Upokojencem danes 5,2 odstotka višje pokojnine; Svet ZPIZ včeraj tudi o predlogu »delnih« predstavnikov upokojencev povezano s pozivom vladi za izredno uskladitev pokojnin

Ljubljana, 28. februarja 2023 – Kot vsak konec meseca, na zadnji delovni dan v mesecu, so danes, 28. februarja, upokojencem nakazane pokojnine za tekoči mesec, ki pa bodo 5,2 odstotka višje. Svet pokojninskega zavoda jih je namreč redno uskladil v skladu s sistemskim zakonom. Ta zakon določa, da se redna uskladitev izvede enkrat letno na podlagi rasti povprečne mesečne bruto plače in povprečne rasti cen življenjskih potrebščin. Pri uskladitvi je treba v 60 odstotkih upoštevati rast plače, v 40 odstotkih pa rast cen življenjskih potrebščin. Rast povprečne bruto plače je bila lani 2,8-odstotna (iz tega naslova dvig pokojni za 1,68 odstotka), povprečna letna rast cen življenjskih potrebščin pa 8,8-odstotna  (iz tega naslova dvig pokojni za 3,52 odstotka).

Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ) pa je na včerajšnji seji, 27. februarja, sprejel letno poročilo za leto 2022, sklep o uskladitvi dodatka za pomoč in postrežbo in sklep o uskladitvi invalidnin za telesno okvaro ter se seznanil s finančnimi učinki predlogov za izredno uskladitev pokojnin s strani ZDUS – Zveza društev upokojencev Slovenije (ta zastopa tretjino vseh slovenskih upokojencev – predvsem onih z višjimi pokojninami) in SUS – Sindikat upokojencev Slovenije (v katerega se včlanjujejo zlasti člani sindikatov, ki tudi po upokojitvi želijo ostati pripadniki Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (koliko rednih članov  SUS ima, ki plačujejo članarino javno ni znano).

Letno poročilo – ZPIZ je leto 2022 zaključil z izravnanimi prihodki in odhodki v višini 6.715.089.178 evrov, ki so bili za 0,3 odstotka oziroma 19,8 milijona evrov nižji od načrtovanih v Rebalansu Finančnega načrta zavoda za leto 2022. V primerjavi z letom 2021 so bili skupni prihodki zavoda nominalno višji za 8,2 odstotka oziroma realno nižji za 0,5 odstotka (povprečna letna inflacija je znašala 8,8 odstotka). V strukturi prihodkov zavoda se je v letu 2022 v primerjavi z letom 2021 za 0,7 odstotne točke znižal delež davčnih prihodkov, posledično se je zvišal delež transfernih prihodkov za 0,5 odstotne točke. Delež transfernih prihodkov predstavlja predvsem tekočo in dodatno obveznost državnega proračuna ter v letih 2021 in 2022 druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo covid-19. V strukturi prihodkov predstavljajo davčni prihodki – prispevki za socialno varnost 80,4 odstotka (81,1 odstotka v letu 2021), transferni prihodki 19,1 odstotka (18,6 odstotka v letu 2021), od tega dodatna obveznost državnega proračuna 12 odstotkov, in drugi prihodki 0,6 odstotka (0,3 odstotka v letu 2021).

Uskladitev dodatkov – Svet ZPIZ je sprejel je sprejel sklep o uskladitvi dodatka za pomoč in postrežbo ter sklep o uskladitvi invalidnin za telesno okvaro, po katerih se bodo navedeni prejemki od 1. marca 2023 uskladili za 10,3 odstotka.

Sklep o uskladitvi invalidnin za telesno okvaro  – Na včerajšnjem sestanku sveta ZPIZ so bili še sklep o spremembah sklepa o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja ter spremembe in dopolnitve sklepa o merilih in postopku za določanje višine sredstev za kritje stroškov prilagoditve prostorov in delovnih sredstev ter usposabljanja za ohranitev zaposlitve delovnega invalida. K sprejetim Spremembam in dopolnitvam Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest pa je svet zavoda podal soglasje.

Obravnava predloga ZDUS in SUS o izredni uskladitveni pokojni (oni izven že zakonsko prilagojene v višini 5,2 odstotka v letu 2023) –  Svet ZPIZ se je seznanil s finančnimi učinki predlogov ZDUS in SUS za uskladitev pokojnin in sprejel sklep, po katerem bo Vladi RS predlagal izredno uskladitev pokojnin v višini 3,5 odstotka ter še dodatni 1 odstotek uskladitve za upokojene do vključno leta 2011 od 1. aprila 2023 dalje. Drugega predloga sklepa, ki je bil podan s strani predstavnikov Vlade RS, in sicer, da vlada v okviru javnofinančnih zmožnosti prouči možnost sprejema targetiranih ukrepov za blaženje posledic draginje med najranljivejšimi skupinami upokojencev in delovnih invalidov, pa člani sveta zavoda niso izglasovali.

Ob navedbi teh sprejetih sklepov velja dodati, da se je že oglasil predsednik vlade Golob, ki pravi, da njegova vlada ni naklonjena predlogom ZDUS in SUS za uskladitev pokojnin, ker naj bi te vlada usklajevala s finančnimi dodatki za posamezne kategorije prejemnikov pokojnin. To pa je, v vrednostnih in ne v odstotkih za posamezne skupine upokojence – predvsem tiste z nižjimi pokojninami.

Ob tem velja dodati, da vlada spet nima izdelanega predloga za upokojence. Seveda ima prav predsednik vlade, da je potrebno poskrbeti za upokojence z najnižjimi pokojninami. A čas bi že bil, da se tovrstni dodatki končno izločijo iz pokojninskega sklada in se neposredno plačujejo iz proračuna, kot socialni dodatek. Tako je edino pravilno, pa tudi če se onim z višjimi pokojninami nič ne dodaja.

Torej velja objavo zaključiti z ugotovitvijo, kar se usklajevanja pokojnin tiče, da imamo spet stanje, da o teh vprašanjih hočejo odločati predstavniki upokojencev (ZDUS in SUS), ki ne zastopajo večine upokojencev in vlada, ki pa ji je malo mar za generacijo državljanov, ki so tudi njej omogočili, da vlada.

Zato bi bil res že skrajni čas, da se končno tudi v Sloveniji naredi jasna ločnica pri izplačilu pokojnin, in sicer tako, da iz pokojninskega sklada plačuje le pokojnine, medtem ko se vsi drugi transferji, ki niso bili vplačani v pokojninski sklad, plačujejo iz postavke proračuna za te namene.

Arhivska fotografija: Sestanek vlade RS s predstavniki Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Zpiz) in Zveze društev upokojencev Slovenije (Zdus). Predsednik Zdus Janez Sušnik in predsednik vlade Robert Golob.

Torej, svet ZPIZ je včeraj odločal o tem, o čemer lahko, a tudi o tem, za kar nima ustreznega večinskega predstavnika upokojencev, kar pa ZDUS in SUS zagotovo nista. Je pa res, da se predsednik Golob predvsem z ZDUS pogovarja (ko gre za njegov interes), kot da ta zastopa vse upokojence.

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s