Šarčeva ekipa ena od šibkejših od osamosvojitve Slovenije

Marjan Šarec
Nekdanji kamniški župan, zdaj predsednik vlade Marjan Šarec je s pomočjo svoje stranke LMŠ, stranke SD, ki jo naj bi vodil Dejan Židan, stranke SMC, propadlega predsednika vlade Mira Cerarja, stranke SAB Alenke Bratušek, ki ji je Zoran Janković omogočil, da je vladala od 27. 2. 2013 do 18. septembra 2014 ter s pomočjo Karla Erjavca, ki je edini slovenski politik, ki mu je uspelo, da je z le 392 glasovi volivcev še vedno predsednik stranke upokojencev, ob tem pa spet dosegel, da bo dobil ministrski stolček.
No, bolje rečeno ministrsko ekipo so sestavljali vsak po svoje, razen kandidatke DeSUS za kmetijsko ministrico, ki je Šarec ni hotel sprejeti. Vse ostale kandidate pa bo, kot kaže, sprejel.
Res je, da bo Šarec moral še počakati na soglasje »projektnega« podpornika, to je stranke Levice, ki bo proučila, ali je »sestavljenka« njegovih kandidatov prava.
In ko pogledamo sestavo te vlade velja zapisati, brez, da bi hoteli kogar koli užaliti, da je ta Šarčeva ekipa ena od slabših od osamosvojitve Slovenije.
Da je to res, boste presodili sami. A to boste lahko storili tako, da si boste lahko ogledali dosedanje vlade. Res je, da nas nobena od njih ni vodila tako, kot so nam govorili, da bo Slovenija druga Švica. Celo nasprotno, vodili so nas tako, da smo iz samostojne države postali provinca EU, ki mora za vsako najmanjšo potezo po soglasje v Bruselj in tako, da smo iz najbolj razvite nekdanje Jugoslovanke republike postali podaljšana pokrajina Balkana, kateri vladajo različni lokalni in balkanski lobiji.
A čas bo pokazal, da bo pod taktirko manjšinske vlade, ki jo bo »projektno« (kaj to je, ne ve nihče) podpirala levica, bo stanje kaotično. Če se motimo, bomo zelo veseli. Vendar sodeč po sedanjih pristopih žal ni velikih upov, da bi stvari potekale v pravo smer. Tisti, ki mislite, da smo se želeli postaviti na stran desnice, ste v zmoti. Namreč tudi ona nima osnov, da bi v »razrahljani« (lepši izraz za neurejenost) Sloveniji ustvarili pogoje za resen in strateški napredek za mlade rodove in osnove za generacijo tretjega življenjskega obdobja.
In kaj predlagamo? Nove volitve, pred katerimi morajo stranke državljanom predstaviti razvojne strategije in programe, ki so jih pripravljene izpeljati, in sicer z obvezo, da za te svoje programe zastavijo vse svoje osebno premoženje. Ne pa naše!
Ob tem pa so dolžne urediti odnos Slovenije do EU, da bomo imeli status članice in ne hlapčevske province. Ter urediti enkrat za vselej odnose z našo južno sosedo brez pristajanja na njihove gnile kompromise in njihova balkanska pogojevanja.
Zastava Slovenije
Če take vlade ne sestavimo z volitvami, mora ljudstvo z referendumom postaviti tehnično vlado, ki bo vlada vsaj dva mandata, da dozori mlada generacija šolanih ljudi, ki se bodo nehali barvati v črne ali rdeče barve.
No, in zdaj še obljubljeni pregled dosedanjih vlad, za katere menimo, da je bila vsaka od njih, boljša od te, ki nam jo zdaj želijo politiki sestave 5+1, željni oblasti postaviti.

