Slovenski sektor IKT ustvaril za več kot dve milijardi dodane vrednosti

Ljubljana, 18. September 2022 – Kot kaže statična analiza SURS, je slovenski sektor IKT (predelitev katere področja obsega IKT, opredeljeno v opombi na koncu članka) v 2021 imel 33.810 zaposlenih in samozaposlenih, v 9.580 podjetjih. In ti so ustvarili za 5.396 milijonov EUR čistega prihodka od prodaje in za več kot 2 milijardi EUR dodane vrednosti. Število podjetij, aktivnih v IKT sektorju pa je zraslo za več kot 500.

Podjetja v sektorju IKT so v 2021 predstavljala 5,1 % vseh aktivnih podjetij, ki so se ukvarjala s pretežno tržnimi aktivnostmi.

Podjetja sektorja IKT se ukvarjajo s proizvodnjo informacijsko-komunikacijske tehnologije oz. nudenjem storitev IKT in omogočajo digitalno preoblikovanje gospodarstva in družbe.

Sektor IKT je sestavljalo 9.580 aktivnih podjetij, kar je za 6 % več kot leto prej, ko se je njihovo število v primerjavi z 2019 povečalo za 3 %. Tudi v opazovanem letu sta se nadaljevali zmanjševanje števila aktivnih podjetij v proizvodnem sektorju IKT (za 4 %) in povečevanje njihovega števila v storitvenem sektorju IKT (za 6 %).

Večina podjetij v tem sektorju je bila aktivna v dejavnosti J62 – Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti (77 %), kar je enako kot v 2020. Bilo jih je 7.400 oz. za 6 % več kot v predhodnem letu. V dejavnosti J61 –Telekomunikacijske dejavnosti je število podjetij zraslo za 7 %, v dejavnosti J63.1 – Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti, obratovanje spletnih portalov pa za 9 %.

Zaposlenih in samozaposlenih za desetino več

V sektorju IKT se je število zaposlenih in samozaposlenih povečalo za 10 %, na 33.810 oseb, medtem ko se je leto prej dvignilo za 5 %. Predstavljali so 4,5 % vseh zaposlenih in samozaposlenih v podjetjih, ki so se ukvarjala s pretežno tržnimi dejavnostmi.

Več kot polovica (56 %) jih je delo opravljalo v dejavnosti J62 – Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti, 5 % več kot v predhodnem letu. 20 % jih je delalo v dejavnosti J61 – Telekomunikacijske dejavnosti (26 % več).

Sektor IKT je za plače namenil okoli 937 milijonov EUR, to je bilo za 15 % več kot v 2020. Nekaj več kot polovica tega zneska (56 %) je bila namenjena za plače v dejavnosti J62 – Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti (11 % več kot leto prej).

Čistega prihodka od prodaje za 850 milijonov EUR več kot leto prej

Podjetja v sektorju IKT so imela za okoli 5.396 milijonov EUR čistega prihodka od prodaje oz. 19 % več kot v 2020. Ta prihodek je predstavljal 4,2 % prihodka od prodaje v vseh podjetjih, ki so se v tem letu ukvarjala s pretežno tržnimi dejavnostmi.

Čisti prihodek od prodaje, ustvarjen v storitvenem sektorju IKT, je bil v primerjavi z letom prej večji za 19 % oz. za približno 750 milijonov EUR, v proizvodnem sektorju IKT pa za 20 % ali za okoli 100 milijonov EUR.

Podjetja storitvenega sektorja IKT so ustvarila 89 % čistega prihodka od prodaje v celotnem sektorju IKT. 37 % čistega prihodka sektorja IKT so ustvarila podjetja v dejavnosti J62 – Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti (1.972 milijonov EUR ali 15 % več kot v 2020) in 33 % v dejavnosti J61 – Telekomunikacijske dejavnost (1.759 milijonov EUR ali 29 % več). Podjetja v dejavnosti G46.5 –Trgovina na debelo z napravami za informacijsko-komunikacijsko tehnologijo so čisti prihodek od prodaje povečala za 12 %.

Dodane vrednosti prvič za več kot dve milijardi EUR

Podjetja v sektorju IKT so ustvarila za okoli 2.168 milijonov EUR dodane vrednosti oz. za četrtino več kot v 2020, ko se je ta povečala za 10 %. K dodani vrednosti, ki so jo ustvarila vsa podjetja, ki so se ukvarjala s pretežno tržnimi dejavnostmi, so podjetja iz tega sektorja prispevala 6,4 %.

Podjetja storitvenega sektorja IKT so ustvarila 89 % dodane vrednosti v celotnem sektorju IKT. 49 % so ustvarila podjetja v dejavnosti J62 – Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti (1.052 milijonov EUR ali 19 % več kot v 2020) ter 30 % v dejavnosti J61 – Telekomunikacijske dejavnosti (644 milijonov EUR ali 31 % več).

Dodana vrednost podjetij v sektorju IKT na zaposlenega in samozaposlenega je znašala 64.116 EUR oz. za 13 % več kot leto prej (56.702 EUR).

Opomba – Sektor IKT* sestavljajo po definiciji OECD podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo ali nudenjem storitev informacijske in komunikacijske tehnologije ter ki po SKD 2008 spadajo v naslednje dejavnosti: proizvodni sektor IKT: C26.1 – Proizvodnja elektronskih komponent in plošč, C26.2 – Proizvodnja računalnikov in perifernih naprav, C26.3 – Proizvodnja komunikacijskih naprav, C26.4 – Proizvodnja elektronskih naprav za široko rabo, C26.8 – Proizvodnja magnetnih in optičnih nosilcev zapisa; storitveni sektor IKT: G46.5 – Trgovina na debelo z napravami za informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, J58.2 – Izdajanje programja, J61 – Telekomunikacijske dejavnosti, J62 – Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti, J63.1 – Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti, obratovanje spletnih portalov, S95.1 – Popravila in vzdrževanje računalnikov in komunikacijskih naprav./Vir: SURS/LN/

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s