Potovanje do sosedov po podatkih, kot jih objavljajo naša veleposlaništva

Ljubljana, 28. maj 2021 – Sodeč po tem, da se stvari povezano z virusom covid-19 iz dneva v dan spreminjajo, kar spet kaže neorganiziranost EU. Zato smo se odločili, da pobrskamo po spletu in ugotovimo le, kako lahko slovenski državljani vstopajo in pod kašnimi pogoji do sosedov.

Tokrat smo uporabili podatke, ki jih objavljajo veleposlaništva R. Slovenije pri naših sosedih, meneč, da so njihovi podatki verodostojni (če niso, je to dokaz več, da svojega dela ne opravljajo ažurno). No, pa poglejmo, kaj imajo objavljeno na svojih spletnih straneh:

Vstop v Italijo –  POGOJI ZA VSTOP V ITALIJO IZ SLOVENIJE OD 16.5.2021 DALJE:  Ministrstvo za zdravje Italije je 14.5.2021 sprejelo Odlok, ki s 16.5.2021 uvaja nove pogoje vstopa v Italijo, vključno iz držav seznama C, na katerem je tudi Republika Slovenija. Ukinja se obvezna 5 dnevna karantena, ostajajo pa v veljavi naslednji vstopni pogoji:

1. Negativni antigenski ali PCR test na Covid19, ki ni starejši od 48 ur od trenutka odvzema brisa in

2. Registracija na spletni povezavi: https://app.euplf.eu/#/
Med izjeme, ki za vstop v Italijo ne potrebujejo opravljenega negativnega testa na Covid-19 Odlok med drugim uvršča:

 – prevoznike in spremljevalno osebje, vstop zaradi nujnih delovnih obveznosti, ki ne smejo trajati več kot 120 ur, tranzit v 36 urah zosebnim vozilom, obmejni delavci, študenti in šolarji, ki mejo prehajajo dnevno ali najmanj enkrat tedensko zaradi udeležbe pri šolskih oz. študijskih obveznostih.

 Opravljeno cepljenje proti Covid-u ali potrdilo o tem, da je posameznik že prebolel Covid ne izključujeta pogoja negativnega testa za vstop v Italijo.

 POSLOVNO POTOVANJE DALJŠE OD 120 ur

Osebe, ki vstopijo v Italijo zaradi službenega razloga brez testa na Covid-19 in v Italiji zaradi istega razloga ostanejo dlje od 120 ur, morajo izpolniti obrazec oziroma prošnjo po odobritvi vstopa v Italijo brez karantene

 Obrazec se pošlje na: coordinamento.usmafsasn(at)sanita.it

Izpolnjen obrazec oziroma prošnjo je potrebno oddati najmanj 7 dni pred vstopom v Italijo.

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_5411_3_file.pdf

Prošnji morajo biti priloženi tudi naslednji dokumenti v eni datoteki v formatu PDF:
• natančen načrt potovanja (kopija letalske vozovnice ali katerega koli drugega uporabljenega prevoznega sredstva);
• kopijo osebnega dokumenta (potni list ali osebna izkaznica);
• priložiti je potrebno podpisano pisno vabilo zakonitega predstavnika podjetja ali organizatorja poslovnega dogodka, ki v vabilu potrjuje nujno potrebo po izpeljavi dela v Italiji. V primeru službenih potovanj v tujino oseb, ki so zaposlene v Italiji, bodo ob vračanju v Italijo iz tujine upoštevane oziroma odobrene izjeme od karantene tistim, ki bodo morali po vrnitvi v Italijo nadaljevati z delom oziroma njihovo fizično prisotnostjo v podjetju takoj po vrnitvi v Italijo./Vir: Veleposlaništvo R. Slovenije v Rimu/

VSTOP V AVSTRIJO (POSODOBLJENO 19.05.2021)

Od 19.5.2021 je v Avstrijo mogoče vstopiti brez obveznosti nastopa karantene, v kolikor predložite enega od naslednjih potrdil (t.i.3G potrdila):

1. potrdilo o cepljenju
2. potrdilo o prebolelosti COVID-19 ali pa
3. potrdilo o negativnem hitrem (48 ur od odvzema brisa) ali PCR (72 ur od odvzema brisa) testu

in v kolikor je oseba v zadnjih 10-ih dneh bivala v Sloveniji, Avstriji ali kateri drugi državi iz seznama t.i. epidemiološko varnih držav, na katerega je Avstrija uvrstila naslednje države:   

SlovenijaAndora, Avstralija Belgija Bolgarija, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Irska, Islandija, Izrael, Italija, Južna Koreja, Latvija, Lihtenštajn, Luksemburg, Madžarska, Malta, Monako, Nemčija, Nova Zelandija, Norveška, Poljska, Portugalska, Romunija, San Marino, Singapur, Slovaška, Španija, Švica, Vatikan.

