Vredno je vedeti! Kaj prestavljajo ženske v gradbeništvu?

Ljubljana, 16. september 2022 – Ker gre za ženske, in to v gradbeništvu, panogi, ki zahteva res raznovrstna znanja, a tudi specifične sposobnosti. Zato smo se odločili objaviti to sporočilo, ki govori o ženskah v gradbeništvu in njihovih sposobnostih v tej strokovno raznovrstni gospodarski panogi, ki zajema različna in specifična poklicna področja.

V Sloveniji je bilo po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije (SURS) februarja 2022 med delovno aktivnimi v gradbeni dejavnosti 91,6% moških in le 8,4% žensk. Drugod po Evropi je stanje podobno. Po podatkih nacionalnih statističnih uradov v Nemčiji, Španiji, Italiji, Belgiji ter na Portugalskem je v teh državah približno 9 % gradbenih delavcev žensk. Te številke večinoma predstavljajo ženske na upravnih in pisarniških delovnih mestih. Le majhno število jih dela na gradbiščih. V Združenem kraljestvu je odstotek žensk v gradbeništvu nekoliko višji in znaša 14%. To razliko med spoloma je mogoče pojasniti z različnimi dejavniki, od nezavednih predsodkov in pomanjkanja ustreznega usposabljanja do splošnega dojemanja žensk, ki delajo v gradbeništvu.

Delovna mesta v obrtni panogi so med ženskami najmanj priljubljena. V njih še vedno prevladujejo moški, tu pa je nekaj razlogov za takšen odnos:

 • Pomanjkanje informacij. Če mlade ženske in dekleta niso seznanjene z možnostjo poklicne poti v obrti, ne bodo imele priložnosti, da bi jo opravljale.
 • Slaba dostopnost in pomanjkanje promocije vajeništva. Večino vajeniških programov opravljajo mladi moški. Po podatkih nacionalnih statističnih uradov v Nemčiji, Španiji, Italiji, Belgiji in na Portugalskem je povprečni delež vajenk v poklicnem izobraževanju v Evropi le 1-2 %.
 • Pomanjkanje tehniškega pouka v večini šol zaradi omejenih proračunov. V šolah, kjer še vedno izvajajo tehniške delavnice, deklet ne spodbujajo k sodelovanju.
 • Predsodek do poklicev v obrti in trgovini. Družbeni predsodki omejujejo dostop žensk do obrtnega usposabljanja in napredovanj.

Žal se je število žensk v gradbeništvu med pandemijo Covid-19 zmanjšalo. Zaradi prepovedi in ukrepov socialnega distanciranja je globalna kriza v letu 2020 še poglobila razlike med spoloma na skoraj vseh poklicnih področjih, vključno z gradbeništvom. Na primer, v Španiji je bilo leta 2020 v tem sektorju le še 8,2% žensk, medtem ko jih je bilo leto prej 8,9%. Tudi število žensk, ki se usposabljajo za gradbena znanja, se je od leta 2019 do leta 2020 zmanjšalo za 5,9%. Podoben vzorec je viden tudi v ZDA.

Kakšen je trend vključevanja žensk v gradbeništvo?

Reichelt, Makovi in Sargsyan (2020) so na podlagi podatkov, prejetih od anketirancev v Združenih državah Amerike, Nemčiji in Singapurju, potrdili, da so bili izguba delovnih mest, skrajšanje delovnega časa in prehodi na delo od doma med pandemijo pogostejši pri ženskah kot pri moških. Za temi trendi stoji več dejavnikov. Prvič, ženske so se med zaustavitvami javnega življenja zaradi epidemije pogosteje soočale z dodatnimi obremenitvami v zvezi z varstvom otrok, zaradi česar so bile prisiljene zapustiti delo ali oditi na dopust za nedoločen čas. Poleg tega so bila v številnih gradbenih podjetjih pogosto najprej ukinjena administrativna in podporna delovna mesta, ki so jih večinoma zasedale ženske.

Vendar ni vse tako slabo. Kljub sedanjim oviram ženske še naprej ustvarjajo premike v gradbeništvu. Glede na to, da se bodo gradbeni projekti po pričakovanjih v letošnjem letu stabilizirali in ponovno začeli rasti, obstaja povpraševanje po novih delovnih mestih v tej panogi.

Dragocen pokazatelj rasti števila žensk v gradbeništvu je dejstvo, da je v upravnih odborih in znanstvenih svetih slovenskih ustanov, kot je na primer Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala,       Zavoda za gradbeništvo Slovenije ter v vodilnih gradbenih podjetij v Sloveniji, v zadnjih letih zaposlenih vse več žensk.