PRVA VLADA: Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije, od 16. maja 1990 do 14. maja 1992
Lojze Peterle
Alojz Peterle, predsednik Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije – izvoljen 16. 5. 1990
Podpredsedniki Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije:
Mitja Malešič – za družbene dejavnosti – izvoljen 16. 5. 1990
dr. Jože Mencinger – za gospodarstvo – izvoljen. 16. 5. 1990, razrešen 8. 5. 1991
dr. Andrej Ocvirk – izvoljen 8. 5. 1991
dr. Leopold Šešerko – za varstvo okolja in regionalni razvoj – izvoljen 16. 5. 1990
Člani Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije:
Jožef Jeraj, minister za trgovino – imenovan 12. 2. 1992
Igor Bavčar, republiški sekretar za notranje zadeve – imenovan 16. 5. 1990
dr. Katja Boh. predsednica Republiškega komiteja za zdravstveno in socialno varstvo – imenovana 16. 5. 1990, razrešena 15. 1. 1992
dr. Božidar Voljč, minister za zdravstvo, družino in socialno varstvo – imenovan 15. 1. 1992
Viktor Brezar, predsednik Republiškega komiteja za drobno gospodarstvo – imenovan 16. 5. 1990
dr. Andrej Capuder, predsednik Republiškega komiteja za kulturo – imenovan 16. 5. 1990
dr. Janez Dular, član Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije, zadolžen za vprašanja Slovencev po svetu in italijanske in madžarske narodnosti v Republiki Sloveniji – imenovan 16. 5. 1990
Franc Godeša, predsednik Republiškega komiteja za borce in vojaške invalide – imenovan 16. 5. 1990
Alojz Janko, predsednik Republiškega komiteja za zakonodajo – imenovan 16. 5. 1990
Janez Janša, republiški sekretar za ljudsko obrambo – imenovan 16. 5. 1990
Miha Jazbinšek, predsednik Republiškega komiteja za varstvo okolja in urejanje prostora – imenovan 16. 5. 1990
Stane Stanič. predsednik Republiškega komiteja za informiranje – imenovan 16. 5. 1990, razrešen 24. 4. 1991
Jelko Kacin, republiški sekretar za informiranje – imenovan 24. 4. 1991
Marjan Krajnc, predsednik Republiškega komiteja za promet in zveze – imenovan 16. 5. 1990
dr. Marko Kranjec, republiški sekretar za finance – imenovan 16. 5. 1990, razrešen 8. 5. 1991
Dušan Šešok, republiški sekretar za finance – imenovan 9. 5. 1991
dr. Jožef Jakob Osterc, predsednik Republiškega komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – imenovan 16. 5. 1990
Ingo Paš, predsednik Republiškega komiteja za turizem in gostinstvo – imenovan 16. 5. 1990
dr. Rajko Pirnat, republiški sekretar za pravosodje in upravo – imenovan 16. 5. 1990
Jožefa Puhar, predsednica Republiškega komiteja za delo – imenovana 16. 5. 1990
Izidor Rejc, predsednik Republiškega komiteja za industrijo in gradbeništvo – imenovan 16. 5. 1990
dr. Dimitrij Rupel, predsednik Republiškega komiteja za mednarodno sodelovanje – imenovan 16. 5. 1990
dr. Peter Tancig, predsednik Republiškega komiteja za raziskovalno dejavnost in tehnologijo – imenovan 16. 5. 1990
dr. Miha Tomšič, predsednik Republiškega komiteja za energetiko – imenovan 16. 5. 1990
Igor Umek, predsednik Republiškega komiteja za družbeno planiranje – imenovan 16. 5. 1990
dr. Peter Vencelj, predsednik Republiškega komiteja za vzgojo in izobraževanje ter telesno kulturo – imenovan 16. 5. 1990
S predpisi, ki urejajo organizacijo in delovno področje republiških upravnih organov, so bili v juniju 1990 najprej ukinjeni republiški komiteji. Namesto njih so bili ustanovljeni republiški sekretariati, ki so jih vodili republiški sekretarji.
28. 6. 1991 je stopil v veljavo zakon o organizaciji in delovnem področju republiške uprave. Določil je, da od dneva njegove uveljavitve tedanji republiški sekretarji nadaljujejo z delom kot ministri.

2. VLADA RS: MAJ 1992 – JANUAR 1993
Janez Drnovšek
Vlada Republike Slovenije od 14. maja 1992 do 25. januarja 1993
dr. Janez Drnovšek, Predsednik Vlade Republike Slovenije – izvoljen 22. 4. 1992
Podpredsedniki vlade Republike Slovenije: dr. Jože Pučnik – imenovan 14. 5. 1992
mag. Herman Rigelnik – imenovan 14. 5. 1992; mag. Viktor Žakelj – imenovan 14. 5. 1992
Člani: Janez Kopač, minister za finance – imenovan 14. 5. 1992, razrešen 10. 6. 1992
Mitja Gaspari, minister za finance – imenovan 10. 6. 1992
Igor Bavčar, minister za notranje zadeve – imenovan 14. 5. 1992
dr. Dimitrij Rupel, minister za zunanje zadeve – imenovan 14. 5. 1992
Janez Janša, minister za obrambo – imenovan 14. 5. 1992
Miha Kozinc, minister za pravosodje in upravo – imenovan 14. 5. 1992
dr. Davorin Kračun, minister za planiranje – imenovan 14. 5. 1992
mag. Franc Avberšek, minister za energetiko – imenovan 14. 5. 1992
dr. Maks Tajnikar, minister za malo gospodarstvo – imenovan 14. 5. 1992
Dušan Šešok, minister za industrijo in gradbeništvo – imenovan 14. 5. 1992
Jožef Jeraj, minister za trgovino – imenovan 14. 5. 1992, razrešen 23. 9. 1992
Davorin Valentinčič, minister za trgovino – imenovan 23. 9. 1992
mag. Janez Sirše, minister za turizem in gostinstvo – imenovan 14. 5. 1992
mag. Jože Protner, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – imenovan 14. 5. 1992
Marjan Krajnc, minister za promet in zveze – imenovan 14. 5. 1992
Miha Jazbinšek, minister za varstvo okolja in urejanje prostora – imenovan 14. 5. 1992
Jožefa Puhar, ministrica za delo – imenovan 14. 5. 1992
dr. Božidar Voljč, minister za zdravstvo, družino in socialno varstvo – imenovan 14. 5. 1992
Ana Osterman, ministrica za borce in vojaške invalide – imenovana 14. 5. 1992
dr. Slavko Gaber, minister za šolstvo in šport – imenovan 14. 5. 1992
dr. Peter Tancig, minister za znanost in tehnologijo – imenovan 14. 5. 1992
Borut Šuklje, minister za kulturo – imenovan 14. 5. 1992
Alojz Janko. minister za zakonodajo – imenovan 14. 5. 1992
Jelko Kacin, minister za informiranje – imenovan 14. 5. 1992
dr. Janko Prunk, minister za Slovence po svetu in narodnosti v Sloveniji – imenovan 14. 5. 1992

