tem skrbi za njihovo boljše fizično in psihično zdravje. Naši organizatorji letovanj so nevladne organizacije, ki nimajo posebnih sredstev za novo opremo. Ta je ponekod že nujno potrebna zamenjave oziroma prenove, in tudi v Taboru Mojca je tako. Iskreno smo veseli ponovne donacije vzmetnic, vzglavnikov, odej in drugih izdelkov za spanje, da bodo otroške počitnice spočite in navihane. Hvala, JYSK!«

Ljubljana ob svetovnem dnevu čebel, 20. maju, vabi na voden ogled po Čebelji poti

Ljubljana, 19. maj 2022 – Iz Turizem Ljubljana so sporočili, da v sodelovanju z Oddelkom za varstvo okolja Mestne občine Ljubljana ob svetovnem dnevu čebel 20. maja pripravljajo brezplačni na voden ogled po Čebelji poti. Udeleženci bodo ob ogledu ljubljanske Čebelje poti seznanjeni z bogato tradicijo čebelarjenja v našem glavnem mestu. Ogled traja dve uri, na voljo bo dopoldne in popoldne.

Zbirno mesto udeležencev je pred Mestno hišo ob 10. oziroma 17. uri. Vodnik jih bo najprej popeljal na ogled najstarejšega secesijskega izveska v obliki panja in jih med sprehodom skozi drevored medovitih malih jesenov seznanil s pomembnostjo biodiverzitete.

Udeleženci si bodo ogledali upodobitev čebele na eni izmed znanih stavb v mestu in izvedeli vse o načinu prodaje medu do leta 1901, ko je v Ljubljani začel obratovati tramvaj. Ogled bodo nadaljevali na osrednji ljubljanski tržnici, zatem pa se z vzpenjačo povzpeli na Ljubljanski grad, kjer si bodo ogledali Plečnikov čebelnjak. Po drevoredu se bodo spustili do Botaničnega vrta za ogled učnega Kranjskega čebelnjaka, kjer se vodenje konča.

O Čebelji poti – Čebelja pot temelji na bogati tradiciji čebelarjenja v mestu in vključuje njegovo kulturno in zgodovinsko dediščino, povezano s čebelami in čebelarstvom. Predstavlja mrežo čebelarjev, kulturnih, izobraževalnih in zdravstvenih organizacij, podjetij, nevladnih organizacij, pa tudi posameznikov, ki jih zanima čebelarstvo in njegov razvoj v mestnih območjih. Povezuje dve ključni vsebini, pomembni za naš razvoj in obstoj – ohranjanje biodiverzitete in lokalno samooskrbo. Na območju Ljubljane delujejo kar 3 % vseh slovenskih čebelarjev, ki imajo več kot 4.500 panjev.

Za Čebeljo pot je Mestna občina Ljubljana leta 2017 prejela nagrado evropskega programa URBACT za dobro prakso.

Redno vodenje po Čebelji poti je na voljo vsak torek ob 16.30 in vsako soboto ob 10.00, in sicer do 30. avgusta.

  • Dodajmo, da bo ob svetovnem dnevu čebel posebna prireditev tudi v Cankarjevem domu. Glavni namen je ozaveščanje o pomenu čebel ter drugih opraševalcev za človeštvo, prehransko varnost, globalno odpravo lakote, za varstvo okolja in biotsko raznovrstnost. Čebele so opraševalke večine rastlin ter pomemben člen naravnega ravnovesja in obstoja življenja na Zemlji – O tem dogodku smo že poročali zato le opozoritev, kaj v Cankarjevem domu pripravljajo najdete – NA TEJ POVEZAVI./LN/

SPAR Slovenija podaril 10.000 evrov otrokom z učnimi in bralnimi težavami

Ljubljana, 19. maj 2022 – SPAR Slovenija na svojih policah ponuja posebne testenine SPARBECEDA v obliki vseh 25 črk slovenske abecede. Z njimi je preko svoje aplikacije SPAR plus na zanimiv način spodbudil otroke in njihove starše, da skozi igro krepijo besedni zaklad. Projekt SPARBECEDA pa je imel tudi dobrodelno noto. SPAR Slovenija je danes, 19. maja, svečano predal donacijo v skupni vrednosti 10.000 EUR trem izbranim ustanovam, ki pomagajo otrokom z učnimi in bralnimi težavami.

Te so: Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne IRIS, Zavod Mavrični bojevniki, kjer nudijo pomoč mladim z motnjo ADHD (motnja pozornosti in hiperaktivnosti) in Društvo Bravo – društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami.