Dober primer je M SORA, eno izmed bolj inovativnih podjetij, ki izdeluje leseno stavbno pohištvo, kjer delež žensk v kolektivu znaša 34%, precej vodilnih položajev pa zasedajo ravno ženske. Prav tako obe slovenski gradbeni fakulteti vodita ženski, dekanja Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, dr. Violeta Bokan Bosiljkov, in dekanica Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru, dr. Vesna Žegarac Leskovar.

Kako lahko zaposlovanje žensk pripomore k napredku v gradbeništvu

Pomanjkanje delovne sile in nenehna potreba po infrastrukturnih, stanovanjskih in drugih gradbenih projektih v svetu pomenita, da je zdaj pravi čas, da se ženske poklicno uveljavijo na področju gradbeništva. Zakaj primanjkuje ljudi, ki se ukvarjajo s fizičnim delom? Preprosto povedano zato, ker se manj posameznikov odloča za učenje veščin, kot so tesarstvo, vodovodarstvo ali zidarstvo. Ta znanja in spretnosti so temelj gradbeništva. Razlogov za to je več, med drugim dolgotrajno negativno mnenje o gradbenih delavcih, pa tudi nova težnja mladih po šolanju na visokih šolah in pridobivanju štiriletne izobrazbe. Vendar pa splošno pomanjkanje teh znanj ni edini razlog, zakaj bi morali delodajalci razmišljati o tem, da bi v gradbeništvo privabili več žensk.

Tukaj je še nekaj drugih:

 • Povečanje inovativnosti. Glede na študijo Letiana Zhanga, profesorja na Harvard Business School, so podjetja z raznoliko delovno silo učinkovitejša, bolj inovativna in imajo boljše delovno vzdušje. Vendar to velja le, če se raznolikost spolov obravnava kot “normativno” sprejeta v določeni družbi ali panogi. Tako v državah in panogah, ki na raznolikost spolov gledajo kot na bistveni element vsakega podjetja, vodje in zaposleni ženskega spola zagotavljajo več koristi ter prispevajo nove ideje in poglede. Gradbene ekipe, ki vključujejo predstavnike obeh spolov, ponujajo raznolikost stališč, kar podjetjem omogoča, da bolje izpolnijo potrebe naročnikov.
 • Dobičkonosnost. Glede na nedavne študije lahko večja raznolikost spolov, zlasti ženske na vodilnih položajih (izvršni direktor, operativni direktor itd.), izboljša dobičkonosnost gradbenih podjetij. Poleg tega je raziskava družbe McKinsey & Company potrdila, da so bila podjetja z raznolikimi izvršnimi ekipami, ki vključujejo ženske, za 21% bolj verjetno uspešna od povprečnih.
 • Boj proti stereotipom. Ženske na vodstvenih položajih imajo ključno vlogo pri odpravljanju ovir, s katerimi se druge ženske srečujejo v gradbeništvu. Poleg tega imajo uspešne ženske v gradbeništvu pomembno vlogo pri motiviranju nove generacije vodij v gradbeništvu. Tako bodo mlade ženske videle, da gradbeništvo ni zgolj v domeni moških.
 • Spodbujanje sprememb. Kljub stereotipom in napornosti obrtniških poklicev, tiste ženske, ki izberejo to poklicno pot, v njej resnično uživajo. Zaradi rasti žensk na tem področju postaja gradbeno okolje bolj raznoliko, varno in spodbudno za vse zaposlene, kar vodi k spremembam na delovnem mestu. Ko je na primer na gradbišču več žensk, začnejo proizvajalci izdelovati osebno zaščitno opremo za različne vrste teles in velikosti, da bi zagotovili varnost vseh delavcev. Ti majhni koraki so pomembni, saj postopoma spremenijo obstoječi odnos do zaposlovanja žensk v različnih poklicih.
 • Izboljšanje podobe podjetja. Glede na slabo javno podobo gradbeništva lahko večja raznolikost spolov v upravnih odborih izboljša podobo podjetja v očeh javnosti in vlagateljev. To pa lahko vodi k večji prodaji in tržnemu uspehu.
 • Mentorstvo. Možnost doseganja enakosti spolov v gradbeništvu je delno odvisna od žensk, ki so se v tej panogi že uveljavile. Njihove zgodbe o uspehu so največja motivacija za sodelavke, ki jih spodbujajo k razvoju v svojem poklicu. Zato so dogodki za mreženje v gradbeništvu tako pomembni. Veliko uspešnih žensk v gradbeništvu, kot so Barbara Šubic, izvršna direktorica družbe M SORA, gradbena inženirka Julija Gruden, ki je vodila gradnjo dela Expa 2020 v Dubaju, Maja Golubovič, inženirka gradbeništva in vodja del v gradbenem podjetju Pomgrad ter druge, predstavlja zgled ostalim ženskam, ki si želijo delovati ter uspeti v tej panogi.

