Združenje Manager sporoča, da potrebujemo razvojno davčno politiko; Vlada to vidi po svoje

Ljubljana, 15. avgust 2022 – V Združenju Manager (ZM) in v gospodarstvu so na svoji spletni strani zapisali, da že leta opozarjajo in pozivajo k razbremenitvi plač zaposlenih. Kot poudarjajo, je delo v Sloveniji v primerjavi s primerljivimi evropskimi državami posebej visoko obremenjeno, kar pomeni, da je to ovira pri razvoju in konkurenčnosti slovenskega gospodarstva.

»Zato v združenju z mešanimi občutki sprejemamo predlagani paket sprememb davčne zakonodaje in ponovno poudarjamo, da je temelj našega družbenega razvoja in zagotavljanja blaginje ljudi višja dodana vrednost, ki jo ustvarja slovensko gospodarstvo. Te pa ne more zviševati brez visoko usposobljenih in produktivnih razvojnih kadrov. Zanje tekmujemo na globalnem trgu in tu Slovenija s svojimi obremenitvami prihodkov posameznikov preprosto ni konkurenčna. Predlagane spremembe pomenijo ponoven zastoj v razbremenjevanju davčnega primeža, kjer smo pred meseci z dohodninskimi spremembami sicer naredili manjši korak naprej,« poudarja Andrej Božič, predsednik Združenja Manager, in dodaja, da ZM pozdravlja nadaljnje povišanje splošne davčne olajšave v naslednjem letu in uvedbo posebne olajšave za mlade, česar sicer v trenutnih razmerah visoke inflacije ne bo mogoče zares občutiti.

Združenje Manager na svoji spletni strani sporoča, da podpira namero celovite davčne reforme, ki pa naj bo razvojno naravnana. Po njihovem prepričanju je razvojna davčna politika tista, ki je javnofinančno vzdržna (na prihodkovni in odhodkovni strani), predvidljiva in stabilna. Prestrukturiranje davkov in drugih dajatev pa naj gre v smeri manjše obremenitve dela, sploh najbolj produktivnih zaposlenih, ki ustvarjajo najvišjo dodano vrednost. To je mogoče nadomestiti z obdavčitvijo na področjih, kjer smo v Sloveniji primerljivo manj obdavčeni (npr. premoženje), ob tem pa se mora upoštevati tudi pozitivne finančne učinke zaradi manjše obremenitve dela (rast potrošnje).

No, ko vse kaže tako ne misli Golobova vlada. Ministrstvo za finance je namreč v koalicijsko usklajevanje in javno obravnavo poslalo paket sprememb Zakona o dohodnini, Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb ter Zakona o davku od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov, katerih temeljne novosti predlaganih novel zakonov so:

 • zvišanje mej davčnih razredov ob znižanju davčne stopnje v 2. (s 27 % na 26 %) in 3. davčnem razredu (s 34 % na 32 %);
 • zvišanje splošne olajšave na 3.500,00 evrov;
 • zvišanje stopnje dohodnine od dohodkov iz kapitala (obresti, dividende in dobički iz kapitala) s 25 % na 27,5 %;
 • spreminja se zniževanje davčne stopnje glede na dobo imetništva kapitala (do 5 let 27,5 %, od 5 do 10 let 20 %, od 10 do 15 let 15 %, od 15 do 20 let 10 %);
 • zvišuje se stopnja dohodnine od dohodkov iz oddajanja premoženja v najem s 25 % na 27,5 %;
 • zvišuje se odstotek normiranih stroškov, ki se priznavajo pri ugotavljanju davčne osnove od dohodka iz oddajanja premoženja v najem, z 10 % na 15 %;
 • uvaja se minimalna obdavčitev dohodkov pravnih oseb v višini 7 %;
 • stopnja davka od dohodkov pravnih oseb se zvišuje iz 19 % na 20 %.

Ministrstvo za finance želi s predlaganimi spremembami razveljaviti »mini davčno reformo« prejšnje Vlade Republike Slovenije ter uveljaviti določene zakonske popravke, pri čemer naj bi nekatere razbremenitve in olajšave ostale v veljavi. Hkrati pa naj bi bila v pripravi obsežnejša davčna reforma, ki jo želi Ministrstvo za finance poslati v javno razpravo v začetku prihodnjega leta, in naj bi začela veljati leta 2024, piše na spletni strani MF.

Predlagane spremembe in dopolnitve ZDoh-2 prinašajo sledeče glavne ukrepe:

 • višina splošne olajšave se določi v znesku 5.000 EUR in odpravi postopno zvišanje na 7.500 EUR;
 • zvišuje se skupni dohodek, do katerega se rezidentu poleg splošne olajšave prizna tudi dodatna splošna olajšave;
 • uvaja se znižanje davčne osnove od dohodkov iz delovnega razmerja za zavezance do dopolnjenega 26. oziroma 29. leta starosti;
 • zvišuje se davčna stopnja v zadnjem 5. dohodninskem razredu s sedanjih 45 % na 50 %;
 • odpravlja se mehanizem avtomatičnega usklajevanja višin zneskov olajšav in neto letnih davčnih osnov;
 • za leto 2023 se uskladitev olajšav in neto letnih davčnih osnov ne opravi;
 • uvaja se pogoj izplačila plačila za poslovno uspešnost največ dvakrat v koledarskem letu in odpravlja možnost davčno ugodnejše obravnave dohodka iz tega naslova v višini 100 % povprečne plače delavca;
 • določa se pogoj za vstop oziroma obstoj v sistemu normiranih odhodkov, ki je vezan na obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje zavezanca, ali pri njem zaposlene osebe, ter podaljšuje obdobje nepretrgane vključenosti v zavarovanje;
 • ponovno se uvaja obdavčitev dohodkov iz oddajanja premoženja v najem;
 • ponovno se uvaja obdavčevanje izplačanih vrednosti delnic ali deležev v primeru odsvojitve delnic ali deležev v okviru pridobivanja lastnih delnic oziroma deležev družbe (razen v primeru, ko družba pridobiva lastne delnice na organiziranem trgu) kot dividend.

Poglavitne rešitve predlaganih sprememb ZDavP-2 so:

 • razširitev avtomatične izmenjave podatkov med državami članicami, dopolnitve glede postopka skupnega dogovarjanja in ustrezen prenos Direktive o mehanizmih za reševanje davčnih sporov v EU;
 • uvedba obveznosti poročanja za operaterje digitalnih platform;
 • razkritje določenih podatkov upravičeni osebi, ki jih potrebuje za izpolnitev obveznosti;
 • za prevzem dokumentov s portala eDavki zavezanec ne bo potreboval kvalificiranega digitalne-ga potrdila; in
 • napoved za odmero akontacije dohodnine ni več omejena na eno leto.

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s