Višino donacije za posamezno ustanovo so s svojim glasom določili uporabniki aplikacije SPAR plus, ki so med 21. marcem in 21. aprilom sodelovali v nagradni igri SPARBECEDA. Iz naključno izbranih črk so uporabniki sestavljali besede in za vsako pravilno dobili glas. Tega so nato podarili izbrani ustanovi. Skupaj so zbrali 386.500 besed oz. glasov. Največ glasov so sodelujoči namenili Centru Iris (144.085 glasov), ki je prejel donacijo v višini 5.000 EUR, sledita Zavod Mavrični bojevniki (140.376) s 3.000 EUR in društvo Bravo (102.039), ki je prejelo donacijo v vrednosti 2.000 EUR.

V Centru IRIS bodo donirana sredstva namenili za skupinsko jadranje otrok in za nakup pripomočkov za lažje spremljanje pouka. V Zavodu Mavrični bojevniki bodo sredstva porabili za izgradnjo doživljajskega gozdnega poligona Mavrični gaj, katerega namen je izvedba taborov in ostalih aktivnosti v naravi. V društvu Bravo bodo z donacijo pokrili del stroškov za organizacijo njihove vsakoletne izobraževalne konference.

»Izjemno smo veseli donacije podjetja Spar Slovenija. V Centru IRIS smo se odločili, da bomo vsaj del prejetih sredstev namenili aktivnosti, ki jo želimo izpeljati skoraj vsako leto, to je »Jadranje za jutri«. Jadranje z vrstniki je za otroke s posebnimi potrebami nepozabno doživetje, s strokovnim in timskim pedagoškim delom pa se v tem času lahko doseže odlična socialna dinamika skupine. Gre za izkustveno učenje, ki ga v tej obliki morda nikoli v življenju ne bi bili deležni. Izjemno me veseli, da nas je do poklonjenih sredstev pripeljala posrečena besedna igra Sparbeceda, ki je spodbujala radovednost otrok, opismenjevanje, branje in širjenje besednega zaklada. Hvala vsem,« je ob prejemu donacije dejala Nastja Strnad, podravnateljica Centra IRIS .

»S projektom SPARBECEDA smo nagovorili otroke in njihove starše, naj z igro s testeninami na zabaven način širijo svoj besedni zaklad. Hkrati smo vključili naše kupce, da so s svojimi glasovi pomagali razdeliti donacijo. To smo v celoti namenili ustanovam, ki pomagajo otrokom s specifičnimi učnimi težavami, in nas s svojim delom navdihujejo. Veseli me, da lahko s podarjenimi sredstvi prispevamo k lepšemu jutri otrok in mladostnikov, ki so sredi procesa učenja in osvajanja znanjatudi novih besed,« je dejal David Kovačič, generalni direktor SPAR Slovenija, ki je ustanovam predal donacijo.

V Sparu se zavedajo pomena branja, saj si z njim širimo besedišče, miselna obzorja, razumemo več in se urimo v empatiji. SPAR Slovenija je z uspešnim projektom SPARBECEDA poskrbel za zabavne besedne igre, hkrati pa z donacijo nagradil prizadevanja tistih ustanov, ki nudijo mladim s posebnimi potrebami ustrezno pomoč in podporo./LN/

Tudi ZPS najavila vložitev tožbe proti bankam zaradi neupoštevanja dejanske negativne vrednosti euriborja

Ljubljana, 18. maj 2022 – Iz Tudi Zveze potrošnikov Slovenije so sporočili, da bodo vložili tožbo proti bankam zaradi neupoštevanja dejanske negativne vrednosti euriborja.Večina bank in hranilnic je, kot je znano, pri posojilih z variabilno obrestno mero s posebnim določilom zavarovala svoje marže pred učinkom negativnega euriborja,  niso pa določile skrajne višine v primeru naraščanja  vrednosti euribor.

Pri ZPS  takšno prakso, kjer kreditodajalec proti obrestnim rizikom zaščiti le sebe, ocenjujejo kot nedopustno in nepošteno. Prepričani pa so tudi, da bi zato morale banke pri izračunu pogodbene obrestne mere upoštevati dejansko, torej tudi negativno vrednost euribor.

Obresti za posojilo z variabilno obrestno mero so sestavljene iz referenčne obrestne mere, običajno je to 3 ali 6 mesečni euribor in obrestnega pribitka (obrestne marže). Slednji ostaja praviloma nespremenjen do izteka posojila, vrednost obrestne mere euribor pa se skozi celotno odplačilno dobo spreminja, tako navzdol kot navzgor. Njegovo zvišanje pomeni večji dobiček za banko,  za potrošnika pa dodatno obremenitev v obliki zvišanja mesečne obveznosti in dražji kredit in obratno, če se referenčna obrestna mera zniža, to pomeni manjšo obveznost potrošnika in manjši dobiček za banko.

