Skupina SKB je lani dosegla 61,1 milijona evrov čistega dobička in največ v zgodovini skupine

Ljubljana, 14. marec 2023 – Skupina SKB je v letu 2022 dosegla pomembne mejnike v svojem poslovanju in dosegla odličen poslovni rezultat. Bilančna vsota skupine je presegla 4,4 milijarde EUR, kar pomeni 8,7 % tržni delež banke merjen z bilančno vsoto. Pri posojilih je povečala tržni delež na 10,8 % in pri depozitih na 9,2 %. Poslovno leto 2022 je skupina SKB zaključila s čistim dobičkom v višini 61,1 milijon EUR, kar je 15,1 milijonov EUR več kot v letu pred tem in največ v zgodovini skupine SKB. Ustvarjen čisti dobiček zagotavlja 14 % donos na kapital, kar je 312 bazičnih točk več, v primerjavi z letom 2021.

Dosežen donos na kapital uvršča skupino SKB med najbolj donosne banke v Sloveniji. Na oblikovanje poslovnega rezultata je v veliki meri vplivalo sproščanje oslabitev in rezervacij in povečanje čistih bančnih prihodkov za 7,7 %. Hkrati je skupina ohranila pozicijo ene najbolj stroškovno učinkovitih bank v slovenskem bančnem sistemu.

Skupina SKB je v letu 2022 ustvarila 131,4 milijone EUR čistih bančnih prihodkov, kar je 9,4 milijone EUR več kot v preteklem letu (7,7 %). K rasti so največ doprinesli čisti obrestni prihodki. Rast posojil, zlasti posojila podjetjem in stanovanjska posojila, so predstavljali ključni element rasti čistih obresti. Obrestna marža se je v letu 2022, zaradi rast referenčnih obrestnih mer v drugi polovici leta, povečala za 8 bazičnih točk na 2,13 %. Na rast prihodkov od storitev skupine SKB je ugodno vplival povečan obseg bančnih poslov, še zlasti iz naslova plačilnega prometa in kartičnega poslovanja. V primerjavi s povprečjem bank v Sloveniji, SKB banka še vedno ohranja višjo obrestno in storitveno maržo.

Operativni stroški skupine SKB so se v letu 2022 povečali za 5,3 milijone EUR (8 %). K višjim operativnim stroškom so največ prispevali višji stroški dela, zaradi uskladitve plač z inflacijo v skladu s kolektivno pogodbo, višji stroški energije in stroški informacijske tehnologije. Operativne stroške vsako leto še dodatno obremenjujejo znatno povečani stroški regulatorjev.

Stroškovna učinkovitost, merjena kot razmerje med stroški in ustvarjenimi prihodki je v letu 2022 znašala 54,6 %. SKB banka v primerjavi s povprečjem slovenskih bank še naprej ostaja stroškovno učinkovitejša.

Tudi v letu 2022 je obseg oslabitev in rezervacij postavka, ki je pomembno vplivala na rezultat skupine SKB. Ugodna gospodarska gibanja in sprememba metodologije za izračun pričakovanih kreditnih izgub so vplivali na sproščanje oslabitev in rezervacij.

Delež slabih naložb skupine SKB je v letu 2022 znašal 1,4 % in se je znižal za 52 bazičnih točk.

Pokritost slabih naložb z rezervacijami ostaja na zelo visokem nivoju. Tudi kvaliteta portfelja skupine SKB je še naprej dobra.

Kapital skupine SKB izpolnjuje vse predpisane regulatorne zahteve in zagotavlja kvaliteten temelj za stabilno poslovanje

skupine. Količnik kapitalske ustreznosti je v letu 2022 znašal 16,9 %, količnik MREL pa 22,8 %.

O POSLOVANJU SKUPINE OTP – Na oblikovanje poslovnega rezultata skupine OTP so v letu 2022 v veliki meri vplivali vojna med Rusijo in Ukrajino, položaj madžarskega gospodarstva in s tem povezani ukrepi vlade in centralne banke. Konsolidirani dobiček skupine OTP je v letu 2022 znašal 887 milijonov EUR, prilagojeni konsolidirani dobiček pa je znašal 1.514 milijonov EUR (+9 % na letni ravni). Donos na kapital na osnovi prilagojenega dobička je znašal 18,8 % in je bil za 0,3 odstotne točke višji kot v letu 2021./Vir: SKB/

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s