Vredno je vedeti! – Kakšna je bilanca prevzema in oddaje električne energije v Sloveniji

Ljubljana, 5. september 2022 – Direktorat za energijo na Ministrstvu za infrastrukturo je objavil podatke bilance prevzema in oddaje električne energije v prenosnem in distribucijskem sistemu v Sloveniji za leto 2021.

Kakšna je bilanca prevzema in oddaje električne energije v prenosnem in distribucijskem sistemu prevzema in oddaje električne energije v Sloveniji je v teh časi vredno vedet.

Zato povzemamo objavo Direktorata za energijo Ministrstva za infrastrukturo, ki je že pred že pred časom objavil podatke bilance prevzema in oddaje električne energije v prenosnem in distribucijskem sistemu v Sloveniji za leto 2021, a so v teh neopredeljivih časih še vedno zelo aktualni.

Domača proizvodnja je v slovenski elektroenergetski sistem prispevala 11.738 GWh električne energije. Odjem končnih odjemalcev je znašal 14.142 GWh, kar je 3 % več kot leta 2020. V Sloveniji smo v letu 2021 z domačo proizvodnjo pokrili 83 % porabe električne energije končnih odjemalcev.

V obdobju januar – december 2021 je znašal skupni prevzem električne energije 22.831GWh, od tega prevzem od proizvodnje v Sloveniji 14.4444 GWh oz. 63 % in prevzem iz tujine (uvoz) 8.387 GWh oz. 37 % vse prevzete električne energije. Prevzem od proizvodnje električne energije v Sloveniji sestavlja prevzem od proizvodnje na prenosnem sistemu, ki je znašal 13.344 GWh oz. 58 % skupaj prevzete električne energije, in prevzem od proizvodnje na distribucijskem sistemu v višini 1.100 GWh oz. 5 % skupaj prevzete električne energije. Domača proizvodnja (z upoštevanjem slovenskega 50 % deleža proizvodnje iz JE Krško), je v slovenski elektroenergetski sistem v letu 2021 prispevala 11.738 GWh električne energije, kar je 8 % manj kot v letu 2020. Prevzem električne energije iz tujine, ki je v največji meri zagotovljen preko prenosnega omrežja, je bil v letu 2021 za 18 % višji kot leto prej.

V letu 2021 je celotna proizvodnja električne energije iz NE Krško znašala 5.411 GWh in je bila predvsem zaradi rednega remonta za 629 GWh (-10 %) nižja kot v letu 2020.

Proizvodnja iz hidroelektrarn na prenosnem sistemu je v letu 2021 znašala 4.504 GWh in je bila za 5 % nižja kot leto prej. Termoelektrarne na prenosnem sistemu so v letu 2021 proizvedle skupaj 3.429 GWh električne energije, kar je 11 % manj kot v letu 2020.

Elektrarne na distribucijskem sistemu so v letu 2021 skupaj proizvedle 1.100 GWh električne energije, kar je 1 % več kot leto prej. Od tega je bilo evidentirano 37 % skupne proizvodnje električne energije iz hidroelektrarn, 28 % iz SPTE naprav, 21 % iz sončnih elektrarn, 7 % iz elektrarn na bioplin, 5 % iz elektrarn na biomaso, 1 % iz vetrnih elektrarn in 1 % iz baterijskih hranilnikov.

Neto odjem električne energije v Sloveniji je v letu 2021 znašal 13.297 GWh oz. 58,3 % in oddaja v tujino (izvoz) 8.689 GWh oz. 38 % celotnega bruto odjema. Poraba električne energije odjemalcev, priključenih na distribucijski sistem, je znašala 11.467 GWh oz. 50,2 %, zaprtih distribucijskih sistemov (ZDS) 1.342 GWh oz. 5,9 %, neposrednih odjemalcev na prenosnem sistemu 103 GWh oz. 0,5 % ter poraba ČHE Avče 384 GWh oz. 1,7 % bruto odjema električne energije. Izgube na prenosnem in distribucijskem sistemu so v letu 2021 znašale 837 GWh, kar predstavlja 3,7 % bruto odjema električne energije.

Poraba električne energije se je v letu 2021 v primerjavi z letom 2020 povečala pri odjemalcih na distribucijskem sistemu za 4 %, poraba ZDS je bila nižja za 6 %, neposrednih odjemalcev pa višja za 12 %. V letu 2021 je evidentiran za 5 % manjši izvoz električne energije kot v letu 2020. Za pokritje vseh potreb končnih porabnikov v Sloveniji (z vključenimi izgubami) je v letu 2021 znašala statistična pokritost porabe z domačo proizvodnjo električne energije v višini 83 %. Izgube električne energije na prenosnem in distribucijskem sistemu so bile v letu 2021 v primerjavi z letom 2020 manjše za 1 %.

Podrobnejši prikazi bilance električne energije na prenosnem in distribucijskem omrežju v Sloveniji (zbirni letni in mesečni prikazi) so javno objavljeni v spodnjih časovnih vrstah:

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s