Seznam se bo tedensko posodabljal. Vstop iz teh držav v Avstrijo je mogoč za vse vrste potovanj.

Pred vstopom v Avstrijo je še vedno obvezna elektronska registracija – več o tem v nadaljevanju.

DOKAZILA ZA VSTOP V AVSTRIJO – t.i. 3G potrdila  – cepljenje, prebolelost in testiranje

Priznajo se potrdila o cepljenju, prebolelosti ali testiranju, ki so bila izdana v nemškem ali angleškem jeziku ali pa na predvidenem obrazcu Avstrije, ki vsebuje možnost za vse tri vrste dokazil in mora biti potrjen s strani pristojnega zdravnika.

Obrazec v nemškem jeziku, obrazec C

Obrazec v angleškem jeziku, obrazec D

V kolikor oseba ne predloži enega od predvidenih dokazil, lahko v roku 24 ur po vstopu testiranje opravi v Avstriji (HAT ali PCR).

1. Dokazila o cepljenju

Priznajo se:
-dokazilo o cepljenju v obliki zdravniškega potrdila v angleškem ali nemškem jeziku na predvidenem obrazcu Avstrije (glej zgoraj – priloga C ali D) ali
-certifikat o cepljenju (npr. rumena cepilna knjižica), ki je bil izdan v angleškem ali nemškem jeziku.

Avstrija priznava cepljenje z naslednjimi cepivi: BioNtech/Pfizer, AstraZenecca, Johnson&Johnson, Moderna, Sinopharm.

Nadalje se cepljenje prizna ob izpolnitvi enega od pogojev: 
• od 22. dneva po prejemu prvega odmerka cepiva, od katerega ni minilo več kot 3 mesece, ali;
• od prejema drugega odmerka, pri čemer od dneva prejema prvega odmerka cepiva ni minilo več kot 9 mesecev, ali; 
• od 22. dneva po cepljenju s cepivom pri katerem je predvideno cepljenje le z eno dozo, pri čemer od dneva cepljenja ni minilo več kot 9 mesecev, ali;
• od dneva cepljenja, če je bil vsaj 21 dni pred tem izveden pozitiven PCR test ali pa se pred cepljenjem razpolaga z dokazilom o nevtralizirajočih proti-telesih, od dneva cepljenja pa ni minilo več kot 9 mesecev. 

2. Dokazilo o prebolelosti – priznano je:

–  zdravniško ali drugo uradno potrdilo (npr. odločba o nastopu karantene ali izolacije) o prebolelosti v zadnjih šestih mesecih, ki pa mora biti izdano v nemškem ali angleškem jeziku.
– dokazilo o nevtralizacijskih protitelesih, ki ob vstopu v Avstrijo ne sme biti starejše od 3 mesecev.

– dokazilo o cepljenju v obliki zdravniškega potrdila v angleškem ali nemškem jeziku na predvidenem obrazcu Avstrije (glej zgoraj – priloga C ali D).

3. Dokazilo o opravljenem COVID-19 testu –  priznano je:

–  dokazilo o opravljenem negativnem HAT, ki ne sme biti starejše od 48 ur od odvzema brisa ali
–  dokazilo o opravljenem negativnem PCR testu, ki ne sme biti starejše od 72 ur od odvzema brisa

Dokazilo o opravljenem testu mora biti izdano v angleškem ali nemškem jeziku ali pa na za to predvidenem obrazcu Avstrije (C ali D – glej zgoraj).

Avstrija priznava izvide testov, ki so bili izdani v drugih državah, v kolikor so le-ti izdani v angleškem ali nemškem jeziku. Izvid testa mora vsebovati naslednje podatke: ime in priimek testirane osebe, rojstni datum, datum in uro odvzema brisa, izvid testa ter podpis in štampiljko s strani institucije, ki je opravila test oz. QR kodo.