Ženske, ki se odločijo za delo v gradbenem sektorju, imajo več prednosti

 • Zaradi pomanjkanja kvalificiranih delavcev je med podjetji v gradbenem sektorju huda konkurenca za usposobljene kandidate.
 • Gradbeništvo ponuja priložnosti za zelo raznolike vloge. Medtem ko si gradbeništvo predstavljamo predvsem s poklici kot sta gradbenik ali električar, so na voljo tudi številna druga delovna mesta, kot so vodje pogodb ali projektov. Poleg tega lahko ženske zaradi avtomatizacije in višjega standarda opreme na gradbišču opravljajo bolj delovno intenzivna opravila, ki so bila nekoč domena moških.
 • Konkurenčne plače. Skoraj v vsaki panogi obstajajo razlike v plačah med moškimi in ženskami. Po navedbah Umarja je bila plačna vrzel v Sloveniji leta 2018 v korist moških največja v finančnih in zavarovalniških dejavnostih (22,6%) ter zdravstvu in socialnem varstvu (19,8%), v korist žensk pa v sektorjih, kjer so manjšinsko zastopane: v transportu in skladiščenju (–20,2%) ter gradbeništvu (–19,2%)

Ovire še vedno ostajajo

Kljub pozitivni dinamiki je v letu 2022 na gradbiščih še vedno razmeroma malo žensk. Gradbena podjetja navajajo naslednje razloge za takšno stanje:

 • Stereotipi in klišeji so še vedno zelo razširjeni. Številne ženske sploh ne razmišljajo o delu v gradbeništvu. Nekatere med njimi se lahko počutijo nezaželene v delovnem okolju, v katerem tradicionalno prevladujejo moški.
 • Na podlagi poročila McKinseyjevega globalnega inštituta (MGI), 73% delavk v gradbeništvu pravi, da jih ne zaposlijo zaradi njihovega spola. Poleg tega o nadlegovanju na podlagi spola poroča 60% žensk v tej panogi. Te negativne zgodbe škodijo ugledu panoge.
 • Družinsko življenje je težko uskladiti z gradbenimi projekti. Vloge v gradbeništvu lahko zahtevajo službena potovanja ali nefleksibilen delovni čas. Zato ženske v gradbeništvu pogosto odidejo po prvem otroku ali pa iščejo delo v družini prijaznejših podjetjih.

Zaposliti ter zadržati več žensk v gradbeništvu: Kaj je mogoče storiti?

Pri izbiri zaposlitve si ženske pogosto prizadevajo za iste stvari kot moški: dostojno plačo, ugodnosti in možnost poklicne rasti. Vendar pa lahko podjetja storijo še več stvari, da bi izboljšala zaposlovanje žensk in jih tudi zadržala. V nadaljevanju je predstavljenih več ukrepov za krepitev vloge žensk v gradbeništvu:

1. Vzbuditi zanimanje že v mladih letih

 • Zanimanje za gradbeništvo je dobro vzbuditi že v šoli z organizacijo otrokom in mladim prijaznih ogledov gradbišč, gradbenih podjetij ali obrtnih dejavnosti.
 • Ciljni akcijski dnevi in različni tematski dogodki, lahko mladim ženskam omogočijo vpogled v tehnična poklicna področja. Eden izmed takšnih je bil junijski dogodek »Prihodnost je ženska«, katerega namen je bil navdihniti mlade ženske za poklice na področjih znanosti, tehnologije, inženirstva, matematike ter računalništva.
 • Pomembna je ciljna komunikacija, ki nagovarja ženske, ki se zanimajo za gradbeništvo. V to spadajo tudi mediji.
 • Mlade ženske imajo lahko koristi od predstavitvenih programov, ki jim nudijo temeljna znanja in podporne mreže, ki jih potrebujejo za vpogled v ta poklic. Zanimiv projekt v Sloveniji je »Inženirke in inženirji bomo! «. Projekt je promocija inženirskih, tehnoloških in naravoslovnih poklicev ter inovativnosti med dijaki. Njihov cilj je spodbujanje razvoja talentov in navduševanje mladih za ustvarjalnost v tehniških poklicih in inovativnost. Projekt je bil oblikovan v letu 2012 ter trenutno povezuje že več kot 70 organizacij, naslovil pa je že preko 5.600 mladih.

