Število delovno aktivnih oseb se je na mesečni ravni povečalo za 0,4 % in doseglo novo najvišjo vrednost

Ljubljana, 17. februar 2023 – Število delovno aktivnih oseb se je na mesečni ravni povečalo za 0,4 % in doseglo novo najvišjo vrednost. V primerjavi s koncem leta 2012 je zraslo za 18,0 %. Konec decembra 2022 je delovalo 158 invalidskih podjetij.

Delovno aktivnih oseb znova več

Delovno aktivnih je bilo približno 935.300 oseb. To je nova rekordna vrednost, odkar spremljamo registrske podatke o delovno aktivnih prebivalcih. V primerjavi s koncem leta 2021 pa se je njihovo število dvignilo za 2,0 % ali za nekaj manj kot 18.600 oseb.

V primerjavi z mesecem prej se je izraziteje povečalo število delovno aktivnih moških (za 0,9 %, na nekaj manj kot 517.000). Število delovno aktivnih žensk je po treh zaporednih mesecih rasti upadlo, in sicer za 0,1 % (na približno 418.400). Na letni ravni se je število delovno aktivnih dvignilo pri obeh spolih, pri moških za 2,2 % in pri ženskah za 1,8 %.

Število samozaposlenih oseb se v primerjavi s prejšnjim mesecem ni občutneje spremenilo, število zaposlenih pa se je povečalo (za nekaj več kot 4.100 ali za 0,5 %).

Zasebni sektor zaposluje nekaj manj kot tri četrtine delovno aktivnih prebivalcev

V zasebnem sektorju je bilo zaposlenih 73,5 % delovno aktivnih oseb (približno 687.700). To je bilo za 2,5 % več kot konec leta 2021 in za 22,4 % več kot konec leta 2012. Delež moških v zasebnem sektorju je konec prejšnjega leta znašal 62,0 % (oziroma nekaj več kot 426.400), delež žensk pa 38,0 % (približno 261.300). V javnem sektorju je bilo zaposlenih 26,5 % delovno aktivnih oseb (približno 247.600). To je bilo za 0,7 % več kot konec leta 2021 in za 7,2 % več kot konec leta 2012. Delež moških v javnem sektorju je konec leta 2022 obsegal 36,6 % (nekaj več kot 90.500), delež žensk pa 63,4 % (nekaj manj kot 157.100).

Število delovno aktivnih prebivalcev večje v vseh statističnih regijah delovnega mesta

Na ravni statističnih regij (po regiji delovnega mesta) se je število delovno aktivnih v letni primerjavi najbolj povečalo v osrednjeslovenski regiji, in sicer za nekaj več kot 7.200 oseb (ali za 2,2 %), najmanj pa v pomurski regiji, za nekaj manj kot 300 oseb (ali za 0,8 %). V primerjavi s koncem leta 2012 se je njihovo število prav tako najbolj povečalo v osrednjeslovenski regiji (za 23,6 % oziroma za približno 63.400 oseb), najmanj pa v primorsko-notranjski regiji (za 7,4 % oziroma za nekaj manj kot 1.200 oseb).

Rast v gradbeništvu in predelovalnih dejavnostih

Na mesečni ravni se je število delovno aktivnih izrazito povečalo v predelovalnih dejavnostih (za nekaj manj kot 2.100 oseb ali za 1,0 %) ter v gradbeništvu (za nekaj več kot 1.800 oseb ali za 2,5 %). V gradbeništvu je bila rast najobčutnejša v skupini dejavnosti inštaliranje pri gradnjah, in sicer za nekaj manj kot 1.200 oseb (oziroma za 7,7 %).

V letni primerjavi se je število delovno aktivnih najbolj dvignilo v gradbeništvu, in sicer za približno 5.300 oseb (ali za 7,4 %), najbolj pa je upadlo v dejavnosti kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo, in sicer za približno 750 (ali za 3,0 %).