V kolikor je test narejen v Avstriji, zgornje dokazilo ni potrebno in se upošteva potrdilo o opravljenem testu, ki pa mora vsebovati naslednje podatke: ime in priimek testirane osebe, datum rojstva, datum in čas odvzema brisa, rezultat testa in podpis osebe, ki je izvedla test ter štampiljke institucije ali QR kodo.

Otroci in mladostniki

• Otroci do dopolnjenega 10. leta starosti: testiranje ni potrebno, sicer pa za njih veljajo enaka pravila vstopa, kot za odrasle, ki jih spremljajo (v kolikor starš nastopi karanteno, jo mora tudi otrok).

• Mladoletniki od dopolnjenega 10. do dopolnjenega 18. leta starosti, ki nimajo potrdila o prebolelosti/cepljenosti, in potujejo v spremstvu odraslih, ki potrdilo o prebolelosti/cepljenosti imajo, morajo predložiti potrdilo o testiranju. V kolikor ga ne morejo predložiti, se morajo nemudoma oz. najkasneje v 24-ih urah po vstopu testirati s hitrim antigenskim ali PCR testom.

Elektronska registracija (Pre-Travel –Clearance Registration)

Pred vstopom v Avstrijo se je potrebno obvezno elektronsko registrirati. Registracija je mogoča preko spletne strani: https://entry.ptc.gv.at/en.html (v nemškem ali angleškem jeziku).

Po registraciji, oseba prejme potrditveni e-mail, ki ga predloži na mejnem prehodu in na podlagi katerega lahko mejni organi preko QR kode preverijo vnešene podatke.

V kolikor spletna registracija ni mogoča, je izpolnjeni obrazec možno predloži v fizični obliki v nemškem ali angleškem jeziku.

Obrazec za fizično registracijo v nemškem jeziku

Obrazec za fizično registracijo v angleškem jeziku

Registracija je obvezna tudi za otroke.

Registracija je mogoča največ 72 ur pred vstopom. Tisti, ki redno vstopajo v Avstrijo morajo registracijo obnoviti na 28 dni. Podatki registracije bodo po preteku 28 dni po vstopu v Avstrijo zbrisani.

Predhodna registracija ni potrebna v primeru:
• nepredvidljivih, neodložljivih ali posebnih dogodkov v družinskem krogu (bolezen,nesreča, pogreb, idr.);
• zagotavljanja tovornega in/ali potniškega prometa;
• nujne oskrbe živali ali v primeru zagotavljanja potrebnih ukrepov v poljedelstvu in gozdarstvu ter  za komercialne prevoze praznih vozil in letal;
• potnikov v tranzitu brez postankov;
• osebe v interventnih vozilih in vozilih javnih služb.

Vsi podatki registracije bodo po preteku 28 dni po vstopu v Avstrijo zbrisani.

Redno prehajanje meje – delovni migranti / šolarji, dijaki in študenti / osebe, ki obiskujejo družinske člane 

Pogoji za vstop v Avstrijo iz epidemiološko varnih držav (tudi Slovenije):
• obvezna je predhodna registracija, ki jo je potrebno obnoviti na 28 dni (glej zgoraj)
• vstop je omogočen s potrdili o cepljenju, prebolelosti ali z negativnim hitrim antigenskim ali PCR testom, ki ni starejši od 7 dni od odvzema brisa
• v kolikor oseba pri vstopu ne predloži ustreznega potrdila, mora nemudoma po vstopu v Avstrijo oz. najkasneje v roku 24 ur po vstopu opraviti PCR ali hitri antigenski test.  

Tranzit – Tranzit čez ozemlje Avstrije je dovoljen brez vmesnih postankov (razen iz nujnih razlogov). Pri tem je potrebno verodostojno izkazati, da bo zagotovljen izhod iz Avstrije oz. da bo oseba lahko vstopila v sosednjo državo. Elektronska registracija v tem primeru ni potrebna.