3. VLADA RS: JANUAR 1993 – FEBRUAR 1997
Vlada Republike Slovenije od 25. januarja 1993 do 27. februarja 1997
Janez Drnovšek
dr. Janez Drnovšek – Predsednik Vlade Republike Slovenije – izvoljen 12. 1. 1993

Člani:
Jožica Puhar, ministrica za delo, družino in socialne zadeve – imenovana 25. 1. 1993, razrešena 21. 6. 1994
Rina Klinar, ministrica za delo, družino in socialne zadeve – imenovana 21. 6. 1994, razrešena 31. 1. 1996
mag. Anton Rop, minister za delo, družino in socialne zadeve – imenovan 7. 2. 1996
dr. Davorin Kračun, minister za ekonomske odnose in razvoj – imenovan 25. 1. 1993, razrešen 26. 1. 1995
Janko Deželak, minister za ekonomske odnose in razvoj – imenovan 26. 1. 1995
Mitja Gaspari, minister za finance – imenovan 25. 1. 1993
dr. Maks Tajnikar, minister za gospodarske dejavnosti – imenovan 25. 1. 1993, razrešen 30. 1. 1996
Metod Dragonja, minister za gospodarske dejavnosti – imenovan 31. 1. 1996
dr. Jožef Jakob Osterc, minister za kmetijstvo in gozdarstvo – imenovan 25. 1. 1993
Sergij Pelhan, minister za kulturo – imenovan 25. 1. 1993, razrešen 31. 1. 1996
dr. Janez Dular, minister za kulturo – imenovan 7. 2. 1996
Ivan Bizjak, minister za notranje zadeve – imenovan 25. 1. 1993, razrešen 8. 6. 1994
Andrej Šter, minister za notranje zadeve – imenovan 8. 6. 1994
Janez Janša, minister za obrambo – imenovan 25. 1. 1993, razrešen 29. 3. 1994
Jelko Kacin, minister za obrambo – imenovan 29. 3. 1994
Miha Jazbinšek, minister za okolje in prostor – imenovan 25. 1. 1993, razrešen 1. 2. 1994 (odstopil)
dr. Pavel Gantar, minister za okolje in prostor – imenovan 28. 2. 1994
Miha Kozinc, minister za pravosodje – imenovan 25. 1. 1993, razrešen 19. 7. 1994
Metka Zupančič, ministrica za pravosodje – imenovana 19. 7. 1994
Igor Umek, minister za promet in zveze – imenovan 25. 1. 1993
dr. Slavko Gaber, minister za šolstvo in šport – imenovan 25. 1. 1993
dr. Božidar Voljč, minister za zdravstvo – imenovan 25. 1. 1993
dr. Rado Bohinc, minister za znanost in tehnologijo – imenovan 25. 1. 1993, razrešen 31. 1. 1996
dr. Andrej Umek, minister za znanost in tehnologijo – imenovan 7. 2. 1996
Alojz Peterle, minister za zunanje zadeve – imenovan 25. 1. 1993, razrešen 31. 10. 1994
Zoran Thaler, minister za zunanje zadeve – imenovan 26. 1. 1995, razrešen 16. 5. 1996
dr. Davorin Kračun, minister za zunanje zadeve – imenovan 19. 7. 1996
mag. Boštjan Kovačič, minister brez resorja – imenovan 16. 9. 1994
Alojz Janko, minister brez resorja – imenovan 23. 3. 1993