Zato je večina bank in hranilnic v kreditne pogodbe vnesla t.i. ničelno klavzulo, s katero je določila, da se pri izračunu skupne obrestne mere namesto dejanske negativne vrednosti euriborja upošteva vrednost 0% in obresti v tem primeru določa zgolj višina pogodbenega pribitka (obrestna marža).

Takšno prakso, kjer kreditodajalec zaščiti sebe in v posojilnih pogodbah omeji variabilni del obrestne mere navzdol, ne da bi hkrati določil tudi najvišjo obrestno mero in s tem zaščitil tudi potrošnika (kot šibkejšo stranko), ocenjujejo kot nedopustno in nepošteno in v nasprotju z Direktivo Sveta 93/13/EGS ter Zakonom o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, 31/2018 – ZVPot), ki v 24. členu določa, da se pogodbeni pogoji štejejo za nepoštene, če v škodo potrošnika povzročijo znatno neravnotežje v pogodbenih pravicah in obveznosti strank.

Poziv ZPS k enakopravnosti potrošnikov
Na Zvezi potrošnikov Slovenije so že pred meseci  banke preko njihovega združenja pozvali, da prenehajo z uporabo sporne klavzule in v korist kreditojemalcev tudi za nazaj upoštevajo dejansko negativno vrednost euribor. S  pozivom za zaščito enakopravnosti potrošnikov v pogodbenih razmerjih s kreditodajalci so seznanili tudi Banko Slovenije in  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.  

Vsi oškodovani potrošniki pridružite se kolektivni tožbi ZPS
Spomnimo, ZPS je v kolektivnem sporu zoper banko Sparkasse že uspešno zaščitila pravice kreditojemalcev te banke, ki ni upoštevala dejanske negativne vrednosti euribor in je zgolj na podlagi obvestila obračunavala negativni euribor v vrednosti 0%. Sodišče je tako poslovno prakso označilo kot kršitev zakona in banki prepovedalo nadaljevanje te prakse. Ker se Sparkasse ni odzvala pozivu ZPS, naj svojim kreditojemalcem pravilno obračuna negativni euribor tudi za preteklo obdobje in jim vrne preplačila, bo ZPS vložila novo tožbo zoper Sparkasse.

Ker so banke preko svojega združenja sporočile, da vztrajajo pri uporabi sporne »ničelne« klavzule v kreditnih pogodbah, pa je očitno, da bo tudi v tem primeru moralo odločiti sodišče.

Zato je ZPS na spletni strani objavila poziv kreditojemalcem Sparkasse in drugih bank, da se ji pridružijo v postopku kolektivne tožbe ter z izpolnitvijo obrazca posredujejo podatke, ki jih potrebuje za izvedbo kolektivne tožbe za zaščito pravic potrošnikov./LN/ZPS/

SDS vložila predlog za razpis posvetovalnega referenduma o vladi

Ljubljana, 18. maja – Kot vse kaže se stvari povezano s predlogom spremembe zakona o vladi zapletajo. Namreč,  poslanci SDS so v parlamentarni postopek vložili predlog za razpis posvetovalnega referenduma o predlogu sprememb zakona o vladi, kar pomeni prvo težavo za sestavo Golobove razširjene vladne ekipe.

V SDS namreč nasprotujejo večanju števila ministrstev, po besedah vodje poslancev SDS Danijela Krivca pa želijo vladi omogočiti več časa za razmislek o sestavi vlade. Seveda, koalicija, ki si želi razširjeno vladno ekipo potezo SDS vidi kot nagajanje in oviranje za prevzem oblasti zmagovalnim strankam.

Kako bo današnji manever SDS vplival na zastavljeno časovnico oblikovanja nove vlade, za zdaj še ni povsem jasno.

Res je, da bi se vlada lahko sestavila v zamišljeni zasnovi pozneje, ta, ki bi prevzela vajeti v svoje roke, pa bi, vsaj za zdaj morala biti takšna, kot je zdaj. No, pozneje pa bi koalicijski partnerji Gibanje Svoboda, SD in Levica zakon spremenili in vladanje uredili, kot si želijo.

Kako “trdovratni” bodo pri SDS pa se ve. Bolje rečeno, to bi Golobov ešalon moral vedeti, da marsikaj, kljub udobni večini v DZ ne bo šlo enostavno le zato, ker imajo t.i. udobno večino.