Objave o zaključenih postopkih pred Komisijo za preprečevanje korupcije

Ljubljana, 6. marec 2023 – Komisija za preprečevane korupcije (Komisija) javnost obveščamo o zaključenih postopkih, o katerih je ta že seznanjena. Gre za zadeve iz zadnjega obdobja, v katerih so izdali priporočila, odstopili prijave in informacije drugim organom in podobno, kršitev iz svojih pristojnosti pa niso potrdili.

Zaključen postopek v zvezi s sumi nasprotja interesov uradnih oseb RTV Slovenija

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je zaključila z obravnavo prijave glede suma kršitev določb o nasprotju interesov, vodenem zoper uradne osebe – generalnega direktorja Radiotelevizije Slovenija (RTV) Andreja Graha Whatmougha, predsednika Programskega sveta RTV dr. Petra Gregorčiča, člana Programskega sveta RTV zasl. prof. dr. Janeza Juhanta in člana Nadzornega sveta RTV mag. Aleksandra Kotnika. Ugotovila je, da predstojnik Graha Whatmougha oziroma kolektivni organ, katerega del sta Gregorčič in Juhant, ob seznanitvi o okoliščinah nasprotja interesov navedenih oseb ni odločil, o neodločanju pristojnega organa pa te osebe niso obvestile Komisije, zato bo v tem delu preučila možnost uvedbe prekrškovnega postopka. Zaradi zaznanih korupcijskih tveganj je Komisija RTV izdala priporočila, kršitev določb Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) glede dejanskega nasprotja interesov pa v nobenem izmed navedenih primerov ni potrdila. – O zadevi je celotna odločitev o tem dostopna na tej spletni povezavi.

Komisija ocenila komuniciranje ministra za zdravje kot neprimerno

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je zaključila postopek v zvezi z domnevnim izvrševanjem pritiskov ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana na Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Fides (Fides). Zaradi zaznanih korupcijskih tveganj v povezavi z obravnavo in ukrepanjem ob sumih kršitev etičnega kodeksa funkcionarjev v Vladi Republike Slovenije (Vlada RS) in ministrstvih je Vladi RS priporočila, da natančneje definira postopek in sankcije ob sumu kršitve etičnega kodeksa funkcionarjev v Vladi RS in ministrstvih. Ker se je do konkretnega primera opredelila že Vlada RS, ki je za tovrstno obravnavo primarno pristojna, je Komisija ocenila, da ni razlogov za vodenje ločenega postopka. – O zadevi je celotna odločitev o tem dostopna na tej spletni povezavi.

Komisija zaključila postopek obravnave sumov kršitev integritete uradnih oseb v zvezi z odpoklicem Andreja Ribiča

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je zaključila obravnavo suma kršitev integritete uradnih oseb v zadevi odpoklica predsednika uprave družbe Elektro Ljubljana, d. d., Andreja Ribiča. Zaradi zaznanih korupcijskih tveganj je Slovenskemu državnemu holdingu (SDH) in Vladi RS izdala priporočila. Kršitev določb Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) ni zaznala, zato je postopek v zadevi ustavila. – O zadevi je celotna odločitev o tem dostopna na tej spletni povezavi.

Komisija zaključila postopek glede domnevnih nepravilnostih pri pripravi zakonodaje in najemanju zunanjih strokovnjakov na Ministrstvu za okolje in prostor

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je zaključila postopek glede suma kršitve določb Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) pri pripravi zakonodaje in najemanju zunanjih strokovnjakov na Ministrstvu za okolje in prostor (MOP). Ministrstvom je izdala priporočila, da pri pripravi predpisov z njihovega področja dosledno upoštevajo določbe Resolucije o normativni dejavnosti (ReNDej). Vladi RS je poslala pobudo, naj izvede nadzor nad izvajanjem določb Resolucije o normativni dejavnosti (ReNDej) na ministrstvih, Računskemu sodišču pa pobudo, da izvede nadzor nad pravilnostjo in smotrnostjo poslovanja pri najemanju zunanjih strokovnjakov pri pripravi predpisov na ministrstvih. Glede svojih pristojnosti kršitev ni zaznala, zato je postopek ustavila.- O zadevi je celotna odločitev o tem dostopna na tej spletni povezavi.

Komisija zaključila z obravnavo prijave v povezavi z nekdanjo ministrico za izobraževanje

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je zaključila z obravnavo prijave glede očitkov o nepravilnostih pri razdeljevanju denarnih sredstev za znanstvenoraziskovalno dejavnost na Ministrstvu za znanost in šport (MIZŠ) ter zaposlitvi nekdanje ministrice dr. Simone Kustec na Univerzi na Primorskem (UP). Kršitev določb Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) ni potrdila, zato je postopek v zadevi ustavila. – O zadevi je celotna odločitev o tem dostopna na tej spletni povezavi.

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s