4. VLADA RS: FEBRUAR 1997 – JUNIJ 2000
Janez Drnovšek
Vlada Republike Slovenije od 27. februarja 1997 do 7. junija 2000
dr. Janez Drnovšek – Predsednik Vlade RS – izvoljen 9. 1. 1997 – prenehala funkcija 7. 6. 2000
Člani:
Marjan Podobnik, minister brez resorja, ki nadomešča predsednika Vlade RS in koordinira državotvorna ministrstva – imenovan 27. 2. 1997 – prenehala funkcija 7. 6. 2000
mag. Anton Rop, minister za delo, družino in socialne zadeve – imenovan 27. 2. 1997 – prenehala funkcija 7. 6. 2000
dr. Marjan Senjur, minister za ekonomske odnose in razvoj – imenovan 27. 2. 1997
Mitja Gaspari, minister za finance – imenovan 27. 2. 1997 – prenehala funkcija 7. 6. 2000
Metod Dragonja, minister za gospodarske dejavnosti – imenovan 27. 2. 1997 – prenehala funkcija 20. 4. 1999
dr. Tea Terezija Petrin, ministrica za gospodarske dejavnosti – imenovana 20. 4. 1999 – prenehala funkcija 7. 6. 2000
Janko Razgoršek, minister za malo gospodarstvo in turizem – imenovan 29. 10. 1997
Ciril Smrkolj, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – imenovan 27. 2. 1997
Jožef Školč, minister za kulturo – imenovan 27. 2. 1997 – prenehala funkcija 7. 6. 2000
Mirko Bandelj, minister za notranje zadeve – imenovan 27. 2. 1997 – prenehala funkcija 16. 2. 1999
Borut Šuklje, minister za notranje zadeve – imenovan 24. 3. 1999 – prenehala funkcija 7. 6. 2000
mag. Alojz Krapež, minister za obrambo – imenovan 13. 3. 1998 – prenehala funkcija 24. 11. 1998
Tit Turnšek, minister za obrambo – imenovan 27. 2. 1997 – prenehala funkcija 13. 3. 1998
dr. Franci Demšar, minister za obrambo – imenovan 4. 2. 1999 – prenehala funkcija 7. 6. 2000
dr. Pavel Gantar, minister za okolje in prostor – imenovan 27. 2. 1997 – prenehala funkcija 7. 6. 2000
Tomaž Marušič, minister za pravosodje – imenovan 27. 2. 1997 – prenehala funkcija 7. 6. 2000
mag. Anton Bergauer, minister za promet in zveze – imenovan 27. 2. 1997
dr. Slavko Gaber, minister za šolstvo in šport – imenovan 27. 2. 1997 – prenehala funkcija 29. 7. 1999
dr. Pavel Zgaga, minister za šolstvo in šport – imenovan 29. 7. 1999 – prenehala funkcija 7. 6. 2000
dr. Marjan Jereb, minister za zdravstvo – imenovan 27. 2. 1997- prenehala funkcija 7. 6. 2000
dr. Alojzij Marinček, minister za znanost in tehnologijo – imenovan 27. 2. 1997
dr. Dimitrij Rupel, minister za zunanje zadeve – imenovan 2. 2. 2000 – prenehala funkcija 7. 6. 2000
dr. Boris Frlec, minister za zunanje zadeve – imenovan 25. 9. 1997 – prenehala funkcija 2. 2. 2000
Zoran Thaler, minister za zunanje zadeve – imenovan 27. 2. 1997 – prenehala funkcija 25. 9. 1997
Igor Bavčer, minister brez resorja, odgovoren za evropske zadeve – imenovan 29. 10. 1997 – prenehala funkcija 7. 6. 2000
mag. Božo Grafenauer, minister brez resorja, odgovoren za področje lokalne samouprave – imenovan 27. 2. 1997 – prenehala funkcija 7. 6. 2000
Janko Kušar, minister brez resorja, odgovoren za koordinacijo delovnih teles s področja socialnega varstva – imenovan 27. 2. 1997 – prenehala funkcija 7. 6. 2000

5. VLADA RS: JUNIJ 2000 – NOVEMBER 2000
Vlada Republike Slovenije od 7. junija 2000 do 30. novembra 2000
dr. Andrej BajukAndrej Bajuk, slovenski politik in ekonomist, * 18. oktober 1943, Ljubljana, Slovenija, † 16. avgust 2011, Ljubljana., redsednik vlade – izvoljen 3. 5. 2000 – prenehala funkcija 30. 11. 2000
Člani:
Zvonko Ivanušič, minister za finance – imenovan 7. 6. 2000 – prenehala funkcija 30. 11. 2000
dr. Peter Jambrek, minister za notranje zadeve – imenovan 7. 6. 2000 – prenehala funkcija 30. 11. 2000
Lojze Peterle, minister za zunanje zadeve – imenovan 7. 6. 2000 – prenehala funkcija 30. 11. 2000
Barbara Brezigar, ministrica za pravosodje – imenovana 7. 6. 2000 – prenehala funkcija 30. 11. 2000
Janez Janša, minister za obrambo – imenovan 7. 6. 2000 – prenehala funkcija 30. 11. 2000
dr. Miha Brejc, minister za delo, družino in socialne zadeve – imenovan 7. 6. 2000 – prenehala funkcija 30. 11. 2000
dr. Marjan Senjur, minister za ekonomske odnose in razvoj – imenovan 7. 6. 2000 – prenehala funkcija 30. 11. 2000
dr. Jože Zagožen, minister za gospodarske dejavnosti – imenovan 7. 6. 2000 – prenehala funkcija 30. 11. 2000
Ciril Smrkolj, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – imenovan 7. 6. 2000 – prenehala funkcija 30. 11. 2000
Janko Razgoršek, minister za malo gospodarstvo in turizem – imenovan 7. 6. 2000 – prenehala funkcija 30. 11. 2000
mag. Rudi Šeligo, minister za kulturo – imenovan 7. 6. 2000 – prenehala funkcija 30. 11. 2000
dr. Andrej Umek, minister za okolje in prostor – imenovan 7. 6. 2000 – prenehala funkcija 30. 11. 2000
mag. Anton Bergauer, minister za promet in zveze – imenovan 7. 6. 2000 – prenehala funkcija 30. 11. 2000
dr. Lovro Šturm, minister za šolstvo in šport – imenovan 7. 6. 2000 – prenehala funkcija 30. 11. 2000
dr. Andrej Bručan, minister za zdravstvo – imenovan 7. 6. 2000 – prenehala funkcija 30. 11. 2000
dr. Lojze Marinček, minister za znanost in tehnologijo – imenovan 7. 6. 2000 – prenehala funkcija 30. 11. 2000
dr. Tone Jerovšek, minister brez resorja, pristojen za področje zakonodaje – imenovan 7. 6. 2000 – prenehala funkcija 30. 11. 2000