V kolikor slovenski državljan pristane na letališču v Avstriji in nadaljuje pot do Slovenije takoj po pristanku (organiziran prevoz, vlak, rent-a-car, ipd.) karantena ni obvezna, saj se oseba nahaja v tranzitu v domovino. Potnikom svetujemo, da se o konkretnem letu dodatno pozanimajo pri letalski družbi.

Kot tranzit se šteje tudi prevoz na/iz letališča. Oseba, ki izvaja prevoz mora predložiti ustrezna dokazila (letalsko in boarding karto osebe, ki bo priletela na letališče oz. odletela iz letališča in kopijo osebnega dokumenta te osebe).

Enako velja tudi za prevoz iz/do železniških postaj oz. za potovanje z vlakom.

Aktualne informacije letališča Dunaj: https://www.viennaairport.com/aktuelles
Aktualne informacije letališče avstrijskih železnic: https://www.oebb.at/de/neuigkeiten/einschraenkungen-im-bahnverkehr

 Opozarjamo, da je na mejnih prehodih pri vstopu v Avstrijo, tako kot pred uvedbo ukrepov zaradi COVID-19, po potrebi potrebno predložiti veljaven potni list ali osebno izkaznico.

Na spletni strani Ministrstva za socialne zadeve, zdravje, nego in varstvo potrošnikov lahko najdete odgovore na najbolj pogosta vprašanja (v nemškem jeziku):
https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus—Haeufig-gestellte-Fragen/FAQ–Reisen-und-Tourismus.html

Več informacij o vstopu v Avstrijo: https://www.bmk.gv.at/service/corona/einreisebestimmungen.html / Vir: Veleposlaništvo R. Slovenije na Dunaju/

Aktualne informacije glede prehajanja slovensko–hrvaške meje

Potniki, ki potujejo na Hrvaško iz Slovenije – Ažurne informacije o pogojih za vstop v Republiko Hrvaško v skladu z začasnimi omejitvami, ki veljajo zaradi nadzora širjenja bolezni COVID-19, se nahajajo na spletni strani hrvaškega Ministrstva za notranje zadeve, https://mup.gov.hr/uzg-covid/hrvatski/286211.

Ob vstopu na Hrvaško iz Slovenije je potrebno predložiti:

 PCR negativni test na SARS-CoV-2 ali hitri antigenski test – HAG, pri čemer mora biti test HAG s Skupnega seznama hitrih antigenskih testov, ki so ga države članice Evropske unije vzajemno priznale in ga objavila Evropska komisija (seznam na https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/preparedness_response/docs/covid-19_rat_common-list_en.pdf). (Opomba: hrvaški mejni organi priznavajo tudi SARS-COV-2 ANTIGEN TEST KIT kitajskega proizvajalca SHENZEN ULTRA – DIAGNOSTIC BIOTEC Co.).

Na izvidu HAG testa morata biti vidna proizvajalec testa in/ali tržno ime testa, prav tako mora biti podpisan oz. potrjen s strani zdravnika. V nasprotnem primeru test ne bo sprejet kot verodostojen za vstop v Republiko Hrvaško.
Rezultati prej omenjenih testov ne smejo biti starejši od 48 ur (šteto od časa odvzema brisa do prihoda na mejni prehod).
ALI
– potrdilo o cepljenju za osebe, ki so pred več kot 14 dnevi prejele drugi odmerek cepiva COVID-19  (enako velja v primeru cepiva prejetega v enkratnem odmerku, npr. Johnson&Johnson).
ALI
– potrdilo o pozitivnem PCR ali HAG testu, ki potrjuje, da je lastnik prebolel okužbo z virusom SARS-CoV-2 (test je bil opravljen pred največ 180 dnevi, a je starejši od 11 dni od datuma prihoda na mejni prehod) ali zdravniško potrdilo o preboleli bolezni,
ALI
opravljeno PCR ali HAG testiranje na SARS-CoV-2 takoj po prihodu v Republiko Hrvaško (na lastne stroške) ob obveznosti samoizolacije do prejema izvida testa. V primeru nezmožnosti testiranja se določi mera samoizolacije za obdobje desetih dni.

Prav tako lahko mejo prehaja brez negativnega testa in samoizolacije oseba, ki je prebolela COVID-19 (in ima zdravniško potrdilo ali pozitiven PCR oz. HAG test) in je bila po okrevanju cepljena z vsaj enim odmerkom cepiva (velja do obdobja šestih mesecev po cepljenju).

