Več umrlih kot rojenih, več priseljenih kot odseljenih

Ljubljana, 26. april 2023 – Po začasnih podatkih za zadnje lansko četrtletje je bil naravni prirast negativen (−1.686), selitveni prirast pa pozitiven (8.111).

Tako živorojenih kot umrlih manj

Med oktobrom in decembrom 2022 se je rodilo 4.207 otrok, umrlo je 5.893 prebivalcev. Števili rojenih in umrlih sta bili nižji kot v istem obdobju leto prej; prvih za 448 (10 %), drugih pa za 828 (12 %). Vrednost naravnega prirasta na 1.000 prebivalcev se je v enem letu spremenila z −3,9 na −3,2.

Porok več, razvez manj

 V zadnjih treh mesecih prejšnjega leta je zakonsko zvezo sklenilo 999 parov ali 212 (27 %) več kot v istem obdobju 2021, razvezalo pa se je 564 parov ali 14 (2 %) manj. 

Notranjih selitev več

Registriranih je bilo 38.642 notranjih selitev ali za 38 % več kot v istem četrtletju 2021.

Veliko število notranjih selitev v zadnjem lanskem četrtletju je bilo v veliki meri povezano z ukrepi za zajezitev širjenja bolezni covid-19 v 2020. Ob prepovedi gibanja med občinami konec oktobra tega leta se je namreč precej prebivalcev odločilo za prijavo začasnega prebivališča v drugi občini. Veljavnost prijave tega prebivališča je potekla dve leti pozneje, torej v zadnjem četrtletju 2022, kar statistično šteje kot selitev v občino stalnega prebivališča.

Selitveni prirast državljanov Slovenije negativen, med priseljene vključeni begunci iz Ukrajine

V Slovenijo se je v opazovanem četrtletju priselilo 13.481 prebivalcev. To je bilo več kot dvakrat toliko kot v istem obdobju 2021.

Veliko povečanje števila priseljenih je v precejšnji meri povezano tudi s podaljšanjem veljavnosti ukrepa začasne zaščite za razseljene osebe iz Ukrajine do 4. marca 2024. S tem so osebe s priznano začasno zaščito in prijavljenim prebivališčem v Sloveniji izpolnile pogoj najmanj enoletnega namena prebivanja v Sloveniji in se s tem uvrstile med prebivalce Slovenije. Po tem kriteriju se je med priseljene v Slovenijo v 4. četrtletju 2022 uvrstilo skoraj 6.000 državljanov Ukrajine, ki so v Slovenijo prispeli od začetka vojne.

Odselilo se je 5.370 prebivalcev ali za 9 % manj kot v istem obdobju 2021. Število odseljenih državljanov Slovenije (1.349) je bilo nižje od števila odseljenih tujih državljanov (4.021).

Selitveni prirast tujih državljanov je bil pozitiven (za 8.799), selitveni prirast državljanov Slovenije pa negativen; iz države se je namreč odselilo 688 državljanov Slovenije več, kot se jih je vanjo priselilo./LN/Vir: SURS/

Demografski dogodki, Slovenija

Č4 2021Č4 20221)
številona 1.000
prebivalcev2)
številona 1.000
prebivalcev2)
Živorojeni4.6558,84.2077,9
Umrli6.72112,65.89311,1
Naravni prirast–2.066–3,9–1.686–3,2
Priseljeni iz tujine6.41012,113.48125,3
Odseljeni v tujino5.87211,15.37010,1
Selitveni prirast5381,08.11115,2
Skupni prirast–1.528–2,96.42512,1
Sklenjene zakonske zveze7871,59991,9
Razvezane zakonske zveze5781,15641,1
Notranje selitve28.09252,938.64272,5

1) Podatki so začasni.

2) Vrednosti so izračunane iz absolutnih podatkov in zaradi zaokroževanja niso vedno enake seštevku/razliki posameznih kazalnikov.

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s