6. VLADA RS: NOVEMBER 2000 – DECEMBER 2002
Vlada Republike Slovenije od 30. novembra 2000 do 19. decembra 2002
Janez Drnovšek
dr. Janez Drnovšek, predsednik vlade – izvoljen 16. 11. 2000 – prenehala funkcija 19. 12. 2002 (odstop 2. 12. 2002 po izvolitvi za predsednika države)

Člani:
mag. Anton Rop, minister za finance – imenovan 30. 11. 2000 – prenehala funkcija 19. 12. 2002
dr. Rado Bohinc, minister za notranje zadeve – imenovan 30. 11. 2000 – prenehala funkcija 19. 12. 2002
dr. Dimitrij Rupel, minister za zunanje zadeve – imenovan 30. 11. 2000 – prenehala funkcija 19. 12. 2002
mag. Ivan Bizjak, minister za pravosodje – imenovan 30. 11. 2000 – prenehala funkcija 19. 12. 2002
dr. Anton Grizold, minister za obrambo – imenovan 30. 11. 2000 – prenehala funkcija 19. 12. 2002
dr. Vlado Dimovski, minister za delo, družino in socialne zadeve – imenovan 30. 11. 2000 – prenehala funkcija 19. 12. 2002
dr. Tea Petrin, ministrica za gospodarstvo – imenovana 30. 11. 2000 – prenehala funkcija 19. 12. 2002
mag. Franc But, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – imenovan 30. 11. 2000 – prenehala funkcija 19. 12. 2002
Andreja Rihter, ministrica za kulturo – imenovana 30. 11. 2000 – prenehala funkcija 19. 12. 2002
mag. Janez Kopač, minister za okolje, prostor in energijo – imenovan 30. 11. 2000 – prenehala funkcija 19. 12. 2002
Jakob Presečnik, minister za promet – imenovan 30. 11. 2000 – prenehala funkcija 19. 12. 2002
dr. Lucija Čok, ministrica za šolstvo, znanost in šport – imenovana 30. 11. 2000 – prenehala funkcija 19. 12. 2002
dr. Dušan Keber, minister za zdravje – imenovan 30. 11. 2000 – prenehala funkcija 19. 12. 2002
dr. Pavel Gantar, minister za informacijsko družbo – imenovan 11. 1. 2001 – prenehala funkcija 19. 12. 2002
Igor Bavčar, minister brez resorja, pristojen za evropske zadeve – imenovan 30. 11. 2000 – prenehala funkcija 24. 1. 2002
dr. Janez Potočnik, minister brez resorja, pristojen za evropske zadeve – imenovan 24. 1. 2002 – prenehala funkcija 19. 12. 2002

7. VLADA RS: DECEMBER 2002 – DECEMBER 2004
Vlada Republike Slovenije od 19. decembra 2002 do 3. decembra 2004
Anton Rop
Mag. Anton Rop, predsednik vlade – izvoljen 19. 12. 2002 – prenehala funkcija 3. 12. 2004

Člani:
dr. Dušan Mramor, minister za finance – izvoljen 19. 12. 2002 – prenehala funkcija 3. 12. 2004
dr. Rado Bohinc, minister za notranje zadeve – izvoljen 19. 12. 2002 – prenehala funkcija 3. 12. 2004
dr. Dimitrij Rupel, minister za zunanje zadeve – izvoljen 19. 12. 2002 – prenehala funkcija 6. 7. 2004
Ivo Vajgl, minister za zunanje zadeve – izvoljen 6. 7. 2004 – prenehala funkcija 3. 12. 2004
mag. Ivan Bizjak, minister za pravosodje – izvoljen 19. 12. 2002 – prenehala funkcija 20. 4. 2004
Zdenka Cerar, ministrica za pravosodje – izvoljena 20. 4. 2004 – prenehala funkcija 3. 12. 2004
dr. Anton Grizold, minister za obrambo – izvoljen 19. 12. 2002 – prenehala funkcija 3. 12. 2004
dr. Vlado Dimovski, minister za delo, družino in socialne zadeve – izvoljen 19. 12. 2002 – prenehala funkcija 3. 12. 2004
dr. Tea Petrin, ministrica za gospodarstvo – izvoljena 19. 12. 2002 – prenehala funkcija 20. 4. 2004
dr. Matej Lahovnik, minister za gospodarstvo – izvoljen 20. 4. 2004 – prenehala funkcija 3. 12. 2004
mag. Franc But, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – izvoljen 19. 12. 2002 – prenehala funkcija 20. 4. 2004
dr. Milan Pogačnik, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – izvoljen 20. 4. 2004 – prenehala funkcija 3. 12. 2004
Andreja Rihter, ministrica za kulturo – izvoljena 19. 12. 2002 – prenehala funkcija 3. 12. 2004
mag. Janez Kopač, minister za okolje, prostor in energijo – izvoljen 19. 12. 2002 – prenehala funkcija 3. 12. 2004
Jakob Presečnik, minister za promet – izvoljen 19. 12. 2002 – prenehala funkcija 20. 4. 2004
dr. Marko Pavliha, minister za promet – izvoljen 20. 4. 2004 – prenehala funkcija 3. 12. 2004
dr. Slavko Gaber, minister za šolstvo, znanost in šport – izvoljen 19. 12. 2002 – prenehala funkcija 3. 12. 2004
dr. Dušan Keber, minister za zdravje – izvoljen 19. 12. 2002 – prenehala funkcija 3. 12. 2004
dr. Pavel Gantar, minister za informacijsko družbo – izvoljen 19. 12. 2002 – prenehala funkcija 3. 12. 2004
dr. Janez Potočnik, minister brez resorja, pristojen za evropske zadeve – izvoljen 19. 12. 2002 – prenehala funkcija 20. 4. 2004
mag. Milan M. Cvikl, minister brez resorja, pristojen za evropske zadeve – izvoljen 20. 4. 2004 – prenehala funkcija 3. 12. 2004
mag. Zdenka Kovač, ministrica brez resorja, pristojna za regionalni razvoj – izvoljena 19. 12. 2002 – prenehala funkcija 3. 12. 2004