V primerjavi s koncem leta 2012 je število delovno aktivnega prebivalstva najbolj zraslo v predelovalnih dejavnostih (za približno 35.900 oseb ali za 20,1 %), najizrazitejši upad pa je bil prav tako v dejavnosti kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo (za nekaj več kot 12.600 ali za 33,7 %).

Delež delovno aktivnih oseb z višje- ali visokošolsko izobrazbo zrasel

Konec prejšnjega leta je bilo 54,8 % delovno aktivnih s srednješolsko izobrazbo oziroma za 2,9 odstotne točke manj kot pred desetletjem. Prav tako je za 3,7 odstotne točke upadel delež oseb z največ osnovnošolsko izobrazbo (na 9,2 %). Po drugi strani pa se je za 6,6 odstotne točke v primerjavi z letom 2012 povečal delež delovno aktivnih z višje- ali visokošolsko izobrazbo (na 36,0 %). Izrazitejše spremembe v izobrazbeni strukturi so se zgodile pri ženskah. Skoraj polovica delovno aktivnih žensk je imela višje- ali visokošolsko izobrazbo (47,8 %); to je bilo za 9,5 odstotne točke več kot pred desetimi leti. Delež žensk s srednješolsko izobrazbo se je v omenjeni primerjavi zmanjšal za 5,9 odstotne točke (na 44,7 %), z osnovnošolsko izobrazbo pa za 3,7 odstotne točke (na 7,5 %).

Konec leta 2022 je bilo največ delovno aktivnih oseb v starostnem razredu 40–44 let, in sicer približno 138.300 oseb ali 14,8 % vseh delovno aktivnih.

V desetletni primerjavi se je število delovno aktivnih najbolj povečalo v razredu 55–59 let (za 87,9 %), najbolj zmanjšalo pa v razredu 30–34 let (za 11,0 %). Število delovno aktivnih moških se je v tem obdobju najbolj povečalo v razredu 60–64 let (za 256,2 %), delovno aktivnih žensk pa v razredu 55–59 let (za 160,2 %). V starostnem razredu 30–34 let je število najbolj upadlo tako pri moških (za 8,4 %) kot pri ženskah (za 14,0 %).

Invalidskih podjetij več kot pred letom dni

Ob koncu prejšnjega leta je bilo v Registru invalidskih podjetij vpisanih 158 podjetij z najmanj eno zaposleno osebo, število teh pa se vse od leta 2018 povečuje. Skupno je bilo v teh podjetjih zaposlenih približno 11.600 delovno aktivnih (ali 1,2 % več kot v prejšnjem decembru), od tega nekaj več kot 6.000 invalidnih oseb (55,9 % je bilo moških in 44,1 % žensk).

Več kot tri četrtine zaposlenih oseb v invalidskih podjetjih je bilo zaposlenih v zasebnem sektorju (76,5 % ali nekaj več kot 8.900). Na letni ravni je bilo povečanje števila zaposlenih oseb izrazitejše v javnem sektorju (za 5,6 %, na približno 2.700). V invalidskih podjetjih so prevladovali zaposleni s srednješolsko izobrazbo (62,1 %). Na letni ravni pa je izraziteje zraslo število oseb z višje- ali visokošolsko izobrazbo (za 3,8 %, na nekaj manj kot 2.000)./Vir: SURS


XII 2022
 XII 2022 
XI 2022
XII 2022
XII 2021
številostopnje rasti v %
Delovno aktivno prebivalstvo935.3440,42,0
Zaposlene osebe836.0930,52,0
   pri pravnih osebah787.8580,62,1
   pri fizičnih osebah48.235–1,2–0,1
Samozaposlene osebe99.2510,02,3
   samostojni podjetniki posamezniki72.8360,04,2
   osebe, ki opravljajo poklicno dejavnost6.228–0,2–2,7
   kmetje20.1870,1–2,6

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s