Objavljen je razpis za štipendije za deficitarne poklice za šolsko leto 2023/2024

Ljubljana, 20. januar 2023 – Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije sporoča, da je v četrtek, 19. januarja 2023, na svoji spletni strani objavil javni razpis za pridobitev štipendije za deficitarne poklice za šolsko leto 2023/2024 v vrednosti 3.675.000,00 evrov. Vlogo bo možno oddati od 19. 6. 2023 do 22. 9. 2023.

Štipendije so namenjene spodbujanju mladih za vpis v izobraževalne programe za poklice, za katere na trgu dela primanjkuje kadra.

Seznam nabora poklicev, ki veljajo za deficitarne, se spreminja. Pri pripravi vsakoletnega javnega razpisa sklad sodeluje z MDDSZ, MIZŠ, Centrom za poklicno izobraževanje in Zavodom za zaposlovanje Republike Slovenije in skupaj z njimi pripravi nabor deficitarnih poklicev (izhajajoč iz Politike štipendiranja 2020–2024), za katere je v tistem obdobju zaznati razkorak med trenutnim in prihodnjim številom razpoložljivih kadrov in predvideno ponudbo delovnih mest. Tako letos med deficitarnimi poklici, za katere bo mogoče pridobiti štipendijo, ni več triletnih programov mehatronik operater in elektrikar. V zadnjih letih je bilo za omenjena programa podeljenih največ štipendij, vpis se je popravil in je trenutno zadosten.

Vlogo za štipendijo za deficitarne poklice bodo bodoči dijaki lahko oddali od 19. 6. 2023 do vključno 22. 9. 2023. Tudi letos je cilj dodeliti štipendijo 1000 štipendistom, mesečna višina štipendije pa znaša 107,42 evrov in se spreminja na podlagi usklajevanja na način in v roku, ki velja za transferje, v skladu z zakonom, ki ureja usklajevanje transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji.

Štipendijo za deficitarne poklice bodo v šolskem letu 2023/2024 lahko pridobili dijaki, ki bodo prvič vpisani v 1. letnik enega izmed v nadaljevanju navedenih izobraževalnih programov :

1.kamnosek12.izdelovalec/izdelovalka kovinskih konstrukcij
2.inštalater/inštalaterka strojnih inštalacij13.zidar/zidarka
3.oblikovalec kovin orodjar/orodjarka14.tesar/tesarka
4.steklar/steklarka15.klepar-krovec/kleparka-krovka
5.tehnik/tehnica steklarstva16.izvajalec/izvajalka suhomontažne gradnje
6.avtokaroserist/avtokaroseristka17.slikopleskar-črkoslikar/slikopleskarka-črkoslikarka
7.pek/pekarka18.pečar-polagalec keramičnih oblog/pečarka-polagalka keramičnih oblog
8.slaščičar/slaščičarka19.gozdar/gozdarka
9.mesar/mesarka20.dimnikar/dimnikarka
10.tapetnik/tapetničarka21.gastronom hotelir/gastronomka hotelirka
11.mizar/mizarka  

Dvojezični izobraževalni programi:

22.ekonomski tehnik/ekonomska tehnica (IS), ki se izvaja v italijanskem jeziku (PTI)
23.avtoserviser/avtoserviserka (IS), ki se izvaja v italijanskem jeziku
24.predšolska vzgoja (IS), ki se izvaja v italijanskem jeziku
25.mehatronik operater/operaterka (DV), ki se izvaja v madžarskem jeziku
26.strojni tehnik/strojna tehnica (DV), ki se izvaja v madžarskem jeziku
27.kemijski tehnik/kemijska tehnica (DV), ki se izvaja v madžarskem jeziku
28.ekonomski tehnik/ekonomska tehnica (IS), ki se izvaja v madžarskem jeziku (PTI)

Druge pomembne informacije glede štipendije za deficitarne poklice:

  • prejemanje štipendije za deficitarne poklice ne vpliva na višino otroškega dodatka in na višino plačila dohodnine;
  • dijak lahko istočasno prejema državno štipendijo ali Zoisovo štipendijo in štipendijo za deficitarne poklice, ne more pa hkrati prejemati kadrovske štipendije;
  • v primeru, da dijak ponavlja isti letnik za katerega je prejemal štipendijo oz. ne izpolnjuje pogojev za napredovanje v višji letnik istega izobraževalnega programa, lahko štipendijsko razmerje miruje, vendar ne več kot eno leto.

Več informacij o razpisu in štipendijah za deficitarne poklice najdete na spletni strani sklada: https://www.srips-rs.si/vsi-razpisi/razpis/javni-razpis-za-dodelitev-stipendij-za-deficitarne-poklice-za-solsko-leto-20232024-337-jr.

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s