8. VLADA RS: DECEMBER 2004 – NOVEMBER 2008
Vlada Republike Slovenije od 3. decembra 2004 do 21. novembra 2008
Janez Janša, prvak SDS
Janez Janša, predsednik vlade – izvoljen 9. 11. 2004 – prenehala funkcija 21. 11. 2008

Člani:
dr. Andrej Bajuk, minister za finance – izvoljen 3. 12. 2004 – prenehala funkcija 21. 11. 2008
Dragutin Mate, minister za notranje zadeve – izvoljen 3. 12. 2004 – prenehala funkcija 21. 11. 2008
dr. Dimitrij Rupel, minister za zunanje zadeve – izvoljen 3. 12. 2004 – prenehala funkcija 21. 11. 2008
dr. Lovro Šturm, minister za pravosodje – izvoljen 3. 12. 2004 – prenehala funkcija 21. 11. 2008
Karl Erjavec, minister za obrambo – izvoljen 3. 12. 2004 – prenehala funkcija 21. 11. 2008
mag. Janez Drobnič, minister za delo, družino in socialne zadeve – izvoljen 3. 12. 2004 – prenehala funkcija 1. 12. 2006
Marjeta Cotman, ministrica za delo, družino in socialne zadeve – izvoljena 18. 12. 2006 – prenehala funkcija 21. 11. 2008
mag. Andrej Vizjak, minister za gospodarstvo – izvoljen 3. 12. 2004 – prenehala funkcija 21. 11. 2008
Marija Lukačič, ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – izvoljena 3. 12. 2004 – prenehala funkcija 29. 1. 2007
Iztok Jarc, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – izvoljen 6. 3. 2007– prenehala funkcija 21. 11. 2008
dr. Vasko Simoniti, minister za kulturo – izvoljen 3. 12. 2004 – prenehala funkcija 21. 11. 2008
Janez Podobnik, dr.med., minister za okolje in prostor – izvoljen 3. 12. 2004 – prenehala funkcija 21. 11. 2008
mag. Janez Božič, minister za promet – izvoljen 3. 12. 2004 – prenehala funkcija 6. 9. 2007
Mag. Radovan Žerjav, minister za promet – izvoljen 11. 9. 2007– prenehala funkcija 21. 11. 2008
dr. Milan Zver, minister za šolstvo in šport – izvoljen 3. 12. 2004 – prenehala funkcija 21. 11. 2008
mag. Andrej Bručan, dr.med., izvoljen 3. 12. 2004 – prenehal funkcija 6. 9. 2007 – Ministrstvo za zdravje
Zofija Mazej Kukovič, ministrica za zdravje – izvoljena 11. 9. 2007 – prenehala funkcija 21. 11. 2008
dr. Gregor Virant, minister za javno upravo – izvoljen 3. 12. 2004 – prenehala funkcija 21. 11. 2008
dr. Jure Zupan, ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo – izvoljen 3. 12. 2004 – prenehala funkcija 6. 9. 2007
Mojca Kucler Dolinar, ministrica za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo – izvoljena 1. 10. 2007 – prenehala funkcija 21. 11. 2008
dr. Ivan Žagar, minister brez resorja, pristojen za področje lokalne samouprave in regionalne politike – izvoljen 16. 12. 2004 – prenehala funkcija 21. 11. 2008
dr. Jože P. Damjan, minister brez resorja, pristojen za usklajevanje in spremljanje izvajanja strategije razvoja Slovenije ter gospodarskih in socialnih reform – izvoljen 20. 12. 2005 – prenehala funkcija 27. 3. 2006
dr. Žiga Turk, minister brez resorja, pristojen za usklajevanje in spremljanje izvajanja strategije razvoja Slovenije ter gospodarskih in socialnih reform – izvoljen 6. marca 2007 – prenehala funkcija 21. 11. 2008

9. VLADA RS: NOVEMBER 2008 – FEBRUAR 2012
Vlada Republike Slovenije od 21. novembra 2008 do 10. februarja 2012
4 novembra 2009 Borut Pahor in hrvaška premierka Jadranka Kosor v Stockholmu
Borut Pahor, predsednik vlade – izvoljen 7. 11. 2008 – prenehala funkcija 10. 2. 2012