IZJEME od zgornjih obveznosti so:

– delavci ali samozaposlene osebe, ki opravljajo ključne naloge, vključno z zdravstvenimi delavci, obmejnimi in napotenimi delavci ter sezonskimi delavci, kot je določeno v Smernicah o prostem gibanju delavcev med pandemijo COVID-19, pod pogojem, da ne ostanejo v Republiki Hrvaški oz. zunaj Republike Hrvaške več kot 12 ur;
– učenci, študenti in pripravniki, ki dnevno potujejo v tujino;
– pomorščaki in delavci v transportnem sektorju ali ponudniki prevoznih storitev, vključno z vozniki tovornjakov, ki prevažajo blago za uporabo na ozemlju države in tisti, ki so samo v tranzitu;
– diplomati, osebje mednarodnih organizacij in osebe, ki prihajajo na vabilo mednarodnih organizacij in katerih fizična prisotnost je potrebna za delovanje teh organizacij, vojaško osebje in policisti ter osebje humanitarne in civilne zaščite pri opravljanju njihovih nalog;
– osebe, ki potujejo zaradi nujnih družinskih ali poslovnih razlogov, vključno z novinarji pri opravljanju svojih nalog;
– potniki v tranzitu z obvezo, da zapustijo Republiko Hrvaško v 12 urah po vstopu;
– bolniki, ki potujejo zaradi neodložljivih zdravstvenih razlogov.

Prav tako veljajo kot izjema (brez testa in samoizolacije) OTROCI, mlajši od 12 let, ki potujejo s staršem/skrbnikom, če le-ti izpolnjujejo pogoje za vstop.

Za potnike iz JAR, Brazilije, Zanzibarja, Indije velja poseben režim

Potniki iz držav, ki so uvrščene na seznam držav Hrvaškega inštituta za javno zdravje, za katere veljajo posebni epidemiološki ukrepi (seznam na https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Popis-dr%C5%BEava-za-koje-se-pri-dolasku-u-Republiku-Hrvatsku-primjenjuju-posebne-epidemiolo%C5%A1ke-mjere-prilikom-prelaska-granice.pdf), morajo ob vstopu na Hrvaško predložiti negativni izvid PCR testa, ki ni starejši od 48 ur, in jim je obenem odrejen ukrep obvezne samoizolacije na Hrvaškem za 14 dni. Trajanje samoizolacije se lahko skrajša, če oseba najpozneje sedmi dan samoizolacije na lastne stroške opravi PCR testiranje na SARS-CoV-2 in je rezultat negativen.

!!!! DODATNE INFORMACIJE !!!
V primeru nejasnosti ali želje po podrobnejših informacijah oz. potrebni dokumentaciji lahko pristojne hrvaške organe kontaktirate prek spletnega obrazca na strani https://mup.gov.hr/uzg-covid/hrvatski/286211  ali povprašate za informacije neposredno na mejnem prehodu, kjer nameravate prečkati mejo (seznam hrvaških mejnih prehodov s kontakti, https://mup.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Tel.imenik%20GP-converted.pdf). Tolmačenje izjem je v pristojnosti hrvaške mejne policije.

Potniki, ki potujejo oz. se vračajo v Slovenijo

Ažurne informacije glede pogojev vstopa v Slovenijo se nahajajo na vladni spletni strani glede koronavirusa, razdelek Prehajanje državne meje s Hrvaško: https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/prehajanje-meja/. Vir: Veleposlaništvo R. Slovenije na Zagreb/

VSTOP NA OZEMLJE MADŽARSKE, 20. MAJ 2021

Slovenski državljani, ki lahko vstopijo na Madžarsko brez PCR ali hitrega testa in brez vloge:

– od 1. maja 2021 dalje: vse osebe, ki so bile cepljenje in lahko predložijo potrdilo o cepljenju s prvim odmerkom cepiva Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Janssen. Od 1. maja 2021 namreč velja dogovor med Slovenijo in Madžarsko o vzajemnem priznavanju potrdil o cepljenju proti covidu-19, ki so izdana v Sloveniji oziroma na Madžarskem. To pomeni, da se potrdilom o cepljenju, izdanih v eni državi, prizna enake pravne učinke, kot bi bila izdana v drugi državi, skladno z notranje pravno ureditvijo posamezne države. Test v tem primeru ni potreben.