2. Zagotavljanje vključujočega zaposlovanja in delovnega okolja

 • V zaposlitvenih oglasih se morajo zaposlovalci izogibati uporabi jezika, povezanega s spolom. Kljub temu, da je diskriminacija na podlagi spola nezakonita, se še vedno dogaja, da oglasi za delo v gradbeništvu vsebujejo subtilne fraze, ki, včasih nenamerno, izključujejo določen spol.
 • Gradbena podjetja morajo razumeti, kako se lahko potrebe žensk razlikujejo od potreb moških. V pomoč so lahko podjetniški dnevni centri, vrtci, pisarne za starše in otroke ter druge notranje pobude, ki zagotavljajo možnosti za materinstvo in enakost spolov.
 • Ključnega pomena je vzpostavitev mreže podpore in možnosti napredovanja na vseh ravneh, ne le med postopkom zaposlovanja. Za zaposlovanje ter zadržanje žensk na področju gradbeništva je ključnega pomena zagotoviti dobre mentorje. Prav tako potrebujejo dostop do virov skozi celotno kariero in možnosti za rast in razvoj.
 • Zaposlene je treba obravnavati enako. To se morda sliši samoumevno, vendar mnoga gradbena podjetja še vedno premalo poudarjajo pomen enakopravne obravnave vseh zaposlenih, ne glede na njihov spol. Glede na raziskavo inštituta Smith o ženskah v gradbeništvu jih je 51% trdilo, da so bile pri delu nepravično obravnavane zaradi svojega spola. Med tremi najpomembnejšimi težavami so navedle pomanjkanje možnosti za napredovanje, nižje plačilo za enako delo v primerjavi z moškimi in občutek osamljenosti. Gradbena podjetja lahko za podporo enakosti spolov začnejo z majhnimi ukrepi. Zagotovijo lahko na primer enake delovne pogoje, zagotovijo moške in ženske kopalnice na gradbiščih ter ponudijo varnostno opremo, ki se ustrezno prilega tako moškim kot ženskam.

3. Poudarite obstoječe ženske vzornice

 • Celotna panoga mora okrepiti prizadevanja in zavestno spodbujati prisotnost žensk na vodilnih položajih in na področju gradbeništva na splošno. Dober primer je vsakoletni Izbor Inženirke leta, v soorganizaciji IRT3000 in Mediade d.o.o., ki poteka pod okriljem projekta “Inženirke in inženirji bomo!”, kjer vsako leto predstavijo 10 uspešnih žensk iz različnih tehniških strok.
  • Ženske lahko poskušajo najti moške zagovornike: povabite moške sodelavce na kavo, dogovorite se za klic ali sestanek, na katerem bodo delili svoje izkušnje kot ženske v podjetju ali družbi. Čeprav je pomembno, da ženske v vodstvu podpirajo ženske, mora podpora priti tudi od moških vodij. Spremembe se začnejo na vrhu. Generalni direktorji določajo, prenašajo in zagotavljajo vrednote podjetja. Če je temeljni cilj podjetja opolnomočenje žensk prek raznolikosti, vključevanja in kulture, bo generalni direktor pokazal vidno zavezanost temu cilju in politiko ničelne tolerance do neenakopravne obravnave.

Gradbeništvo kot poklicna priložnost za ženske

Čeprav je odstotek žensk, ki delajo v gradbeništvu, nizek, je dobra novica, da si podjetja in izobraževalne ustanove v več državah prizadevajo, da bi ženskam pokazali, da jim lahko področje gradbeništva veliko ponudi. Prav tako se povečuje število žensk, ki se v panogo vključujejo z visokošolskim izobraževanjem. Gradbena podjetja lahko prispevajo k zmanjšanju vrzeli med spoloma v gradbeništvu. Povezljivost in tehnologija sta nedvomno postali sestavni del poslovnega sveta, digitalizacija pa lahko pomembno prispeva tudi k večji enakosti spolov. Čeprav so spremembe počasne, so vztrajne. Optimistično verjamemo, da bomo rezultate videli v naslednjem desetletju.

O podjetju PlanRadarPlanRadar je večkrat nagrajena digitalna platforma SaaS za upravljanje dokumentacije na terenu, upravljanje nalog ter komunikacijo pri gradbenih in nepremičninskih projektih.

Deluje po vsem svetu na več kot 65 trgih. PlanRadar digitalizira vse vsakodnevne procese in komunikacijo, povezuje udeležence v gradbenih in nepremičninskih projektih, zagotavlja dostop do dragocenih podatkov v realnem času ter ekipam omogoča večjo kakovost, nižje stroške in hitrejšo realizacijo dela.

Platforma, ki jo je enostavno uporabljati, dodaja vrednost med celotnim življenjskim ciklom stavbe, vsem vpletenim osebam, od izvajalcev in inženirjev do lastnikov in upravljavcev nepremičnin, s prilagodljivimi možnostmi za podjetja in procese vseh velikosti.

Več kot 120.000 strokovnjakov že uporablja PlanRadar za sledenje, povezovanje in reševanje težav na gradbiščih in izven njih. Platforma, ki je enostavna za dostop in uporabo, je trenutno na voljo tudi v 20 jezikih in se lahko uporablja na vseh napravah IOS, Windows in Android. In še to! PlanRadar ima sedež na Dunaju v Avstriji ter 18 pisarn po vsem svetu./LN/Vir: PlanRadar/

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s