Člani:
dr. Franc Križanič, minister za finance – imenovan 21. 11. 2008 – prenehala funkcija 10. 2. 2012
Katarina Kresal, ministrica za notranje zadeve – imenovana 21. 11. 2008 – prenehala funkcija 2. 9. 2011
Aleš Zalar, opravlja funkcijo ministra za notranje zadeve – imenovan 2. 9. 2011 – funkcija prenehala 10. 2. 2012
Samuel Žbogar, minister za zunanje zadeve – imenovan 21. 11. 2008 – prenehala funkcija 10. 2. 2012
Aleš Zalar, minister za pravosodje – imenovan 21. 11. 2008 – prenehala funkcija 10. 2. 2012
dr. Ljubica Jelušič, ministrica za obrambo – imenovana 21. 11. 2008 – prenehala funkcija 10. 2. 2012
dr. Ivan Svetlik, minister za delo, družino in socialne zadeve – imenovan 21. 11. 2008 – prenehala funkcija 10. 2. 2012
dr. Matej Lahovnik, minister za gospodarstvo – imenovan 21. 11. 2008 – prenehala funkcija 9. 7. 2010
mag. Darja Radić, ministrica za gospodarstvo – imenovana 16. 7. 2010 – prenehala funkcija 11. 7. 2011
mag. Mitja Gaspari, opravlja funkcijo ministra za gospodarstvo – imenovan 11. 7. 2011 – funkcija prenehala 10. 2. 2012
dr. Milan Pogačnik, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – imenovan 21. 11. 2008 – prenehala funkcija 18. 3. 2010
mag. Dejan Židan, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – imenovan 5. 5. 2010 – prenehala funkcija 10. 2. 2012
Majda Širca Ravnikar, ministrica za kulturo – imenovana 21. 11. 2008 – prenehala funkcija 11. 7. 2011
dr. Boštjan Žekš, opravlja funkcijo ministra za kulturo – imenovan 11. 7. 2011 – funkcija prenehala 10. 2. 2012
Karl Viktor Erjavec, minister za okolje in prostor – imenovan 21. 11. 2008 – prenehala funkcija 2. 2. 2010 (do 12. 2. 2010 opravljal tekoče posle)
dr. Roko Žarnić, minister za okolje in prostor – imenovan 12. 2. 2010 – prenehala funkcija 10. 2. 2012
dr. Patrick Vlačič, minister za promet – imenovan 21. 11. 2008 – prenehala funkcija 10. 2. 2012
dr. Igor Lukšič, minister za šolstvo in šport – imenovan 21. 11. 2008 – prenehala funkcija 10. 2. 2012
Borut Miklavčič, minister za zdravje – imenovan 21. 11. 2008 – prenehala funkcija 7. 4. 2010
Dorijan Marušič, minister za zdravje – imenovan 7. 4. 2010 – prenehala funkcija 10. 2. 2012
Irma Pavlinič Krebs, ministrica za javno upravo – imenovana 21. 11. 2008 – prenehala funkcija 11. 7. 2011
Borut Pahor, opravlja funkcijo ministra za javno upravo – imenovan 11. 7. 2011 – funkcija prenehala 10. 2. 2012
Gregor Golobič, minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo – imenovan 21. 11. 2008 – prenehala funkcija 16. 6. 2011 (do 22. 6. 2011 opravljal tekoče posle)
dr. Igor Lukšič, opravlja funkcijo ministra za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo – imenovan 22. 6. 2011 – funkcija prenehala 10. 2. 2012
mag. Zlata Ploštajner, ministrica brez resorja, odgovorna za lokalno samoupravo in regionalni razvoj – imenovana 21. 11. 2008 – funkcija prenehala 19. 10. 2009 (do 22. 10. 2009 opravljala tekoče posle)
dr. Henrik Gjerkeš, minister brez resorja, odgovoren za lokalno samoupravo in regionalni razvoj – imenovan 22. 10. 2009 – funkcija prenehala 23. 12. 2010 (do 11. 1. 2011 opravljal tekoče posle)
Duša Trobec Bručan, ministrica brez resorja, odgovorna za lokalno samoupravo in regionalni razvoj – imenovana 11. 1. 2011 – funkcija prenehala 21. 4. 2011
dr. Mitja Gaspari, minister brez resorja, odgovoren za razvoj in evropske zadeve – imenovan 21. 11. 2008 – prenehala funkcija 10. 2. 2012
dr. Boštjan Žekš, minister brez resorja, odgovoren za področje odnosov med Republiko Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med Republiko Slovenijo in Slovenci po svetu – imenovan 21. 11. 2008 – prenehala funkcija 10. 2. 2012

10. VLADA RS: FEBRUAR 2012 – MAREC 2013
Vlada Republike Slovenije od 10. februarja 2012 do 20. marca 2013
Janez Janša
Janez Janša, predsednik vlade – izvoljen 4. 2. 2012

Člani:
dr. Janez Šušteršič – minister Ministrstvo za finance- imenovan 10. 2. 2012 – prenehala funkcija 31. 1. 2013
dr. Vinko Gorenak – minister Ministrstvo za notranje zadeve – imenovan 10. 2. 2012
Karl Erjavec – minister – Ministrstvo za zunanje zadeve imenovan 10. 2. 2012
Zvonko Černač – minister– Ministrstvo za pravosodje in javno upravo – imenovan 1. 2. 2013
Senko Pličanič – minister – imenovan 10. 2. 2012 – prenehala funkcija 31. 1. 2013
Aleš Hojs – minister Ministrstvo za obrambo – imenovan 10. 2. 2012
mag. Andrej Vizjak – minister Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve – imenovan 10. 2. 2012
mag. Radovan Žerjav – minister Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo – imenovan 10. 2. 2012
Franc Bogovič – minister Ministrstvo za kmetijstvo in okolje – imenovan 10. 2. 2012
Zvonko Černač – minister Ministrstvo za infrastrukturo in prostor – imenovan 10. 2. 2012
dr. Žiga Turk – minister Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport – imenovan 10. 2. 2012
dr. Tomaž Gantar – minister Ministrstvo za zdravje – imenovan 10. 2. 2012
Ljudmila Novak – ministrica brez resorja Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu – imenovana 10. 2. 2012