– osebe, ki lahko predložijo verodostojna dokazila, da so v zadnjih 6 mesecih prebolele COVID-19, predstavniki uradnih delegacij in imetniki diplomatskih potnih listov. Tudi v teh primerih test ni potreben;

– poslovni potniki lahko vstopijo na Madžarsko s potrdilom oz. vabilom madžarskega poslovnega partnerja;

– dnevni migranti iz sosednjih držav na Madžarsko lahko vstopijo pod pogojem, da državo nato zapustijo v največ 24-ih urah in se gibljejo v največ 30-kilometrskem pasu od meje.

Za slovenske državljane, ki niso bili cepljeni ali ki niso preboleli Covid-19 v zadnjih 6-ih mesecih vstop na Madžarsko praviloma ni dovoljen, razen v primeru predhodne pisne odobritve s strani madžarske policije. Le-ta lahko odobri izjemo na podlagi posebne elektronske vloge, ki jo posameznik odda preko njihove spletne strani v angleškem jeziku: http://www.police.hu/en/content/equity-request-to-enter-hungary

Razlogi, zaradi katerih je mogoče uveljaviti izjemo od splošne prepovedi vstopa tujih državljanov na Madžarsko, so naslednji:

(1) sodelovanje v sodnih postopkih pred madžarskimi sodišči na podlagi uradnega vabila sodišča oziroma drugega pristojnega organa; (2) poslovni obisk oz. opravljanje dejavnosti, ki se izvaja na podlagi vabila madžarskega poslovnega partnerja; (3) zdravljenje na Madžarskem na podlagi potrdila zdravstvene inštitucije, kjer bo zdravljenje potekalo; (4) opravljanje študijskih obveznosti na podlagi potrdila izobraževalne ustanove; (5) izvajanje storitev v potniškem prometu na podlagi potrdila delodajalca; (6) udeležba na pomembnih družinskih dogodkih (poroka, krst, pogreb); (7) skrb za ožjega družinskega člana; (8) udeležba na uradnih športnih, kulturnih ali verskih dogodkih mednarodnega pomena ter drugi utemeljeni razlogi.

Obiskovalci koncertov in športnih prireditev (če niso bili cepljeni ali če niso preboleli Covida-19 v zadnjih 6-mesecih): iz tujine se le-teh lahko udeležijo ob predložitvi vstopnice in negativnega izvida PCR testa, ki ni starejši od 48 ur (test lahko opravijo v kateri koli schengenski državi).

Obveščamo, da se tudi v primeru odobritve izjeme od splošne prepovedi vstopa na Madžarsko tujemu državljanu lahko zgodi, da je le-ta lahko podvržen zdravniškemu pregledu (npr. merjenje temperature). V primeru suma na okužbo tuji državljan ne bo smel vstopiti na Madžarsko, pri čemer je, tudi v primeru, da sum na okužbo ne obstaja, možno, da se mu odredi 10-dnevno uradno ali domačo karanteno.

V primeru odrejene karantene ima tuji državljan možnost predlagati izvedbo dveh PCR testiranj v petih dneh z vsaj 48 urnim razmikom. V primeru dveh negativnih testov se karantena lahko prekine.

Povezave do javno objavljenih aktov:

Uradni list Madžarske (Vladna uredba o omejitvah pri prehajanju meje) : https://njt.hu/jogszabaly/2020-408-20-22

Uradni list Madžarske (o vzajemnem priznavanju potrdil o cepljenju): https://njt.hu/jogszabaly/2021-7-20-6Q

Informiramo še, da so aktualne informacije v zvezi s koronavirusom na Madžarskem dostopne na spletni strani: https://koronavirus.gov.hu/. Vir: Veleposlaništvo R. Slovenije v Budimpešti/

Ne glede na objave po podatkih slovenskih veleposlaništev v Italiji, Avstriji, Hrvaški in Madžarski priporočamo, da pred odhodom preverite pogoje prečkanje meje naših sosed, da preveri stanje, oz. morebitne spremembe na portalu slovenske vlade, in sicer, na tej AKTIVNI POVEZAVI /Zbral:LN/Foto: arhiv LN

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s