V Sloveniji storitve pri proizvajalcih lani dražje za 8,2 %

Ljubljana, 19. februar 2023 – V letni primerjavi so bile cene storitev v Slovenji višje v vseh opazovanih področjih dejavnosti. Najizraziteje so se zvišale v gostinstvu ter v prometu in skladiščenju. V četrtletni primerjavi so cene storitev zrasle za 0,5 %.

V 2022 večje podražitve storitev kot leto prej

Storitve pri proizvajalcih so se v enem letu podražile za 8,2 % (v letu 2021 za 4,1 %). Najizraziteje so zrasle cene storitev v gostinstvu (za 14,7 %), sledila je dejavnost promet in skladiščenje (za 11,8 %). Cene storitev v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih so bile višje za 8,9 %, v poslovanju z nepremičninami za 6,9 %, v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih za 4,9 %, v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih pa za 3,9 %.

V zadnjem četrtletju cene nekoliko višje

V primerjavi s 3. četrtletjem 2022 so se cene storitev pri proizvajalcih zvišale za 0,5 %. Po posameznih področjih dejavnosti so se najbolj dvignile v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih (za 1,9 %), sledili so informacijske in komunikacijske dejavnosti (za 1,3 %), poslovanje z nepremičninami (za 0,4 %) ter promet in skladiščenje (za 0,1 %). Znižale pa so se v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (za 1,7 %) in v gostinstvu (za 0,9 %)./LN/Vir: SURS/

Indeksi cen storitev pri proizvajalcih po dejavnostih, Slovenija

X–XII 22
VII–IX 22
X–XII 22
X–XII 21
I–XII 22
I–XII 21
X–XII 22
Ø 15  
Skupaj100,5108,2107,2122,12
H Promet in skladiščenje100,1111,8111,0121,44
49 Kopenski promet; cevovodni transport100,6115,4112,5120,86
50 Vodni promet70,876,0118,8240,70
51 Zračni promet98,1119,0119,2117,82
52 Skladiščenje in spremljajoče prometne dejavnosti101,0107,9108,2117,97
53 Poštna in kurirska dejavnost99,3110,1109,2144,89
I Gostinstvo99,1114,7111,3135,23
55 Gostinske nastanitvene dejavnosti90,2108,4106,1137,33
56 Dejavnost strežbe jedi in pijač104,1118,1114,4133,49
J Informacijske in komunikacijske dejavnosti101,3104,9103,6107,46
58 Založništvo101,1108,5105,8116,56
59 Dejavnosti v zvezi s filmi, video- in zvočnimi zapisi115,9107,4110,4119,04
60 Radijska in televizijska dejavnost97,596,897,698,12
61 Telekomunikacijske dejavnosti100,8104,7102,3129,29
62 Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti100,0105,1103,8109,16
63 Druge informacijske dejavnosti101,0102,9101,293,19
L Poslovanje z nepremičninami100,4106,9108,0117,19
68 Poslovanje z nepremičninami100,4106,9108,0117,19
M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti1)101,9103,9103,3116,69
69 Pravne in računovodske dejavnosti100,5103,7103,1119,95
70.2 Podjetniško in poslovno svetovanje105,6103,6104,0116,99
71 Arhitekturno in tehnično projektiranje; tehnično preizkušanje in analiziranje100,1105,2104,7121,83
73 Oglaševanje in raziskovanje trga101,7101,299,5102,87
74 Druge strokovne in tehnične dejavnosti101,8104,0103,3101,40
N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti98,3108,9108,0114,42
77 Dajanje v najem in zakup79,3110,5115,3111,90
78 Zaposlovalne dejavnosti102,799,599,9139,40
79 Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezane dejavnosti98,5117,0116,3121,08
80 Varovanje in poizvedovalne dejavnost100,1108,8106,4140,11
81 Dejavnost oskrbe stavb in okolice104,2112,7109,7134,22
82 Pisarniške in spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti103,5112,2107,5116,60

1) Zajete so storitvene dejavnosti, zahtevane v Uredbi (EU) 2019/2152 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o evropski poslovni statistiki in razveljavitvi desetih pravnih aktov na področju poslovne statistike.

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s