11. VLADA RS: MAREC 2013 – SEPTEMBER 2014
Vlada Republike Slovenije od 20. marca 2013 do 18. septembra 2014
Alenka Bratušek
mag. Alenka Bratušek, predsednica vlade – izvoljena 27. 2. 2013

Člani:
Ministrstvo za finance
Dr. Uroš Čufer – minister – Ministrstvo za finance
dr. Gregor Virant – minister – Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo
Karl Viktor Erjavec – minister – Ministrstvo za zunanje zadeve
dr. Senko Pličanič – minister – Ministrstvo za pravosodje
Roman Jakič – minister – Ministrstvo za obrambo
Dr. Anja Kopač Mrak – ministrica – Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Metod Dragonja – minister – Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo – imenovan 24. 2. 2014
dr. Uroš Čufer – minister – od 11. 12. 2013 do 24. 2. 2014 začasno opravlja funkcijo
mag. Stanko Stepišnik – minister – imenovan 20. 3. 2013 – prenehanje funkcije 29. 11. 2013
mag. Dejan Židan – minister – Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
Samo Omerzel – minister Ministrstvo za infrastrukturo in prostor – imenovan 2. 4. 2013
dr. Jernej Pikalo – minister – Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
dr. Uroš Grilc – minister – Ministrstvo za kulturo
mag. Alenka Bratušek – predsednica vlade v funkciji ministrice/Ministrstvo za zdravje/ od 15. 4. 2014
Dr. Alenka Trop Skaza – ministrica – imenovana 24. 2. 2014 – prenehanje funkcije 3. 4. 2014
Karl Viktor Erjavec – od 11. 12. 2013 do 24. 2. 2014 začasno opravlja funkcijo
Tomaž Gantar– minister – imenovan 20. 3. 2013 – prenehanje funkcije 29. 11. 2013
Gorazd Žmauc – minister brez resorja – Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu – imenovan 24. 2. 2014
Tina Komel – ministrica brez resorja – imenovana 20. 3. 2013 – prenehanje funkcije 24. 2. 2014

12. VLADA RS: Državni zbor je 18. septembra 2014 ta isti DZ pa se je 20. marca 2018 seznanil z odstopom predsednika vlade dr. Mira Cerarja, ki je od tega datuma opravlja tekoče posle.
Dr. Miro Cerar
Miro Cerar, predsednik vlade

ČLANI VLADE
Boris Koprivnikar, podpredsednik vlade in minister za javno upravo
Karl Erjavec, podpredsednik vlade in minister za zunanje zadeve
Dejan Židan, podpredsednik vlade in minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Vesna Györkös Žnidar, ministrica za notranje zadeve
Andreja Katič, ministrica za obrambo
Mateja Vraničar Erman, ministrica za finance
Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo
Goran Klemenčič, minister za pravosodje
Anja Kopač Mrak, ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Milojka Kolar Celarc, ministrica za zdravje
Maja Makovec Brenčič, ministrica za izobraževanje, znanost in šport
Peter Gašperšič, minister za infrastrukturo
Anton Peršak, minister za kulturo
Irena Majcen, ministrica za okolje in prostor
Alenka Smerkolj, ministrica za področje razvoja, strateške projekte in kohezijo
Gorazd Žmavc, minister za področje odnosov med RS in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med RS in Slovenci po svetu

13. VLADA RS: PREDSEDNIK IZVOLJEN 17. 8. 2018 – PRAVILOMA NAJ BI VLADA BILA POTRJENA 13.9.2018
MARJAN ŠAREC, PREDSEDNIK
Marjan Šarec, kamniški župan in predsednik stranke LMŠ
PREDLAGANI ČLANI VLADE
Andrej Bertoncelj (LMŠ) – Ministrstvo za finance
Samo Fakin (LMŠ) – Ministrstvo za zdravje
Boštjan Poklukar (LMŠ) – Ministrstvo za notranje zadeve
Tugomir Kodelja (LMŠ) – Ministrstvo za javno upravo
Miro Cerar (SMC) – Ministrstvo za zunanje zadeve
Zdravko Počivalšek (SMC) – Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Jure Leben (SMC) – Ministrstvo za okolje in prostor
Ksenja Klampfer (SMC) – Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Jernej Pikalo (SD) – Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Andreja Katič (SD) – Ministrstvo za pravosodje
Dejan Prešiček (SD) – Ministrstvo za kulturo
Karl Erjavec (DeSUS) – Ministrstvo za obrambo
Aleksandra Pivec (DeSUS) – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Alenka Bratušek (SAB) – Ministrstvo za infrastrukturo
Marko Bandelli (SAB) – Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
Peter Jožef Česnik (SAB) – Urad vlade za Slovence v zamejstvu
Opomba: To so le kandidati in še niso izvoljeni
Vir: prejšnjih vlad UKOM<img Pripravil: Janez Temlin

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Google photo

Komentirate prijavljeni s svojim Google računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s